Průmyslová řešení
Krocení mořského větru

Krocení mořského větru

Příbřežní větrné elektrárny jsou jedním z nejslibnějších zdrojů obnovitelné energie. Ve Francii právě probíhá inovativní projekt: instalace příbřežní plovoucí větrné turbíny. Seznamte se s novou a inovativní společností Ideol.

Související obsah

Ideol

Založena: v roce 2010 Paulem de la Guérivièrem a Pierrem Coulombeau.

Hlavní sídlo: La Ciotat, Francie

Stálí zaměstnanci: 60

Odvětví: výrobce a dodavatel základen v oblasti plovoucích příbřežních větrných elektráren, spolupracuje s řadou velkých skupin podniků.

www.ideol-offshore.com

Poryvy větru a šlehající déšť v přístavní loděnici v Saint-Nazaire, hlavním obchodním přístavu francouzského atlantického pobřeží, nijak nesnižují nadšení týmu inženýrů společnosti Ideol, který tu pracuje na výstavbě větrné turbíny Floatgen. Impozantní stavba o výšce 62 metrů byla právě dokončena a je na cestě na své testovací místo na moře, kde bude okamžitě uvedena do plného provozu. Očekávání od tohoto ukázkového projektu jsou vysoká, stejně jako je vysoká víra v jeho úspěch. Jedná se o první průnik Francie do světa výroby elektřiny na moři a také o první plovoucí řešení, které by mohlo při rozšíření na kompletní instalaci zajišťovat energii pro miliony lidí. Příkladem může být odhad pro rok 2030, který hovoří o výrobě až 3 GW jen na pobřeží Středozemního moře. To odpovídá dodávce elektřiny pro 6,8 milionu lidí.

Do roku 2030 by produkce energie z plovoucích větrných elektráren jen na pobřeží Středozemního moře měla dosáhnout odhadovaných 3 GW.
Paul de la Guérivière, výkonný ředitel společnosti Ideol

Celé dobrodružství začalo v roce 2010, kdy dva inženýři, Paul de la Guérivière a Pierre Coulombeau, přišli s inovativním konceptem plovoucí větrné turbíny. Věřili, že právě jejich produkt se stane nepostradatelným doplňkem k větrným turbínám, jež jsou postaveny na základně upevněné k mořskému dnu.

Hlavní výhodou plovoucích větrných turbín je možnost jejich instalace do hloubky větší než 35 až 40 metrů, což je hlouběji, než umožňují pevné instalace na mořské dno. Plovoucí větrné ­turbíny na těchto místech mohou díky silnějšímu, ale konstantnějšímu větru vyrábět energii souvisleji, čímž se sníží její konečná cena. Turbíny jsou dále od pobřeží, čímž se snižuje jejich nepříznivý vizuální vliv na okolí. Protože jsou plovoucí, mají menší negativní dopad na podvodní živočichy i na mořské dno. Kromě toho lze plovoucí větrné turbíny mnohem snáze odpojit.

Krocení mořského větru

Dva zmínění inovátoři založili společnost Ideol se sídlem v La Ciotat východně od Marseille proto, aby mohli uskutečnit své sny. Společnost získala patent na svou čtvercovou prstencovou platformu, na níž lze usadit jakoukoli turbínu. Platforma má ve středu otvor sloužící jako tlumicí nádrž, jež je také patentovaný. Ve stejné době vzniklo také evropské společenství sedmi partnerů, které mělo za cíl spuštění kompletního testování s podporou programu Evropské unie FP7 (7. rámcového programu pro výzkum a inovace). Patří mezi ně i firma Bouygues, světový lídr v oblasti stavebního inženýrství, a vysoká škola v Nantes (Ecole Centrale de Nantes). Záměrem bylo ukázat, že plovoucí větrné turbíny jsou technicky proveditelné i ekonomicky životaschopné. Tato demonstrace by měla trvat dva roky. Její rozpočet činí 25 milionů eur.

Stavba byla plánována v Saint-Nazaire, u ústí řeky Loiry po proudu z města Nantes.

SKF se podílí na dobrodružství s projektem Floatgen

SKF získala zakázku od firmy Ideol na prvotní revizi stavu turbíny Vestas V80 zakoupené pro projekt Floatgen. Tým z SKF Solutions Factory France tak prověřil hlavní ložiska, kvalitu maziva a elektrický systém generátoru (analyzátor Baker). Na celý kinematický řetězec turbíny byl nainstalován vibrační online systém bezdemontážní diagnostiky (hlavní ložiska, převodovka, generátor), který umožňuje vzdálené monitorování vibračních podmínek stroje.

Jérome Gardyn a Serge Gracia
Jérome Gardyn, manažer střediska SKF pro dálkovou diagnostiku, a Serge Gracia, strategický projektový manažer Ideol.

„Jakmile jsme položili základy v ­Saint-Nazaire,“ vysvětluje Serge Gracia, strategický projektový manažer společnosti Ideol, „stalo se tohle dobrodružství naší každodenní realitou. Každý z nás je pyšný na to, že jsme jako první představili plovoucí řešení od společnosti Ideol a že se podílíme na stavbě první mořské plovoucí větrné turbíny ve Francii.“

„Jsme hrdí na svou práci,“ pokračuje. „Překonali jsme technické překážky a za méně, než dva roky se nám podařilo sestavit základnu, vyvinout a vyrobit přechodný díl a věž a provést testování.“

Společnost Ideol nejen koordinovala celý projekt, ale zároveň zakoupila a připravila turbínu. Ideol požádala SKF Solution Factory France o provedení důkladné revize a turbína tak byla osazena snímači, které SKF umožní vzdálené vibrační monitorování po jejím usazení na moře.

Větrná turbína Floatgen
Větrná turbína Floatgen může být instalována v mořských vodách o hloubkách více než 35-40 metrů.

Po výstavbě betonového plovoucího systému byla na manipulační ploše přístaviště sestavena turbína Floatgen. Na moře byla umístěna v srpnu 2017 a všechny zkoušky provedené po jejím ­slavnostním uvedení do provozu 13. října 2017 – hlavně testy hodnotící výrobní kapacitu turbíny – byly úspěšně dokončeny.

Turbína je nyní přemísťována do zkušebny SEM-REV při Ecole Centrale de Nantes. Tam je již připravena infrastruktura k jejímu zapojení do sítě.

Konstrukční fáze plovoucí základny v oblasti Saint-Nazaire již vygenerovala více než 70 pracovních míst, a to nepočítáme nové pozice u subdodavatelů a členů výše zmíněného společenství.
     

Z ekonomického hlediska je Floatgen pro firmu Ideol – vedle 20 milionového výnosu pro francouzské dodavatele, kteří se projektu zúčastnili – výchozím bodem pro řadu dalších realizací a zásadním krokem na jejich cestě za potvrzením světového prvenství v této nové technologii. Již nyní se rozbíhají rozsáhlé projekty, mezi nimi větrná farma se čtyřmi 6MW turbínami u jihofrancouzského města Perpignan.

Zdá se, že budoucnost slibuje společnosti Ideol jen příznivý vítr.