Výroba

Globální energetická certifikace

Den Norske Veritas udělila SKF globální certifikaci v souladu s požadavky normy ISO 50001. Systém správy energií skupiny SKF využívá více než 38 výrobních závodů po celém světě. Celkově tato zařízení představují více než 90 procent celkové přímé spotřeby energie celé skupiny SKF.

Související obsah

Den Norske Veritas udělila SKF globální certifikaci v souladu s požadavky normy ISO 50001. Systém správy energií skupiny SKF využívá více než 38 výrobních závodů po celém světě. Celkově tato zařízení představují více než 90 procent celkové přímé spotřeby energie celé skupiny SKF.

To tvoří důležitou součást strategie ochrany klimatu skupiny SKF BeyondZero, která si klade za cíl snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů napříč hodnotovým řetězcem.

BeyondZero je registrovaná ochranná známka skupiny SKF.