Mazací systémy pomáhájí automatizaci

Miloslav Kolář, expert na mazací systémy v SKF CZ, prozrazuje, jaké jsou dnešní trendy v mazacích systémech.

Related Articles

Mazání 4.0,

je mojí parafrází v dnešní době stále častěji používaného termínu „Průmysl 4.0“. A proč jsem ji vlastně použil? Pomáhá mi totiž lépe poskládat mozaiku potřeb našich zákazníků, před které Průmysl 4.0 klade dnes a denně nové výzvy. A protože mojí parketou v SKF CZ jsou mazací systémy, jsou tím pádem i oni jeho součástí. A řekl bych, že velmi významnou.

Posuďte sami – v roce 2017 jsme našim zákazníkům v České republice, distributorům či konečným uživatelům dodali mazací systémy v hodnotě, která byla o třetinu vyšší než v roce 2016.

Co tento úspěch vlastně znamená? Dalo by se říci, že jsou za tím skryty dokola omílané fráze: kvalitní výrobek, včasný dodací termín, technická podpora a tak dále. To je však dnes již standard, alespoň v SKF CZ.

My v SKF za tím vidíme jasné trendy v průmyslu: automatizace nejen výrobních, ale i údržbářských procesů, zrychlování a navyšování výroby, nedostatek pracovních sil. To vše vede zákazníky k zamyšlení – kde vzít čas?

Naše odpověď prověřená praxí je taková, že SKF ve své nabídce přináší zákazníkům mazání pro jakoukoli průmyslovou aplikaci, což ve spojení s SKF ložisky a diagnostikou tvoří solidní základ pro zvyšování výkonnosti strojních zařízení a jejich automatizaci.

Hodně úspěchů přeje

Miloslav Kolář

Produktový manažer pro mazací systémy SKF CZ, a. s.