Archive
Hluboce inovativní řešení

Hluboce inovativní řešení

První podmořské kompresory pro stlačování plynu na světě pomáhají společnosti Statoil využívat těžebních, nákladových a environmentálních výhod, které přináší přístup až na samé dno ložisek zemního plynu.

Související obsah

Fakta

V provozu 300 metrů pod hladinou
Mezinárodní energetická společnosti Statoil začala s vůbec prvním podmořským plynovým kompresorem na světě pracovat v září 2015 na poli Åsgard. Druhý kompresor se právě vyrábí blízko této oblasti u  Norského moře. Díky této převratné technologii se podaří z ložisek Midgard a Mikkel vytěžit větší objem zemního plynu. Prodlouží se i  životnost celého pole.

Statoil
Sídlo ve Stavangeru v Norsku
Závody ve více než 30 zemích
22 000 zaměstnanců po celém světě
Největší aktivita spadá na norské pobřeží
Obchodovaná na burze v New York a v Oslo
www.statoil.com

Těžba ropy a zemního plynu ze spodní části nalezišť dlouho představovala pro ropný průmysl téměř neřešitelný problém. Těžební společnosti většinou od dalšího postupu upustily, když se těžba stala příliš náročnou. Ale nyní je díky novému podmořskému systému plynových kompresorů společnosti Statoil možné těžit hluboko uloženou ropu a zemní plyn efektivněji.

Podmořské kompresory norské energetické společnosti jsou první svého druhu na světě. Jsou uložené na mořském dně v hloubce 300 metrů na poli Åsgard. Maximalizují těžbu zemního plynu a pravdě­podobně významně prodlouží dobu, po kterou bude možné z ložisek Midgard a Mikkel čerpat.

Vybrali jsme si SKF pro její silnou pozici na poli s ložisky. Je to jediná společnost na trhu, která nabízí tak vynikající výrobky.
Torstein Vinterstö, projektový ředitel Statoil pro Åsgard

Objem těžby z ložisek v Norském moři by se měl zvýšit nejméně o 20 procent, což přinese navýšení produkce pole o více než 300 milionů barelů ropného ekvivalentu. Bez tohoto nového řešení by ložiska musela být předčasně uzavřena.

V minulosti se stlačování plynu provádělo na plošině nebo na pevnině daleko od zdroje. Naproti tomu umístění kompresoru co nejblíže k vrtu se ukázalo být velmi energeticky efektivní alternativou. Takové řešení šetří místo, redukuje nutnost údržby a může být obsluhováno vzdáleně, díky čemuž mizí nutnost neustálého dohledu a personálu.

Instalace plynového kompresoru na pole Åsgard
Instalace plynového kompresoru na pole Åsgard

Nadto přináší i ekologické výhody. Podmořský kompresor potřebuje k provozu asi o 40 procent menší příkon než tradiční řešení a významně snižuje emise uhlíku těžebního pole.

Jak uvádí Torstein Vinterstø, vedoucí projektu pro Åsgard ze společnosti Statoil, nový kompresor je voděodolný a je utěsněn v nepropustných nádržích, které nabízí mnohem lépe chráněné prostředí, než tomu bylo v minulosti. „Na pevnině nebo na plošině je zařízení vystaveno živlům, prachu, vlhkosti a výkyvům teploty, ale na mořském dně je prostředí mnohem stabilnější a teplota se drží na 4 °C,“ upřesňuje.

Vyžadovalo opravdu hodně úsilí zvládnout vše v časovém presu a s omezeným rozpočtem, ale SKF nás velmi podpořila a udělala vše, co bylo v jejích silách, aby svůj závazek dodržela.
Torstein Vinterstö, projektový ředitel Statoil pro Åsgard

Projekt na podmořský kompresor v Åsgardu byl v přípravách asi 10 let a od začátku do konce si vyžádal kolem 11 milionů člověkohodin. Společnost Statoil ale byla na dlouhodobou investici připravena, potvrzuje Vinterstø. „Udržet se na špici nejnovějších technologií je z důvodu snižování nákladů a ohleduplnosti k životnímu prostředí velmi důležitým cílem jak pro Statoil, tak pro naše partnery,“ dodává. „Uvědomili jsme si, že chceme-li snižovat náklady a emise uhlíku, musíme změnit svůj způsob přemýšlení o technologiích a vyzkoušet všechny možné cesty.“

Åsgard
Åsgard

„Podmořský systém by ale býval nemusel bez přispění dodavatelů, jako je SKF, vůbec fungovat,“ říká Vinterstø. „Vybrali jsme si SKF pro její silnou pozici na poli s ložisky,“ pokračuje. „Je to jediná společnost na trhu, která nabízí tak vynikající výrobky.“

Obě společnosti úzce spolupracovaly na komplikované technologii magnetických ložisek, které jsou integrované ve skříni kompresoru (viz box s bližšími informacemi). Inženýři z SKF i Statoil často pracovali bok po boku, což se ukázalo být podle Torsteina Vinterstø „velmi efektivním“ pracovním postupem. „ SKF přicházela s nápady a způsoby, jak dosáhnout požadované kvality,“ pokračuje Vinterstø.

„Dlouze jsme diskutovali, díky čemuž jsme měli možnost pochopit, co potřebujeme. Dosáhli jsme tak lepších výsledků.“

Torstein Vinterstø, vedoucí projektu Statoil, před kompresorem
Torstein Vinterstø, vedoucí projektu Statoil, před kompresorem

„Dosáhnout toho, aby použité technologie splňovaly množství předpisů, byl velmi zdlouhavý proces a SKF tak musela čelit velmi náročné výzvě,“ konstatuje Vinterstø. „Upřímně si myslím, že SKF byla velmi odvážná, když ve spolupráci pokračovala. Vyžadovalo opravdu hodně úsilí zvládnout vše v časovém presu a s omezeným rozpočtem, ale SKF nás velmi podpořila a udělala vše, co bylo v jejích silách, aby svůj závazek dodržela.“

Nyní již nastal čas využít úspěchu podmořské technologie, podělit se o ni s ostatními a použít ji i na dalších místech.

Magnetická ložiska SKF
Magnetická ložiska SKF

Magnetická ložiska s dlouhou trvanlivostí
Když se společnost Statoil rozhodla sestavit první podmořský plynový kompresor, obrátila se s žádostí o podporu na několik dodavatelů. Společnost SKF byla jedním z nich.

Pět let intenzivního vývoje a testování – včetně simulace podmořských podmínek při 6 000 hodinách provozu – předcházelo tomu, než byla magnetická ložiska společnosti SKF připravena na hloubku Norského moře.

Magnetická ložiska jsou integrována do skříně kompresoru a nevyžadují mazivo, těsnění ani převodovku. Ložiska bez tření umožňují vyšší rychlost otáčení, což vede k lehčím kompresorovým modulům a infrastruktuře. „Díky projektu společnosti Statoil jsme se mnoho naučili. Tato zkušenost nás technologicky posunula zase o kus kupředu a poskytla nám náskok před konkurencí,“ říká Jérémy Lepelley, vedoucí prodeje oddělení Subsea and Oil & Gas Developments SKF Magnetic Mechatronics.