Výroba
Cesta do budoucnosti

Cesta do budoucnosti

Čína vykročila k obnovení starověkých obchodních cest, aby tím podpořila hospodářský růst doma i jinde v Asii. Plánované investice do infrastruktury, dopravy a energie dosahují enormní výše.

Související obsah

Ve druhém století před naším letopočtem stál u zrodu tzv. Hedvábné stezky vyslanec čínského císaře Čang Čchien. Stezka umožnila Číně obchodovat s mnoha oblastmi Asie. Nová obchodní trasa proměnila tehdejší svět. Nynější čínský president Si Ťin-pching se pokouší tehdejší jedinečný počin zopakovat a legendární obchodní trasu obnovit.

Prezident zahájil projekt zvaný Čínský sen, který je založen na vizi přetvoření Číny v prosperující společnost do roku 2021, tedy roku stého výročí založení čínské komunistické strany. Dlouhodobějším cílem je přeměna Číny v plně rozvinutý stát do roku 2049, kdy země oslaví 100. výročí založení Čínské lidové republiky.

Hedvábná stezka má příležitost změnit stávající pravidla hry.

K tomu, aby dosáhl své vize, učinil prezident v roce 2013 výrazný krok zahájením iniciativy „Pás a cesta“ (Belt and Road, B&R). Slovo pás odkazuje na plán nové hospodářské ”Hedvábné stezky”, jež má Čínu přes střední a západní Asii spojit s Evropou. Slovo cesta se pak pojí s vodní cestou, námořní ”Hedvábnou stezkou” 21. století, která spojuje Čínu, jihovýchodní Asii, Afriku a Evropu.

V současné době je do tohoto plánu zapojeno více než 100 zemí s celkovým HDP 21 trilionů USD. Velkolepý a neobyčejně ambiciózní projekt jde však ještě dál: měl by zasáhnout až 70 procent světové populace, přibližně polovinu světového HDP a zhruba čtvrtinu veškerého globálně obchodovaného zboží a služeb.

Modernizace a rozšíření infrastruktury a dopravních systémů v příslušných oblastech rozhodně není maličkost. Čína prohlásila, že v členských zemích projektu hodlá investovat čtyři triliony USD.

Záměry jsou skutečně obrovské. V roce 2016 oficiální údaje uváděly, že je rozjednáno 900 kontraktů v hodnotě 890 miliard USD. Jedná se například o plynovod z Bengálského zálivu přes Myanmar do jihozápadní Číny a železniční spojení mezi Pekingem a Duisburgem, který je dopravním uzlem v Německu. V dubnu 2016 čínská dopravní společnost Cosco získala 67procentní podíl v Pireu, druhém největším řeckém přístavu. Čínské firmy začaly v Pireu budovat vysokorychlostní trať, která povede do Maďarska a případně dál do Německa. Podle předpokladů je nejméně polovina všech smluv na nové infrastrukturní projekty v současné době uzavřena.

Iniciativa však zahrnuje mnohem více než jen stavby a fyzická spojení. Je zaměřena na vybudování největší celosvětové platformy pro hospodářskou spolupráci, která bude zahrnovat koordinaci politiky, obchodní a finanční spolupráci i spolupráci v sociální a kulturní oblasti.

Je jasné, že politici z mnoha zemí usilují o to, aby se dostali mezi zvané a mohli se do projektu zapojit. Kdykoli president Si navštíví účastnické země, spatřují světlo světa nové projekty. Díky tomu rostou na trase Hedvábné stezky čínské přímé zahraniční investice. V roce 2015 dosáhly dvojnásobku ve srovnání s celkovými přímými zahraničními investicemi. Také Rusko a Mongolsko prohlásily, že přizpůsobí své infrastrukturní projekty čínským.

Pro uskutečnění takového plánu má zásadní význam zajištění finančních prostředků. Čínské investice dosud dosáhly 51 miliard USD. Finanční prostředky z největší části zajišťují tři nové finanční instituce, které podporují rozvoj projektu B&R- fond Silk Road Infrastructure Fund s 40 mld. USD, banka Asian Development Bank, která sdružuje 21 asijských členských států, s více než 100 mld. USD, a banka New Development Bank, jíž založily státy BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) s kapitálem 100 mld. USD. Také vytvoření multilaterální investiční banky Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), vzniklé z iniciativy Číny, je silně spojeno s B&R. Jedná se o výrazný mezník v nové čínské globální strategii. Čína v něm vlastní více než čtvrtinu rozhodovacích hlasů a tato banka s hlavním sídlem v Pekingu by v budoucnu mohla konkurovat i Světové bance. V květnu roku 2017 sdružovala 52 členských států, přičemž dalších 25 zemí by se členy v budoucnu mohly stát.

První projekty v rámci B&R, jichž se Evropa a Asie účastní jako dva obchodní bloky, jsou již v chodu. To představuje výzvu i pro Spojené státy a jejich tradiční pohled na světový obchod, který byl až dosud soustředěn do dvou hlavních obchodních uskupení – transatlantického a transpacifického. V obou až dosud zaujímala Amerika přední místo. Hedvábná stezka má příležitost stávající pravidla hry změnit.