Digitální technologie

Děláme to, co říkáme

Firmy si stále více uvědomují, že zakotvení etiky a programu dodržování pravidel do jejich každodenních obchodních aktivit je zásadní pro jejich úspěch – a přežití.

Související obsah

Příbuzné odkazy

Reputation Institute

Vzhledem k intenzivní kontrole ze strany vlád, regulačních orgánů, aktivistů, spotřebitelů a uživatelů sociál­ních médií nyní firmám hrozí větší riziko předvolání kvůli neetickému nebo nezákonnému chování než kdykoli dříve.

Přesto, jak vyplynulo z množství firemních skandálů jen během posledního desetiletí, existence programů etiky a shody nezaručuje, že společnosti nebo jejich dodavatelé budou vždy jednat správně.

„Očekávání od vás jako organizace roste každým dnem,“ říká Henrik Stroier, generální ředitel a partner Reputation Institute International v Kodani. „Viděli jsme tolik podvodných firem, byli jsme svědky tolika nezákonných praktik, viděli jsme tolik chamtivců podvádějících svět, že lidé jsou vůči firmám stále víc a víc skeptičtí a cyničtí.“

„Musíme pracovat mnohem více, abychom získali stejnou úroveň podpory a důvěry, jakou jsme mívali,“ říká.

Etika a programy shody jsou klíčovými součástmi obnovy a udržování této důvěry. Jejich cílem je podporovat etické a právní chování v rámci organizací a třetích stran. To by mělo zahrnovat, kromě dodržování zákonů, minimalizaci dopadu činnosti na životní prostředí a zajistit, aby použité materiály při výrobě produktů byly získávány zodpovědně vůči zdrojům, aby tovární dělníci v rozvojových zemích dostávali spravedlivou odměnu za práci a aby přiznali střet zájmů a odmítali úplatky.

Etická pravidla a programy shody má nyní většina velkých firem. Mnohé z nich jsou motivovány vlastním zájmem. Stále více si uvědomují, že tyto programy jim mohou pomoci vyhnout se pokutám (nebo zmenšit míru sankcí), zlepšit nejen jejich finanční výnosy, ale i jejich pověst mezi zúčastněnými stranami.

Být vnímán jako důvěryhodný a sociálně zodpovědný je v dnešním podnikání jistou „vstupenkou do hry“ a ti nejlepší absolventi této doby u vás chtějí pracovat , říká Diane O’Connor, viceprezidentka sekce globálního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti z velké obchodní společnosti Xerox se sídlem v USA.

Není vůbec snadné podle etiky a programů shod efektivně jednat. To je zřejmé ze série skandálů, týkajících se společností, které v době svého provinění firemní pravidla podporující morální a zákonné chování měly.

Častěji jsou selhání spíše výsledkem chyb v rámci organizačního systému, než jednání jednotlivce nebo skupiny zaměstnanců.

„I když společnosti často svalují vinu za porušení důvěryhodnosti na „nepoctivé zaměstnance“ a pár takzvaně černých ovcí, náš výzkum ukazuje, že hlavní organizační porušení důvěry nejsou téměř nikdy jen výsledkem nepoctivých aktérů,“ zní závěr spoluautora studie Roberta Hurleye, profesora managementu na Fordham University v New Yorku, publikovaný v MIT Sloan Management Revue.

Mezinárodní organizace pro standardizaci nejnovějších pokynů, týkajících se dodržování předpisů systémů řízení, mimo jiné zdůrazňuje důležitost školení s cílem zajistit, aby každý chápal své povinnosti, aby byly zaváděny systémy k odhalování porušování pravidel a – co je možná nejdůležitější – aby byly prováděny pravidelné kontroly.

Etika a dodržování předpisů jsou úzce propojeny. „Silná etická kultura v organizaci tvoří základ dobrého managementu shody,“ říká Franziska Zuber, senior manažerka rizikového poradenství v KPMG ve Švýcarsku.

„Skutečná motivace a závazek dělat věci správným způsobem, jádro etické kultury, povede s největší pravděpodobností k důslednému respektování pravidel chování ze strany společností a jejich členů,“ říká Zuber v blogu KPMG.

Nadnárodní společnosti jako Xerox už zjistily, že vést evidenci chování dodavatelů, zejména těch v zámoří, může být náročnější.

Xerox každoročně provádí kontrolu vybraných zámořských dodavatelů, aby prověřila, zda plní její standardy. „Očekáváme, že naši dodavatelé budou nabízet spravedlivou odměnu za práci, že bude zajištěno, aby zaměstnanci pracovali přiměřený počet hodin a aby byli placeni za hodiny, které odpracují,“ říká O’Connor.

„Sledujeme také zdroje,“ pokračuje. „Vyžadujeme odpovědi a kontroly na úrovni subdodavatele, odkud minerály pochází, jaké hutě používají … Je to velmi podstatný aspekt našeho podnikání a pro nás je důležité stát si za naší značkou.“

Exploze sociálních sítí zvýšila už tak intenzivní tlak na společnosti dělat správnou věc, dodává Stroier s tím, že nyní pro podniky, které „nedělají, co říkají“, existuje „nulová tolerance“– a to i v případě, že neprovedly nic přísně nezákonného.

Nepříjemným protestům a bojkotům ve Velké Británii byla v roce 2012 vystavena fima Starbucks, která je hrdá na to, že je dobrým korporátním členem. Stalo se tak poté, co vyšlo najevo, že společnost, během více než deseti let zdejšího působení, nezaplatila britskému daňovému úřadu téměř nic. I když kávový řetězec, založený v Seattlu­, neporušil žádné zákony, pouhý podnět, že jednal neeticky, stačil, aby společnost dobrovolně zaplatila 20 milionů liber (27 milionů eur) na dodatečné korporační dani v letech 2013 a 2014.

Obnovení důvěry ve společnost možné je, ale vyžaduje to určitý čas a jednání organizace nad rámec kontroly. Stejně tak jsou potřební manažeři, kteří jdou důsledně příkladem.

„Doopravdy změnit etickou kulturu pro organizace znamená změnit každodenní návyky a rutinu, následovanou členy organizace, a nejen přidávat pěkné formulace do interních a externích prohlášení,“ zdůrazňuje Zuber.
Větší důraz na etiku a shodu v SKF
Vysoké etické normy jsou jednou ze základních hodnot SKF. Kodex chování SKF definuje, co je pro SKF a její zaměstnance etické. Vede zaměstnance k tomu, jakým způsobem mají efektivně pracovat, a slouží jako základ pro budování důvěryhodných vztahů mezi zaměstnanci, obchodními partnery a společností. Nedávno zahájený e-learning aktualizovaného kodexu chování ukazuje situace, kterým by zaměstnanci v různých pracovních rolích mohli čelit. E-learning zahrnuje interaktivní cvičení toho, jak se chovat a reagovat, když se setkají tváří v tvář s určitým etickým dilematem. SKF také vyvinula řadu dalších povinných interaktivních e-learningových kurzů v oblasti etiky a shody, jako jsou boj proti korupci, boj proti podvodům, antimonopolní a exportní kontrola. SKF, kromě podpory etického povědomí, rovněž zavádí nový systém podávání zpráv, jehož prostřednictvím mohou zaměstnanci na celém světě hlásit záležitosti nekorespondující s etickými zájmy.