Průmyslová řešení
Karl-Henrik Sundström, výkonný ředitel švédsko-finské skupiny Stora Enso podnikající v oblasti lesnictví, celulózy a papíru

Odpověď leží v korunách stromů

Karl-Henrik Sundström předpovídá, že klíčovým hybatelem při cestě za udržitelnou ekonomikou budou stromy. Sám k tomu přispívá tím, že mění „nejstarší firmu na světě“.

Související obsah

„V ěřím, že je možné vše, co se doposud vyrábělo z fosilních materiálů, začít vyrábět ze stromů,“ říká Karl-Henrik Sundström, výkonný ředitel švédsko-finské skupiny Stora Enso podnikající v oblasti lesnictví, celulózy a papíru. „Ropa je jednoduše jen dřevo, které bylo po miliony let stlačováno.“
 

Karl-Henrik Sundström

Narozen: 1960. Žije ve Stockholmu.
Rodina: Ženatý, tři dospělé děti, dva psi.
Vzdělání: ­Univerzita Uppsala a Harvard Business School
Kariéra: 22 let u společnosti Ericsson, později jako ­finanční ředitel; finanční ředitel u firmy NXP Semiconductors 2008–2012; u firmy Stora Enso je od roku 2012, jako ­výkonný ředitel působí od roku 2014.
Zájmy: Rád se s rodinou plaví kolem sou­ostroví, čte si a lyžuje.
Motto: Více se snaž!

Sundström působí jako výkonný ředitel skupiny Stora Enso od roku 2014. Skupina je v současnosti jedním z největších hráčů na tomto poli a je často považována za nejstarší fungující společnost, jejíž kořeny sahají až do dob těžby mědi ve středním Švédsku ve 13. století.

Podle Sundströma se klimatické změny rychle posunuly na první příčku zájmu všude na světě. Skoncování s fosilními materiály a zejména plasty se stalo prioritou, po které trh touží.

Věřím, že vše, co se doposud vyrábělo z fosilních materiálů, je možné začít vyrábět ze stromů.
Karl-Henrik Sundström

Všichni se snažíme omezit využívání fosilních paliv,“ říká, „a spotřebitelé čím dál více žádají udržitelné produkty. Celá řada celosvětových trendů, jako jsou urbanizace, rostoucí populace, růst střední třídy a globální oteplování, zvyšuje požadavky na suroviny, které by byly obnovitelné, recyklovatelné a bez fosilních zdrojů. Tím se přirozeně dostáváme k lesnickému průmyslu.

Podle Sundströma o lesnickém průmyslu jako o důležitém činiteli v odklonu od závislosti na fosilních palivech pochvalně hovoří řada odborníků i politiků. Sled zákazů od jednorázových plastových tašek po plastová brčka a kelímky nutí významné hráče například v maloobchodním světě či řetězce rychlých občerstvení horečně hledat alternativní řešení. A zde přicházejí na řadu stromy.

„Pokud chceme splnit klimatické cíle pařížské dohody, musíme rychle omezit používání fosilních materiálů a nahradit je obnovitelnými,“ pokračuje Sundström. „Materiály vyrobené ze dřeva, jako je papír či kartón, je možné opakovaně využít pětkrát až sedmkrát. Stromy rostou neustále. To je jeden z důvodů, proč se náš průmysl nyní těší takovému zájmu.“

Sundström dále vysvětluje, že nová role stromů má dvě roviny: v první je celulóza, která se dá použít na výrobu mnohem více produktů než jen papíru, kartónu a ubrousků. A druhá rovina spočívá v tom, že se dají zužitkovat všechny části stromu.

Karl-Henrik Sundström, výkonný ředitel švédsko-finské skupiny Stora Enso podnikající v oblasti lesnictví, celulózy a papíru
Karl-Henrik Sundström, výkonný ředitel švédsko-finské skupiny Stora Enso podnikající v oblasti lesnictví, celulózy a papíru

Standardní strom je z 35 až 40 procent tvořen celulózovými vlákny. Dalších 20 až 30 procent zaujímá pojivo lignin a 25 až 35 procent tvoří hemicelulóza, což je v zásadě cukr v různých podobách.

Sundström vysvětluje, že v současné době se lignin a hemicelulóza ve velké míře spalují při výrobě energií, ale společnost Stora Enso zkoumá řadu nových využití, z nichž některé jsou na trhu již dnes.

Lignin se používá při výrobě pryskyřic a lepidel například pro stavební průmysl, ale je možné z něj vyrobit uhlíkové vlákno, což z ligninu činí alternativu k železu.

Hemicelulóza se využívá například při výrobě sladidel. Kromě toho ale skýtá úžasný potenciál jako surovina pro širokou škálu chemikálií.

Celulóza se používá do sloučenin, které je možné tvarovat mnoha různými způsoby. Derivát celulózy, nanocelulóza, se pak využívá například při ­výrobě lehčích obalů nebo tenčích fólií i k nahrazování plastů v mnoha odvětvích.

„Biosloučeniny, nanocelulóza a podobné materiály mohou nahradit celou řadu plastů používaných na obaly,“ říká Sundström. „ Téměř jediná věc, kterou neumíme, jsou průhledné materiály.“ A i to by se mohlo v budoucnu změnit.
 

Dosavadní zkušenosti Karla-Henrika Sundströma jsou pro lesnický průmysl ­poněkud nezvyklé. Strávil 22 let u mobilního giganta Ericsson a poté čtyři roky působil jako finanční ředitel největšího evropského výrobce čipů NXP Semiconductors. „Mám poměrně dost zkušeností s vedením podniku, který prochází změnami a začíná využívat nové produkty a nové technologie,“ říká.

Pod Sundströmovým vedením se mění i společnost Stora Enso. V roce 2015 pocházelo z nových produktů mladších tří let pouhých 1,5 procenta prodejů. Dnes se toto číslo blíží 10 procentům.

„Za pět až 10 let bude výnos z nových produktů mnohem výraznější,“ tvrdí. „Za 10 až 15 let již mohou nová řešení, která teprve dnes přivádíme na trh, představovat celou polovinu prodejů. Společnost se úplně změní.“