Digitální technologie

E-core®: v jádru internetu věcí

Internet věcí se stává podstatnou součástí výroby a průmyslu, což má dopad i na elektrovřetena, která tvoří základ obráběcích strojů z dílny italské společnosti HSD.

Související obsah

Fakta


HSD

Založena v roce 1992; mateřská společnost Biesse Group byla založena v roce 1969.
Management: Giancarlo Selci, výkonný ředitel, Fabrizio Pierini, generální ředitel.
Sídlo: Hlavní sídlo v Gradaře v Itálii, pobočky ve Spojených státech, v Německu a v Číně.
Vlastnictví: Biesse je veřejně obchodovaná společnost na italské burze.
Produktové řady: Vřetena, vyvrtávací hlavy, pětiosé hlavy, agregáty a elektronická zařízení.
Obrat: 70 milionů eur v roce 2015.
Počet zaměstnanců: 250 v Itálii, 50 v zahraničí.
www.hsd.it

Příbuzné odkazy

HSD

Obchodní kontakty

Massimo Sandri, Massimo.Sandri@skf.com

Firma HSD je předním světovým výrobcem elektrovřeten pro opracování dřeva i pro další lehčí použití. Byla založena v roce 1992 v italském Pesaru za účelem výroby vřeten pro mateřskou společnost Biesse Group. HSD je zkratkou pro „velmi rychlý vývoj“ (high speed development). Přestože Giancarlo Selci nemohl při zakládání firmy tušit, že každé vřeteno bude jednou obsahovat centrální procesorovou jednotku schopnou sběru dat, už tehdy věděl, že rychlý a pružný vývoj bude pro úspěch firmy zásadní.

Současný generální ředitel Fabrizio Pierini přišel do společnosti HSD v roce 1995, kdy obrat firmy dosahoval jednoho milionu eur a firma zaměstnávala méně než 20 lidí. V té době HSD vyráběla vřetena na obrábění dřeva pro svého hlavního klienta – mateřskou společnost Biesse, která vyráběla stroje právě pro tento sektor. Už od začátku ale HSD obchodovala i s konkurenčními společnostmi, samozřejmě s požehnáním mateřské firmy. „Je pro nás kompliment, když ostatní výrobci zařízení na obrábění dřeva považují naše výrobky za tak dobré, že si je od nás koupí, přestože naši společnost vlastní jejich konkurent,“ říká Pierini.

V současné době zaujímá HSD na trhu s elektrovřeteny pro lehčí použití 60procentní podíl. Patnáct procent produkce odkoupí firma Biesse, zbytek putuje do světa, zvláště do Asie, Německa a Spojených států.

V roce 2000 se HSD rozhodla, že spoléhat se jen a pouze na dřevozpracující průmysl by nebylo v dlouhodobém horizontu moudré. Stavební trh je nestálý, což má na společnosti, které jsou na tomto sektoru závislé, značný dopad. HSD proto rozšířila své působení i na zpracování dalších lehčích materiálů, jako jsou plasty, kompozity a mramor. Použila tedy podobnou strategii jako firma Biesse, avšak zůstala nezávislá.

Společnost HSD lákala i další těžší odvětví, jako je například výroba vřeten na obrábění kovů. „Stroje na obrábění dřeva se omezují de facto pouze na stavebnictví, ale obrábění kovů spadá do všech oblastí – automobilového, leteckého a kosmického průmyslu či elektroniky,“ vysvětluje Pierini.

Mezi lehkým a těžkým průmyslem jsou kromě samotných materiálů i další výrazné rozdíly. Lehký průmysl je synonymem pro vysokou rychlost a velké objemy.

Pro těžký průmysl je pak typický vysoký krouticí moment a mnohem méně vřeten na strojní jednotku. O to větší nároky jsou ale kladeny na použitá vřetena. Trh se stroji na obrábění kovů je navíc velmi uzavřený. Pierini poznamenává, že výrobci si na svých strojích velmi zakládají. „Každý zákazník požaduje vřetena, jež mají specifické vlastnosti a jsou přizpůsobena danému zařízení,“ vysvětluje. „Všechno je sofistikovanější, s přidanou hodnotou. Je to jako rozdíl mezi stroji pro výrobu iPhonů a pro výrobu letadel.“

Když společnost HSD poprvé vstoupila na trh těžkého průmyslu, sledovali ji zákazníci poměrně skepticky. Po 15 letech to ale už dávno neplatí a zařízení od HSD tvoří 65 procent obratu trhu. „Dostali jsme se do bodu, kdy náš růst přímo závisí na růstu našich klientů,“ říká Giuseppe Benelli, vedoucí prodeje HSD. „Obdrží-li zákazník poptávku na nové stroje, obrátí se na nás se žádostí o vřetena.“

A objednávky přicházejí neustále, hlavně z Asie. V roce 2015 společnost rozšířila své výrobní kapacity z původních 4 000 čtverečních metrů na 8 000. Na dohled už je navýšení na 12 000 čtverečních metrů a předpokládá se, že další zdvojnásobení produkční kapacity na sebe nedá dlouho čekat.

V té době už budou elektrovřetena čím dál tím inteligentnější a jelikož se firma HSD chystá udržet na špici, zakomponuje do svých zařízení inteligentní jednotky. To se dotkne i vyvrtávacích či pětiosých hlav, agregátů a vřeten. Společnost HSD si pro tento koncept zaregistrovala název E-core®.

„Zjednodušení analytiky vlastního vybavení bude pro HSD novým hlavním předmětem podnikání,“ říká Pierini. „Naším cílem je dosáhnout schopnosti předávat informace o preventivní údržbě, provést zásah dříve, než bude narušena produktová řada, a provést sběr informací, které povedou k vylepšení budoucích strojů.“

„Jsme teprve na začátku,“ dodává. „Podstatou internetu věcí je napojení všech strojů na jednu centrálu.“

 

Spolupráce SKF s HSD

SKF s HSD spolupracuje již od roku 1992. Vřetena HSD na opracování dřeva vyžadují vysokootáčková ložiska s velmi nízkou hlučností, nízkým třecím momentem, malými úchylkami a s těsněním, které udrží mazivo uvnitř a nečistoty vně ložiska.

V roce 2012 přišla SKF s novou řadou ložisek S70 ..W: vysoce přesná hybridní kuličková ložiska s kosoúhlým stykem s těsněním. Za účelem snížení hluku a vibrací (obzvlášť při malých až středních otáčkách) byla vyvinuta nová klec PEEK (polyetheretherketon) schopná odolat velmi vysokým otáčkám (otáčkové číslo A = 1,6 mil. = n x dm). Využití těchto jedinečných ložisek vedlo ke zvýšené produktivitě.

Dalším z přínosů pro HSD bylo zvýšení efektivity díky dodání ložisek až ve chvíli, kdy jsou skutečně potřeba (z angl. „just in time“), dále technologie společnosti SKF, poprodejní servis a získání přehledu v odvětví. SKF spolupracuje s HSD na zlepšení výkonnosti strojů a HSD nabízí řešení pro lehký i těžký průmysl, jako například průmysl automobilový, letecký, kosmický či zdravotnický.

Obsluha provádí kontrolu montáže vřetena. Montáž vícevřetenové hlavy. Broušená vřetena připravená k montáži.Zleva: Mario Mattia, SKF manažer prodeje pro segment obráběcích strojů, Fabrizio Pierini, generální ředitel HSD a Massimo Sandri, account manager SKF pro zákazníky segmentu obráběcí stroje.Hřídele vřetena připravené k vyvažování. Ložiska jsou uchovávána v originálním (neprodyšně uzavřeném) balení až do chvíle, než jsou namontována.