Technická kompetence
Boj proti padělkům

Boj proti padělkům

SKF nedávno dokončila soudní řízení proti prodejci padělaných ložisek v Řecku. Toto soudní řízení bylo zahájeno v roce 2009, a to po zabavení přibližně 15 tun padělaných ložisek SKF v rámci razie ve skladu prodejce v oblasti Piraeus. Ložiska o tržní hodnotě přibližně 1 000 000 eur nedávno řecký soudní systém oficiálně prohlásil za padělky a tato ložiska byla fyzicky zlikvidována.

Související obsah

SKF nedávno dokončila soudní řízení proti prodejci padělaných ložisek v Řecku. Toto soudní řízení bylo zahájeno v roce 2009, a to po zabavení přibližně 15 tun padělaných ložisek SKF v rámci razie ve skladu prodejce v oblasti Piraeus. Ložiska o tržní hodnotě přibližně 1 000 000 eur nedávno řecký soudní systém oficiálně prohlásil za padělky a tato ložiska byla fyzicky zlikvidována.

Zákazníci, kteří si omylem koupí padělky, jsou podváděni finančně a riskují nejen poškození svých strojů, ale i nákladné odstávky.
Tina Åström, ředitelka SKF Group pro ochranu značky

SKF se v poslední době podílela také na třech souběžných raziích proti maloobchodníkům nabízejícím padělaná ložiska v Číně. Razie, které vedla čínská policie, vyústily v zabavení padělků ložisek, která by jinak byla prodána průmyslovým zákazníkům a koncovým uživatelům.

“Zákazníci, kteří si omylem koupí padělky, jsou podváděni finančně a riskují nejen poškození svých strojů, ale i nákladné odstávky,” říká Tina Åström, ředitelka SKF Group pro ochranu značky.

Tým na ochranu značky SKF se každoročně podílí na více než 100 raziích proti maloobchodníkům, distributorům a výrobcům padělků.