Výroba
Elektrárna Maasvlakte Power Plant 3

Kolosální síla na břehu moře

Elektrárna Maasvlakte Power Plant 3 v Nizozemsku spaluje za sekundu 100 kilogramů uhlí a byla navržena tak, aby byla schopna nepřetržitého provozu bez odstávek na údržbu po dobu šesti let. Společnost SKF hraje v zachovávání toku elektřiny klíčovou roli.

Související obsah

Uniper

Aktivní ve více než 40 zemích

12 000 zaměstnanců

Výrobní kapacita přibližně 36 gigawattů

Kapacita pro ukládání 8,2 miliardy kubických metrů plynu

Dlouhodobé smlouvy o dodávkách plynu ve výši 400 TWh

Zisk 1,7 miliardy eur EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů)

www.uniper.energy

Na západním břehu Nizozemska ční do Severního moře Maasvlakte, masivní umělý výběžek průmyslové zóny Europoort a součást rotterdamského přístavu. Na tomto větrném výběžku našla domov celá řada průmyslových odvětví včetně přístavních výkladišť, distribučních center a výrobců chemikálií. V samém středu najdeme elektrárnu Uniper.

S instalovaným globálním výkonem 36 gigawattů je Uniper jedním z největších světových výrobců energie. Závod o třech kilometrech čtverečních v Maasvlakte, otevřený v roce 1974, se pyšní největší, nejefektivnější a nejčistší jednoblokovou uhelnou elektrárnou na světě. Jeho vlajková loď Maasvlakte Power Plant 3 (MPP3) spustila provoz v roce 2016. Spaluje uhlí a biomasu jakosti A0, nabízí kapacitu 1 100 megawattů a zákazníkům dodává elektřinu, teplo a plyn. Zpracovává též odpadní páru z chemiček a zpět dodává páru, chladicí kapalinu a elektřinu.

Elektrárna ­Maasvlakte Power Plant 3 používá uhlí a bio­masu jakosti AO.
Elektrárna ­Maasvlakte Power Plant 3 používá uhlí a bio­masu jakosti AO.

Klíčové údaje o MPP3

 • Hrubá kapacita: 1 100 MW
 • Účinnost: ~ 47 %
 • Parametry páry: 620 °C, 285 bar
 • Začátek výstavby: duben 2008
 • V provozu od 2014/2015
 • Pracovníci v místě: > 2 500
 • Rekordní počet bezpečných dní: 1 337

Uhlí do přístavu připlouvá na 250 000tunových lodích z celého světa. Nákladní přístav je s elektrárnou propojen podzemním dopravním pásem o délce tři kilometry. „Loď připluje, my se podíváme, co veze, a na základě toho se rozhodneme, co se nám hodí,“ vysvětluje Rutger Boere, manažer údržby v Uniper Maasvlakte. „Uhlí se prodává během přepravy – je to takové tržiště na moři.“ Uhlí, které Uniper spaluje, je vždy směsové. „Uhlí z různých zdrojů se liší svým složením a my si vybíráme, co potřebujeme, abychom splňovali přísné emisní limity,“ pokračuje Boere.

MPP3 spaluje z 80 procent uhlí, ale také biomasu, masokostní moučku, biopropan a různý odpad od okolních firem na Maasvlakte. „Přibližně 100 kilogramů uhlí za sekundu vyrobí 1 100 megawattů elektřiny,“ říká Boere. „Továrna ale produkuje také popílek a sádru pro stavebnictví a sousedním firmám dodává páru pro průmyslové procesy.“

Kromě MPP3 provozuje Uniper též elektrárnu Utility Centre Maasvlakte Leftbank (UCML), která spaluje plyn a některé chemické odpadní produkty, vyrábí 80 megawattů elektřiny a dodává teplo a chladicí kapalinu do místních chemických závodů.

Rutger Boere, manažer údržby, Uniper Maasvlakte.
Rutger Boere, manažer údržby, Uniper Maasvlakte.
Marcel van Nielage, obchodní manažer, SKF.
Marcel van Nielage, obchodní manažer, SKF.

Optimalizace výkonnosti rotačního vybavení

SKF v lednu 2018 podepsala dvouletou smlouvu na optimalizaci výkonnosti rotačního vybavení, která zahrnuje následující:

 • Sledování podmínek pomocí měření vibrací
 • Sledování podmínek pomocí programů pro kontrolu čerpadla, elektromotoru a převodovky
 • Řízení promazávání
 • Poradenství v oblasti technické údržby
 • Analýza poškození ložisek
 • Neustálé vylepšování

„UCML je neoddělitelně spojena s předchůdci MPP3,“ říká Boere. „MPP2 byla přestavěna na synchronní kondenzátor, který dodává jalový výkon a řídí dodávku energie s ohledem na stabilizaci rozvodné sítě. Jedná se o jediný synchronní kondenzátor v Evropě, který byl přestavěn tímto způsobem. Přestavba samotná nám zabrala pouhých 15 měsíců,“ vysvětluje Boere. „Je skvělé, že se nám povedlo něco tak zastaralého přestavět na klíčový prvek pro přenos energie po celém kontinentu.

MPP3 se nachází na samém vrcholu pořadí podle výrobních nákladů (tzv. merit order) evropských dodavatelů energií a ve dne v noci, 24 hodin denně, jedeme téměř na plný výkon,“ pokračuje Boere.

„Je to dynamický, proměnlivý a komplexní systém. Elektřinu zajišťujeme a obchodujeme s ní v 15minutových blocích.“ Proměnlivost je dána nevypočitatelností slunečního svitu a větru, a je tedy obtížné něco předvídat.

Závod Maasvlakte je napojen nejen na své průmyslové sousedy, ale také do evropské sítě, takže údržba je opravdový tanec s velmi složitou choreografií. „Smluvený interval pro odstávky na nejdůležitější údržbu UCML je šest let, což znamená, že po tu dobu musíme všechny systémy udržovat v nepřetržitém chodu, dokud je nebudeme moci zastavit a provést nezbytnou údržbu,“ říká Boere. „Když zastavíme provoz my, musí jej zastavit také všichni naši sousedé. Všichni přerušujeme provoz ve stejnou dobu.“

Elektrárna Maasvlakte Power Plant 3
Elektrárna Maasvlakte Power Plant 3

Z pohledu údržby je zajištění tak dlouhodobé dostupnosti velmi složité, zejména s týmem o malém počtu lidí. „Správu má na starosti pouhých 23 lidí z oddělení údržby,“ vysvětluje Boere. „Někdy máme pocit, že elektrárna spíš spravuje nás. Ale zároveň cítíme, že máme podporu společnosti SKF.“

Naše elektrárna má hodnotu 1,6 miliardy eur a využívá nejnovější technologie. Společnost SKF se toho nezalekla.
Rutger Boere, manažer údržby, Uniper Maasvlakte

Firma Uniper údržbu v minulosti zadávala třem nezávislým dodavatelům, ale nedostatek interakce mezi nimi znamenal pro Uniper více práce. „SKF nám poskytuje kvalifikované lidi, kteří nás podporují v našem podnikání, rozsáhlé technické znalosti, špičkové vybavení i inženýrské schopnosti pro všechny naše potřeby v otázkách údržby,“ říká Boere. „Naše elektrárna má hodnotu 1,6 miliardy eur a využívá nejnovější technologie. Společnost SKF se toho nezalekla. Mysleli jsme si, že budeme v optimalizačním procesu již dále, ale možná jsme přecenili svůj rozvoj, když jsme převzali zpět technologie od našich předchozích dodavatelů. Firmě SKF navíc vůbec neusnadňujeme život. Aktuálně do portfolia zařazujeme spalování biomasy, s nímž přišla celá řada nového rotačního vybavení, které je potřeba udržovat!“