Průmyslová řešení

Na cestě k udržitelnosti

Emise skleníkových plynů způsobené logistikou jsou stále větším problémem. Stále více poskytovatelů logistických služeb však přijímá taková opatření, aby se jejich provoz k udržitelnosti přiblížil.

Související obsah

Globální logistika, průmysl s obratem­ v řádech mnoha miliard dolarů, generuje téměř šest procent celosvětových emisí skleníkových plynů, vznikajících lidskou činností. Jde o stále větší problém. S expandující světovou ekonomikou roste i tento průmysl a jeho uhlíková stopa.

Naštěstí pro planetu se díky vládním cílům v oblasti snižování emisí, tlaku zákazníků a v některých případech i skutečné touze snížit svůj dopad na životní prostředí neustále zvyšuje počet poskytovatelů logistických služeb rozhodnutých investovat do opatření, která zvyšují udržitelnost provozu.

Změny ale postupují pomalu. Jak říká Edgar Blanco, ředitel výzkumu Centra dopravy a logistiky Massachusettského technologického institutu, je to převážně kvůli fragmentaci v odvětví silniční dopravy, které je producentem téměř 80 procent emisí.

„To je na logistice unikátní,“ dodává Blanco. „I přesto, že logistika není největším producentem emisí na světě, její emise neklesají, ale naopak stále rostou.“

Dosáhnout ekologičtější logistiky je možné. Odborníci tvrdí, že firmy mohou modernizovat svá vozidla nebo přejít na alternativní paliva, zlepšit vytíženost kamionů a vlaků, vylepšit energetickou účinnost skladů, zavádět programy školení řidičů a kombinovat různé druhy dopravy.

Proč tedy tento průmysl jedná tak pomalu?

Ukazuje se, že provedení nezbytných změn je komplikované. Jednou z hlavních překážek je nutnost spolupráce se zákazníky a občas i s konkurenty.

Takové spolupráce je mnohem jednodušší dosáhnout v námořní a letecké dopravě, protože tato odvětví jsou ovládána malým počtem velkých společností. Ve více rozdrobené kamionové dopravě je situace mnohem náročnější.

„Osmdesát procent veškeré kamionové přepravy provádí drobní dopravci, kteří vlastní jedno nebo dvě auta,“ vysvětluje Blanco.

„Osobou, která by měla investovat do udržitelného rozvoje, je majitel kamionu. Ten ale nemusí mít kapitál, znalosti nebo prostě nemusí mít zájem, protože na konci dne dostane zaplaceno stejně jako kterýkoli jiný řadový řidič kamionu.“

Některým větším společnostem se spolupracovat daří a sklízejí finanční výhody.

Americký dodavatel logistických služeb Wheels Clipper přesvědčil svého zákazníka, společnost Tropicana, aby spolupracoval se svým konkurentem Ocean Spray sdílením vlakového spojení mezi New Jersey a Floridou.

Podle dohody posílá Tropicana svůj pomerančový džus do New Jersey a Ocean Spray využívá prázdné vagóny Tropicana pro přepravu svých brusinek na Floridu. Tím obě společnosti šetří peníze a snižují emise. Wheels Clipper takto navíc získal nového zákazníka.

Některé další společnosti se stávají zelenými, protože musí.

Například německá státní společnost DB Group – včetně svého logistického zprostředkovatele DB Schenker Logistics, jehož je jediným vlastníkem – je povinna přispět k cíli německé vlády snížit do roku 2020 emise oxidu uhličitého o 40 procent ve srovnání s rokem 1990. DB Schenker Logistics, která produkuje většinu emisí společnosti, je na dobré cestě k dosažení vytyčených cílů pomocí kombinace školení pro více než 30 000 vlastních řidičů a dohod, jakou je například ta, kterou podepsala s Maersk Line. Tato dánská kontejnerová přepravní společnost se zavázala snížit v příštích pěti letech své emise o více než 20 procent výměnou za větší objem přepravy pro DB Schenker Logistics.

Vládou vynucené změny probíhají také ve Švédsku, které plánuje mít do roku 2030 dopravu nezávislou na fosilních palivech.

Mattias Goldmann, generální ředitel švédské meziresortní skupiny Fores (Forum for Reforms, Entrepreneurship and Sustainability), říká, že mnoho společností se snaží o udržitelnější provoz v reakci na požadavky vlády a rostoucí požadavky zákazníků.

Aliance majitelů 10 000 nákladních automobilů například zřídila po celé zemi síť čerpacích stanic na biopaliva. Některé obce zase zavedly nařízení týkající se emisní třídy a maximálního zatížení pro nákladní vozy vjíždějící na jejich území.

„Švédsko je zemí velkých vzdáleností s nepříliš hustým osídlením. Proto musíme být v odvětví dopravy opravdu velmi efektivní,“ říká Goldmann. „To je oblast, v níž by Švédsko mělo jít příkladem celému světu.“

V rozvojových zemích je udržitelnější logistický průmysl ještě větší výzvou. Vlády jsou často slabé v prosazování záměrů a jejich rozhodnutí ovlivňují obavy z chudoby a nezaměstnanosti.

„Pro tyto vlády je prioritou, aby lidé vůbec mohli řídit jakýkoliv kamion a mít práci,“ říká Blanco.

Ale i majitelé nákladních automobilů s nedostatkem hotovosti mohou snížit emise a šetřit peníze – lepší údržbou, jízdou nižší rychlostí a výběrem nejkratší trasy.

„Pokud jako společnost chci svou logistiku ekologičtější, mohu ji ekologičtější udělat,“ říká Blanco. „Musím to ale naplánovat, stejně jako plánuji zvyšení efektivity a odpovědnosti.“

SKF nabízí udržitelná a spolehlivá logistická řešení
SKF Logistics a Demand Chain podporuje globální dodavatelský a distribuční řetězec skupiny SKF a má odpovědnost za rozvoj a poskytování nákladově efektivních, konkurenceschopných a ekologických logistických služeb.

Emise vznikající logistickou činností SKF jsou zahrnuty do cílů stanovených ve strategii skupiny SKF pro oblast klimatu. Jejím cílem je do konce roku 2016 snížit emise CO2 na tunokilometr v porovnání s rokem 2011 o 30 procent. Pro dosažení těchto cílů se SKF zaměřuje na tři hlavní oblasti;

1. eliminaci zbytečné přepravy,
2. přechod na účinnější druhy dopravy z hlediska emisí CO2,
3. zefektivnění vybraných způsobů ­dopravy.

Na konci roku 2014 dosáhla SKF snížení emisí o 15 procent.

Převzetí odpovědnosti za udržitelnost vyžaduje obětavost. Bylo nicméně mnohokrát prokázáno, že udržitelná řešení jsou obchodními příležitostmi, které jdou často ruku v ruce se snížením nákladů. SKF se staví do první linie udržitelných logistických řešení a je odhodlaná pokračovat v hledání řešení, která přispějí k jejím klimatickým cílům.