Děti a fyzika

Jiří Toman je dlouholetým učitelem technických předmětů a zároveň spřízněnou duší SKF. Popovídali jsme si s ním o tom, jak děti baví fyzika a v čem by se české technické školství mohlo zlepšit.

Related Articles

Přestože se má v důchodu odpočívat, tak vy rozhodně nezahálíte. Mohl byste naším čtenářům představit, kde všude jste aktivní?

Všechny mé aktivity mají pedagogický rozměr: Technické workshopy v Národním technickém muzeu, kde mezi nejčastější patří Ložiska a Motory. Dále technické soutěže, z nichž soutěž Vyrob si svůj Stirlingův motor má nejdelší, dvanáctiletou tradici. V mezinárodní škole Prague British International School (PBIS) připravuji výuku fyziky, kde si žáci ve dvojicích či trojicích zkouší experimenty. Někdy je to pokus pouze demonstrativní, ale i ten si všichni žáci sami zkusí. Kromě přípravy pokusů mám v této škole tzv. Makers’ Space – dílničku, kam za mnou žáci ve volném čase chodí a kde
pracujeme na mých, či jejich projektech.

Jaké konkrétní experimenty s dětmi děláte?

Při workshopech v Národním technickém muzeu si žáci třeba zkusí rozebrat a složit kuličkové ložisko či změřit a porovnat velikost smykového tření a valivého odporu. V PBIS jsou to pokusy ze všech kapitol fyziky – aktuálně jsem chystal pro dvojice z elektromagnetismu pokus na procvičení Flemmingova pravidla levé ruky, pro demonstraci měření vztlakové síly (Archimédův zákon), se skupinou žáků v Makers’ Space dokončujeme Foucaultovo kyvadlo pro zviditelnění otáčení Země a Stirlingův motor, který bude pracovat v ohnisku parabolického zrcadla.

 

Baví děti fyzika?

V PBIS děti fyzika určitě baví. Nikdy se neučí zpaměti vzorečky, fyzikální zákonitosti se jim dostávají do hlavy přes ruce. V českých školách tomu tak bohužel vždy není. Příprava pokusů je časově náročná, chybí pomůcky a někdy i vůle.

Je něco, co vám ve výuce technických předmětů chybí? V čem by se české školství mohlo zlepšit?

Na střední průmyslové škole jsem učil techniku a fyziku 31 let a nadstandardně jsem se o demonstrativní pokusy stále snažil. Dnes se vážně hovoří o krizi ve výuce fyziky i technických
předmětů. Přál bych si, kdyby Ministerstvo školství oficiálně zřídilo pozici asistenta pro přípravu výuky předmětů jako je fyzika, chemie, biologie, ale třeba i pro technické předměty na průmyslovkách. Byl by to skutečně důkaz, že to MŠ myslí s technickým vzděláním vážně.