Data jsou k ničemu, dokud se z nich nevytvoří informace – 3. díl seriálu o aplikačních inženýrech

„Data jsou k ničemu, dokud se z nich nevytvoří informace“, říká Ing. Jan Klement, technický ředitel SKF CZ, ve společném rozhovoru s aplikačním inženýrem SKF Ing. Jiřím Kubicem.

Poslední část 3dílného seriálu nejen o aplikačním inženýrství

Související obsah

Zatím jsme ještě nemluvili o sledování stavu strojů. To je ale také důležitá součást vaší práce?

Ing. Klement: Ano, provádíme kompletní diagnostiku mechanické i elektrické části strojů.

Jaké jsou v tomto směru možnosti?

Ing. Kubice: Diagnostika se provádí v několika úrovních. Tu základní, pochůzkovou, si provádějí zákazníci sami. Sledují, zda jsou všechny měřené hodnoty v pořádku a s námi řeší, až když se něco děje. Pak je tu možnost použití různých datakolektorů a analyzátorů. Dále jsme pak schopni připravit a nainstalovat také on-line systémy, kdy se data sbírají automaticky a odesílají na cloud. Zákazníci si pak mohou objednat službu vyhodnocení těchto dat. Máme také vlastní diagnostiky, kteří mohou provést měření v terénu.

Mohou si zákazníci diagnostiku provádět také sami?

Ing. Klement: Samozřejmě. My jsme mimo jiné výrobcem různých analyzátorů. Zákazníka tak můžeme vybavit potřebným zařízením a poskytnout mu školení. Podle toho, jaké zkušenosti s diagnostikou jeho pracovníci mají, a podle toho co od té diagnostiky očekávají, pak nabídneme odpovídající školicí program, případně program společné spolupráce s cílem do určité doby zákazníka osamostatnit v jejich diagnostickém počínání.

Pokud se data sbírají automaticky, je možné i jejich automatické vyhodnocení?

Ing. Kubice: Ložiska sice obsahují integrované senzory, z nichž se někam odesílají data, která je možné vyhodnotit – ale to zatím musí někdo udělat…

Ing. Klement: Nicméně SKF již vyvíjí fuzzy logiku, jejímž cílem je, aby 80 % dat bylo automaticky detekovatelných. To znamená, že systém sám pozná, kde je problém. Ale vždy tam bude nějakých 20 % těch „špeků“, kdy do toho bude muset vstoupit zkušený diagnostik a provést hlubší zkoumání nebo další analýzy aby dokázal správně interpretovat výstup – to je to největší know-how profesionálních diagnostiků.

To se již pohybujeme v oblasti Průmyslu 4.0…

Ing. Klement: Je to spíše takový předstupeň Průmyslu 4.0. Protože kdyby to byl Průmysl 4.0, řídilo by se zařízení zcela samo, bez zásahu člověka, respektive jen s jeho určitými kontrolními zásahy.

Průmysl 4.0 však vyžaduje nutnost zpracování velkého množství dat, v našem případě naměřených údajů. Jakým způsobem můžete tato data využít?

Ing. Klement: Data jsou k ničemu, dokud se z nich neudělá informace. Ta se z nich vytvoří tak, že se zprocesují nějakým automatickým systémem – to je to, o čem jsem mluvil – anebo z nich tu informaci udělá zkušený technik, například diagnostik nebo aplikační inženýr. Sběr dat je prostý základ. Naše know-how spočívá právě v interpretaci naměřených dat, z nichž dokážeme zjistit, co se v zařízení děje.

Pokud vaše služby začínají již ve stádiu konstrukce, dá se říci, že svými službami pokrýváte celý životní cyklus strojních zařízení?

Ing. Klement: Je to přesně tak. Na začátku aplikační technici doporučí konstruktérům, jak mají zařízení zkonstruovat, aby v provozu co nejlépe fungovalo, uživatelům potom radíme, jak jej mají provozovat, aby co nejdéle vydrželo, a na konci životního cyklu býváme dotazováni, jak by bylo možné životnost ještě prodloužit, a tak aplikační inženýři vymýšlejí, jak udělat účelný upgrade. Jsme přitom schopni řešit nejen stroje jako takové, ale i strategii jejich údržby. Nedávno se na nás například obrátila papírna s tím, že by své výrobní zařízení potřebovala provozovat rychleji a potřebovala vědět, co by to pro ně znamenalo. Znamenalo to spoustu technických rizik, která museli aplikační inženýři vyřešit. Výsledkem byla změna strategie údržby – některé díly bylo třeba diagnostikovat, častěji mazat atd. Koncepčně takovým službám říkáme služby asset managementu.

Jakým způsobem si mohou zákazníci vaše služby objednat?

Ing. Klement: Naším cílem není služby prodávat odděleně, naším cílem je dlouhodobá spolupráce se zákazníky, kteří nakoupí zboží přímo od nás nebo prostřednictvím sítě našich autorizovaných distributorů. V takových případech nebývá problém některé služby poskytnout za mnohem výhodnějších podmínek nebo dokonce i zdarma. Takováto spolupráce se musí vyplatit oběma stranám, zákazníkovi i nám, proto jsme vždy připraveni o podmínkách jednat.

Děkujeme za rozhovor.

Otázky pokládá Pavel Marek