Technická kompetence

Energie z biomasy

Přísné směrnice EU ohledně obnovitelných zdrojů energie znovu nastartovaly změnu přístupu k elektrárně na bio-masu v Polsku.

Související obsah

Fakta

GDF SUEZ Energia Polska
Mateřská společnost GDF SUEZ, která v dubnu 2015 změnila název na ENGIE, zaměstnává 153 000 lidí po celém světě a její příjem v roce 2014 činil 75 miliard eur. Hlavní sídlo společnosti je ve Francii a další sídla má v 70 zemích. Je největším nezávislým výrobcem energie na světě, s instalovaným výkonem 115 GW na 1 300 místech, z čehož 19 GW pochází z obnovitelných zdrojů.

GDF SUEZ působí v Polsku od roku 2007 a je hlavním výrobcem „zelené“ energie v zemi. GDF SUEZ je výlučným vlastníkem elektrárny Połaniec (1 780 MW), postavené v letech 1979 až 1983, která spaluje uhlí společně s biomasou a vyrábí pět procent energie v Polsku. Provozuje rovněž větrné farmy.

www.gdfsuez-energia.pl
www.engie.com

Obchodní kontakty

Jacek Gwizdz, Jacek.Gwizdz@skf.com

Před 25 lety bylo Polsko černou kaňkou na mapě Evropy. Neodsířené uhelné elektrárny v okolí Katovic, Krakova i jinde poháněly ocelárny i další průmysl a po celém jihovýchodním Polsku zanechávaly nezaměnitelnou patinu ze sazí.

Dnes je tento region domovem „Zelené jednotky“, největší elektrárny na biomasu o výkonu 205 MW, kterou pohání pouze lesní školky a vedlejší produkty zemědělství.

Saze jsou pryč. Města a jejich památky byly opraveny a byl jim navrácen jejich dávný lesk. Velmi málo lidí si ale uvědomuje, jaké obrovské odborné znalosti byly nutné k dosažení postavení Polska jakožto průkopníka v ekologické výrobě elektrické energie.

„Moje rodina je pyšná na to, že máme největší jednotku na výrobu energie na biomasu na světě,“ říká Wojciech Stasiukiewicz, specialista analýzy plánování v oddělení správy výrobních prostředků v GDF SUEZ Energia Polska. „Ale u široké veřejnosti výrobci elektřiny opravdu nejsou na prvním místě,“ směje se Wojciech.

Zelená jednotka leží v městě Połaniec 130 kilometrů východně od Krakova. Do provozu byla slavnostně uvedena v červnu 2013. Je jedním z osmi elektrárenských výrobních bloků, které tvoří tepelnou elektrárnu firmy GDF SUEZ Energia Polska o celkové kapacitě 1 780 megawattů. Elektrárna je se svým kotlem na biomasu v současné době nejvýznamnějším poskytovatelem elektrické energie z obnovitelných zdrojů v Polsku a pátou největší elektrárnou v zemi.

Zelená jednotka přispívá k ambiciózní politice Polska, které chce, stejně jako EU, dosáhnout 20 procent instalované kapacity obnovitelné energie do roku 2020.

Společnost GDF SUEZ v současné době provozuje dvě větrné farmy v Baltském moři a jednu v centrální oblasti Polska. Výstavba čtvrté probíhá. Podle Stasiukiewicze se v dohledné době žádné další „zelené jednotky“ neplánují. Výstavba si žádá investice v řádu několika milionů eur a nevypočitatelnost trhu s elektřinou a její cenová nestálost další investici znesnadňují.

Existující stavba Zelené jednotky stojí na okraji řady sedmi uhelných výrobních bloků na břehu řeky Vistula, která je využívána k chlazení.

Součástí Zelené jednotky jsou cirkulační fluidní kotel od firmy Foster Wheeler, postavený v Połanieci v letech 2010 až 2012, a nejmodernější zařízení na ošetření kouřových plynů. Elektrárna dodává elektřinu do více než 400 000 domácností. Díky bloku na biomasu a technologiím na čištění paliv se podařilo snížit emise CO2 o 1,2 milionu tun za rok.

Zelená jednotka je poháněna směsí vedlejších produktů z lesních školek (80 procent) – každý den se do elektrárny sjíždí 200 nákladních aut a vlaků z okruhu několika stovek kilometrů – a ze zemědělství (20 procent) – sláma, semena, slupky a další zbytky ovoce a zeleniny, některé z nich dovážené. Každý rok jednotka spotřebuje přibližně 220 000 tun zemědělského paliva a 890 000 tun biomasy ze dřeva. Vedlejší produkty jako teplo, popel a uhelný prach jsou dále využity, například při stavbě silnic.

Pro oddělení správy výrobních prostředků firmy SKF v Polsku je Zelená jednotka Połaniec ohromným úspěchem. Prudký pokles cen „zelené“ elektrické energie – z 85 Eur za 1 MWh v roce 2011 na 25 Eur za 1 MWh v roce 2014 – si žádal výrazné přehodnocení správy výrobních prostředků a strategie údržby společnosti GDF SUEZ Energia Polska.

„Úlohou SKF v tomto pilotním projektu přehledu strategie údržby bylo projít krok za krokem, část po části, všech 160 rozdílných systémů kotelny Foster Wheeler,“ říká Jacek Gwiżdż, specialista správy výrobních prostředků společnosti SKF Polska. „Fungovali jsme jako konzultanti a asistenti procesu přehledu strategie údržby (MSR). Při práci došlo k mnoha překvapením.“

SKF Polska a její tým pro správu výrobních prostředků v Polsku úzce spolupracoval s klienty z potravinářského a nápojového průmyslu, cementárenského průmyslu či průmyslu papíru a celulózy z celého světa a s využitím strategie MSR jim pomohli optimalizovat průběžnou údržbu i výdaje.

Po dvou letech tento optimalizovaný průběžný plán údržby, založený na principu kvantitativní údržby zaměřené na spolehlivost (RCM), pomohl ušetřit 10 procent na výrobních ztrátách. Využilo se také nástrojů jako Isograph Availability Workbench a reálných dat z CMMS (počítačového systému pro strategie údržby). Kromě toho už elektrárna nepotřebuje mít při každodenním provozu k dispozici železné zásoby náhradních dílů za 1,1 milionu eur.

„Přínos se nedá popřít,“ říká Gwiżdż z firmy SKF a porovnává postup se servisními doporučeními, které dostanete při koupi auta. „Pomáháme manažerům dělat dobrá rozhodnutí na základě faktických informací. Jedině tak může jakýkoli podnik dosáhnout svých cílů.“

„Firma SKF nám pomohla dosáhnout toho, aby náš kotel byl co nejspolehlivější,“ říká Stasiukiewicz. A práce ještě nekončí.“

Zelená jednotka je jednou z osmi jednotek v Połaniece. Je největší elektrárnou na biomasu na světě. Jacek Gwiżdż (vlevo), specialista správy výrobních prostředků, SKF Polska, a Wojciech Stasiukiewicz, specialista plánování, GDF SUEZ Energia Polska.