Digitální technologie

Digitalizace: Výběr správných nástrojů pro danou práci

Čtvrtá průmyslová revoluce mění způsob výroby i přepravy zboží. Firmy proto svižně digitalizují, aby si udržely náskok. Lepší cestou však možná bude pomalejší, uvážlivější přístup, který jim umožní pečlivě vybírat z digitálního kufříku s nástroji.

Související obsah

Digitalizace průmyslu je proměna, při níž se inovativní technologie stávají součástí hlavního proudu. Freddy Hernández, ředitel produktového managementu Rotating Equipment Performance u firmy SKF, chápe nutnost pomoci společnostem v rozvoji jejich podnikání a vysvětluje: „Pracujeme s digitalizací nikoli jako s konečným cílem, ale jako s prostředkem ke zhmotnění naší vize zajišťovat pro zákazníky svět spolehlivé rotace. To pro naše týmy mnohé mění a umožňuje jim vybírat si správné produkty ve správnou chvíli.“ Tento koncept je pro digitalizaci zásadní. Jakékoli změny, vylepšení či inovace musí posilovat výkonnost a účinnost – nikoli zvyšovat tlak a stres.

Digitalizace s SKF Rotating Equipment Performance

Firma SKF již zákazníkům pomáhá na jejich cestě za digitalizací a zajišťuje, aby ze svých rotačních strojů dostali to nejlepší. Technologie a služby v rámci optimalizace výkonnosti rotačních strojů SKF (Rotating Equipment Performance) jsou založeny na pěti základních principech:

 • Zhodnocení
  Poskytování praktických rad, založených na hodnocení a porovnávání, za účelem dosažení cílů v dostupnosti strojů, výrobě, údržbě a nákladech na vlastnictví.
 • Detekce
  Monitorování výkonnosti závodu a vybavení, aby se předešlo nákladným neplánovaným odstávkám a výrobním ztrátám.
 • Údržba
  Používání správných nástrojů a mechanických služeb pro každodenní údržbové aktivity.
 • Řešení
  Řešení problémů a prevence jejich opakování. Využívání intuitivní analytické přístrojové desky k podpoře přístupu založeného na výkonnosti.
 • Přestavba
  Přestavba vybavení s využitím celé sestavy přestavbových funkcí. Tím dochází ke snížení nákladů na údržbu, zvyšování spolehlivosti, maximalizaci doby fungování a snížení dopadu na životní prostředí.

Digitalizace je základním kamenem přípravy na Průmysl 4.0 – se stále rostoucí automatizací a výměnou dat při výrobních procesech. Nejprve je ale vhodné poučit se ze spotřebitelského sektoru, zejména internetu věcí, který zajišťuje propojení předmětů každodenní potřeby a jejich vzdálené sledování a ovládání. Jako spotřebitelé si vybíráme pouze výrobky a služby, které jsou praktické a usnadňují nám život. Průmysl by se měl řídit stejnými předpoklady. SKF ve svých produktech a při kontaktech se zákazníky usiluje o stejné cíle: poskytovat vše, co je potřebné, a nic, co potřebné není.

Společnosti musí digitalizaci využívat k podpoře efektivity, zvyšování kvality produktů a zjednodušování dodavatelských řetězců, vysvětluje Hernández. „Důležité je, aby byl přechod z hodnotového řetězce na cirkulární přístup realizován efektivním a odstupňovaným způsobem a aby se sbírala správná data z aktiv a procesů,“ pokračuje. „Svým zákazníkům pak můžeme nabídnout hmatatelné a použitelné postřehy. Síla analytiky tkví ve vytváření štíhlejších procesů, větší transparentnosti a snižování chybovosti. Pečlivý výběr digitálních nástrojů spolu se špičkovou analytikou může vést k návratnosti investice prostřednictvím nižších optimálních cenových bodů, lepšího sledování aktiv a využívání otevřených zdrojových kódů k růstu.“

Pro švýcarský potravinářský řetězec Migros vedla digitalizace logistiky dodavatelského řetězce k rozvoji modelu „iteračních předpovědí“ opakovanými analýzami. V praxi to znamenalo zvýšení kvality produktů, jelikož velkoobchodník může začít s přípravou ještě před tím, než obchod zadá svou objednávku. To je v oboru, kde je efektivita založena na správném načasování a čerstvosti, klíčové.

Analytické nástroje jsou pro mnohé provozovatele zásadní při plnění jejich prodejních růstových cílů. Řešení Apptus eSales analyzuje souvislost mezi záměrem zákazníka ke koupi a realizací nákupu. Prediktivní porozumění zákazníkům řešení Apptus již využívá švédská firma Bokus.com k rozesílání digitálních a osobně přizpůsobených doporučení a zpráv. Nárůst společnosti eCommerce zvýšila při podobném postupu svůj průměrný obrat o 100 procent.

Hernández však uznává, že to vše s sebou nese určité problémy. „Rozsáhlé procesy ve firmách spolu s nepřesným vnímáním digitalizace jako konečného cíle nahrávají neúspěchu. Identifikace nejvhodnějších digitalizačních nástrojů je náročná a vyžaduje jasné pochopení vaší cesty za digitalizací.“

Rozšířené je též přesvědčení, že digitalizace je jen pro mladé firmy. Průzkum z roku 2018, který jménem nadnárodního softwarového giganta SAP provedla firma Forrester Consulting, odhalil, že „digitální transformaci započalo nebo dokončilo již 88 procent inovativních výrobců oproti 54 procentům ostatních firem“. Váhavost v otázkách digitalizace je taktéž opodstatněná. Digitalizace si totiž žádá výrazný kulturní posun, který s sebou nese otázky jako: Jak digitalizace změní v budoucnosti pracovní trh? Budou kvůli otevřenosti a zvýšené transparentnosti služby podrobovány detailnějšímu zkoumání? Jak se vyhnout přílišné digitalizaci a vypořádat s rostoucími požadavky na ochranu dat? Která ze spolupracujících stran data vlastní a jaké jsou záruky, že se sdílí pouze nezbytná data?

Síla analytiky tkví ve vytváření štíhlejších procesů, větší transparentnosti a snižování chybovosti.

 

Freddy Hernández, ředitel produktového managementu, Rotating Equipment Performance, SKF

Digitalizace otevírá dveře k novým regulacím a klade otázku, kdo ve finále ponese zodpovědnost za konání automatizovaných strojů. Tyto otázky lze vyřešit pouze pomocí společného a jednotného přístupu.

A budoucnost? „Budeme se soustředit na naše zákazníky a snažit se jim pomáhat řešit úskalí, aby jejich procesy mohly i nadále fungovat,“ říká Hernández. Cílená digitalizace podporuje průmysl při poskytování na zákazníka zaměřeného, digitálně chytrého, personalizovaného zboží a služeb. Největší růst však zaznamenává trh se službami, kde společnosti prodávají kompletní řešení namísto pouhých hotových produktů. Ta často v rámci celého servisního balíčku zahrnují rovněž infrastrukturu, která je potřebná ke sběru a zpracování dat a následným příslušným opatřením.

Nizozemský výrobce Philips takový balíček poskytuje letišti Schiphol v Amsterodamu. Uchovává si vlastnictví instalovaných předmětů a rozvodů, ale spolu s letištěm Schiphol rozvíjí udržitelný digitální ekosystém, který garantuje maximální výkon a hodnotu svítící soustavy.

Ve spotřebitelském sektoru zaznamenal Apple digitalizaci hudebního průmyslu již v roce 2001, když spustil službu iTunes jako doplněk k iPodům uvedeným na trh ve stejném roce. Hernández vyzdvihuje centrální nabídku služeb společnosti SKF a vysvětluje: „Služba Rotating Equipment Performance zajišťuje spolehlivou rotaci, maximalizuje úspory a podporuje zlepšování tím, že slučuje naše znalosti a odbornost prostřednictvím propojených technologií.“

„Rychlost dodávání nových inovací je rozhodující,“ pokračuje „Dosáhneme jí pouze tím, že se budeme soustředit na aspekty, které jsou pro naše zákazníky skutečně důležité, a budeme nabízet skutečnou hodnotu škálovatelným způsobem.“ Průmysl tak vstupuje na cestu za digitalizací, na které budou nejdůležitější pragmatická řešení, správné produkty a dokonalá spolupráce, která firmám přinese vše, co potřebují, a nic, co nepotřebují.