Digitální technologie
Když menší znamená lepší

Když menší znamená lepší

Finská společnost Valmet s 200letou zkušeností z průmyslu se vypořádává s digitální érou.

Související obsah

Příbuzné odkazy

Šedesátileté partnerství
Partnerství společností Valmet a SKF začalo v roce 1951, kdy byl ložisky SKF vybaven první stroj na výrobu papíru nesoucí název firmy. Od té doby obě společnosti svůj vztah rozšiřovaly a prohlubovaly. Ložiska, související produkty a služby společnosti SKF nyní Valmet využívá na svých strojích v celosvětovém měřítku.

Další podoba spolupráce spočívá ve snižování provozních nákladů pro zákazníky společnosti Valmet. Příkladem je výměna ložisek, která je nutné promazávat, za jednotky, které jsou namazány na celou dobu své životnosti. Údržbový tým u zákazníka pak již na tuto věc nemusí myslet. SKF také spolupracuje se společností Valmet na využití příležitosti, kterou nabízí průmyslový internet. Integrované technologie pro monitorování podmínek pomáhají společnosti zdokonalovat podporu, kterou zajišťuje stovkám strojů po celém světě, ale také poskytují cenné údaje o skutečném provozním výkonu, které lze využít k informované úpravě budoucích designů.

Valmet
Sídlo v Espoo, Finsko.

Společnost Valmet­ zaměstnává více než 12 000 lidí, provozuje 16 center výzkumu a vývoje, 34 výrobních závodů a 100 servisních středisek po celém světě.

Obrat skupiny v roce 2016 dosahoval přibližně 2,9 miliardy eur. Byl víceméně rovnoměrně rozložen mezi výrobu strojního vybavení a průmyslové služby.

Služby společnosti Valmet zahrnují vše od poskytování údržbových služeb po vybavování závodů a továren až po náhradní díly. Obsáhlá nabídka technologií zahrnuje celulózky, linky na výrobu ubrousků, lepenky a papíru i elektrárny na výrobu ekologické energie. Pokročilá automatizační řešení společnosti Valmet sahají od dílčích opatření po celozávodní automatizační projekty na klíč.

Obchodní kontakty

, evolution@skf.com

Přestože kořeny finské společnosti Valmet sahají až do 18. století, firma svou pozornost upíná k budoucnosti. Neustále se přizpůsobuje měnícímu se průmyslovému podnebí tak, aby dokázala lépe sloužit průmyslu papíru, celulózy a energetiky. V současné době se Valmet řadí mezi nejdůležitější dodavatele provozního vybavení, automatizace a služeb pro tyto sektory na světě.

Papírenský průmysl se v posledních letech výrazně proměnil. Prodej některých tradičních kategorií, například novinového papíru, se s nástupem digitálních médií a související změnou v chování spotřebitelů propadl. Rychlý rozkvět spotřeby na rozvíjejících se trzích ale naopak posílil poptávku po řadě produktů z papíru, od obalových materiálů až po toaletní papír.

Poptávka po obnovitelných řešeních obalů a růst rozvíjejících se trhů přispívá ke zvýšení poptávky po obalových materiálech.
Jyrki Laakkonen, category manager společnosti Valmet, dodavatelský řetězec

„Poptávka po novinovém papíru ve skutečnosti klesla asi před deseti lety,“ říká Jyrki Laakkonen, category manager společnosti Valmet, dodavatelský řetězec. „V současnosti novinový papír představuje přibližně pět procent celosvětové poptávky po papíru a lepence. Zároveň mírně klesl i zájem o tiskový a dopisní papír. Na druhou stranu ale rostoucí světový obchod, internetové obchodování, poptávka po obnovitelných řešeních obalů a růst rozvíjejících se trhů přispívá ke zvýšení poptávky po obalových materiálech.“

Vařák Valmet CompactCooking™ instalovaný u Asia Symbol (Shangdong) Pulp and Paper Co., Ltd.
Vařák Valmet CompactCooking™ instalovaný u Asia Symbol (Shangdong) Pulp and Paper Co., Ltd.

Tyto proměny způsobují dramatické posuny v typu vybavení papírenského průmyslu a v umístění výrobních závodů. Proto se s vývojem trhu mění i přístup k designu ve společnosti Valmet. Nejnovější stroj společnosti OptiConcept M využívá modulárního designu za účelem zjednodušení parametrů, montáže, provozu a údržby. Ve srovnání s tradičními provedeními zabírá OptiConcept M o 40 procent méně místa. Nový přístup také umožňuje výrobnám optimalizovat investice do strojového vybavení podle aktuálních potřeb a zaručuje jim větší flexibilitu při úpravě typu a kvality vyráběných materiálů a přizpůsobení kapacit aktuální poptávce.

Jedná se o zcela nový modulární způsob stavby stroje na papír či lepenku, který významně šetří energii.
Jyrki Laakkonen, category manager společnosti Valmet, dodavatelský řetězec

„Jedná se o zbrusu nový modulární způsob stavby stroje na papír či lepenku, který významně šetří energii, vodu a suroviny, je vybaven vestavěnými bezpečnostními a užitečnými prvky a díky kompaktní konstrukci zanechává menší uhlíkovou stopu,“ vysvětluje Laakkonen.

Ve světě, kde jsou flexibilita, účinnost, nízké náklady na vlastnictví a rychlý návrat investice tak důležité, je pro společnost Valmet každý detail konstrukce stroje zásadní. Tak jako i mnohokrát v uplynulých 65 letech se společnost Valmet i dnes obrací na svého partnera SKF se žádostí o pomoc při hledání inovativních řešení pro nejnovější generaci strojů.

„Největší a nejrychlejší stroje (minulosti) měly výrobní kapacitu kolem 2 000 metrů za minutu,“ říká Arto Huttunen, globální strategický manažer pro významné zákazníky společnosti SKF. „Parametry ložisek, které by ustály takovou zátěž a rychlost, často vyžadovaly řešení přizpůsobená na míru. U moderních menších strojů s výrobní kapacitou kolem 1 700 metrů za minutu je možné použít standardní součástky, díky čemuž lze významně ušetřit na pořizovacích a udržovacích nákladech.“

Použití standardních materiálů ale neznamená, že by Valmet využívala odborných znalostí firmy SKF menším dílem. Právě hluboké znalosti společnosti SKF o materiálech a rotačním vybavení pomáhají inženýrům společnosti Valmet přesně zvolit tu pravou velikost a typ ložiska pro každé použití. K doporučení správného produktu, který bude vyhovovat provozním podmínkám a požadavkům na životnost u koncového zákazníka, se využívají pokročilé modely pro výpočet životnosti ložiska. „Často to znamená, že je možné použít řešení, které je až o 50 procent méně nákladné, než kdyby bylo zvoleno řešení tradičnějšího způsobem,“ říká Huttunen.

Výrobní náklady a doba realizace jsou v moderním papírenském průmyslu neméně zásadní. Celosvětové působení společnosti SKF je pro firmu Valmet také velmi významné, jelikož umožňuje dodávky lokálně vyrobených součástek do výrobních závodů společnosti například v Číně, ale je zároveň zárukou schopnosti poskytovat zákazníkům podporu v podobě servisních dílů a analytických znalostí po celém světě.

Huttunen vysvětluje, že navržení a sestavení stroje, který je méně nákladný a zákazníkům zajistí rychlejší návratnost, je ve všech ohledech stejně náročné jako výroba velkých rychlých strojů v minulosti. „Společnost Valmet nás vyzvala, abychom do řešení zapojili všechny své zkušenosti ze široké škály různých odvětví, od výroby automobilů po větrné elektrárny,“ uzavírá Huttunen. „Jsem si jist, že společně nalezneme ještě mnoho dalších inovativních řešení.“