Průmyslová řešení

Ohlédnutí zpět na cestě vpřed

Společnosti, které existují již téměř celé století, musejí během svého působení často měnit své zaměření. To platí také pro australskou společnost JSG Industrial Systems, která se v kritické chvíli přeorientovala a uspěla v oblasti mazacích systémů.

Související obsah

JSG Industrial Systems, distributor mazacích systémů společnosti SKF v Austrálii, má za sebou dlouhou a bohatou historii v průmyslovém rozvoji této země. Tato rodinná firma existuje již 98 let, během kterých na sebe brala mnoho podob a vždy šla s dobou. Dnes si ve spolupráci s firmou SKF udržuje pozici na technologické špici svého oboru.

John Sample, majitel a generální ředitel, vede JSG od konce 60. let. Na dlouhověkost své firmy je hrdý. Stojí před stěnou plnou fotografií a památečních předmětů v sídle společnosti v Revesby, jihozápadně od Sydney, a ukazuje na podobiznu distingovaného muže v tmavém obleku s podobnými rysy, jako má on sám.

„Vše začal můj dědeček George H Sample,“ vysvětluje John Sample. „Byl jedním z největších podnikatelů v Austrálii. Založil firmu a ihned se pustil do jejího rozšiřování.“

John Sample, owner and CEO of JSG Industrial Systems.

Založeno v roce 1921

George H. Sample v roce 1921 firmu založil pod názvem George H. Sample & Son. Její specializací byl dovoz poprodejních dílů pro vzkvétající australský vozový park. Postupem času se firma rozrůstala o dceřiné společnosti jako Vane Electrical Instruments, Auto Lab Industries, Gee Jay Motor Products a Sample Engineering.

V roce 1946 firma vstoupila do odvětví elektroniky a měřicích přístrojů s novou dceřinou společností Sample Electronics, která se stala australským distributorem pro Hewlett-Packard. Tento vztah trval do roku 1967, kdy Hewlett-Packard společnost koupil a založil si v zemi vlastní provozovny.

Sample říká, že změny byly pro jeho dědečka přirozené. „Vždy uvažoval jako podnikatel,“ vzpomíná. „Když jsem vyrůstal, byl mi mentorem i idolem. Byl to úžasný muž. Měl jsem jej velmi rád.“

John Sample se inspiroval příkladem samostatného podnikání svého dědečka a ještě před dosažením 20. roku založil svou vlastní stavební firmu, která se specializovala na výstavbu obytných domů a soukromých nemocnic v Sydney.

George H. Sample vedl celou skupinu rodinných firem až do své smrti v roce 1960. Společnost se následně dostala do finančních problémů, které v roce 1967 vedly k prodeji většiny dceřiných společností a aktiv. John Sample se ujal řízení po svém otci v roce 1966 a začal budovat firmu s novým směrem i názvem JSG Industrial Systems.

„Když jsem procházel složky svého otce,“ říká John Sample, „narazil jsem na dokumenty vztahující se ke značce s názvem Lincoln Industrial, což byla firma zaměřená na maziva ze St. Louis ve Spojených státech. Můj otec měl práva na distribuci jejich produktů v Austrálii, ale nikdy toho nevyužil. Říkal jsem si, že tohle by mohla být naše cesta, a zkusil jsem to. Pro firmu to znamenalo nový impuls a stali jsme se výhradním distributorem produktů firmy Lincoln v Austrálii a v jihovýchodní Asii.“

John Sample standing in front of his grandfather's picture. The wall is also covered with memorabilia of the company.

Úspora nákladů na údržbu

S nabídkou produktů od firmy Lincoln Sample firmu znovu vyzdvihl a přetvořil. Hned zpočátku si například všiml příležitosti k nabídce služeb spojených se vstřikovačem Lincoln SL-Injector. „Řekli jsme si: Co kdybychom zřídili servisní dílnu přímo na velkém těžebním vozidle, aby nemuselo kvůli promazávání zajíždět do klasické dílny?“ vzpomíná Sample. „Tato myšlenka nás vedla k vývoji prvního systému Centro-Matic, který dodává mazivo a olej ze vstřikovače přímo na potřebné místo. Díky instalaci tohoto systému na vozidla jsme těžebním společnostem ušetřili spoustu nákladů na údržbu.“

SKF organizaci Lincoln získala v roce 2010, kdy v podstatě převzala její mezinárodní distribuční kanály, které zahrnují i JSG Industrial Systems. Firma JSG v uplynulých letech ve správě SKF nadále rostla ve svých aktivitách a pokračovala ve vývoji služeb, které posouvají odvětví průmyslových maziv kupředu.

Gavin Garland, oblastní ředitel SKF pro jihovýchodní Asii, zdůrazňuje, že JSG v této oblasti odvádí skvělou práci a dodává mazací řešení již mnoho let. „JSG a SKF nedávno navýšily své investice a posílily vzájemnou spolupráci. Díky tomu jsme v této oblasti zaznamenali mimořádný růst jednotlivých závodů i celého podniku,“ říká Garland. „Maziva a mazací systémy tvoří velmi důležitou součást podnikání firmy SKF.“

Optimalizace mazacích systémů

Pokračující vlnu bezprecedentní industrializace v jihovýchodní Asii doprovázejí obrovské investice do výroby, ale také do výstavby městské infrastruktury, dopravních sítí a systémů na výrobu energií. „Vietnam a Indonésie jsou příklady zemí procházejících industrializací, kde má rozvoj výroby stále velký význam,“ vysvětluje Garland. „V rámci poptávky po produktivitě zaznamenáváme neutuchající potřebu efektivních mazacích systémů. V současné době lze více než polovinu případů poškození a selhání ložisek přisuzovat nedostatečnému promazání, takže optimalizace těchto systémů je vysoce důležitá.“

Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s SKF. Obě firmy vědí, jak důležité je poskytovat na problémy s průmyslovým promazáváním ta nejlepší řešení.

 

John Sample, majitel a generální ředitel, JSG Industrial Systems.>

Součástí vize společnosti SKF v souvislosti s dodávkou maziv je postupné přiklánění se k principům Průmyslu 4.0. „Zhodnocování majetku zákazníků a zvyšování efektivity jejich strojního vybavení si žádá vhodnou distribuci maziva, tím správným způsobem, ve správný čas a ve správném množství,“ říká Garland. „Pokud zajistíte automatizaci tohoto procesu a zapojíte do něj digitalizované monitorovací systémy, zvýší se šance, že se vám právě toto podaří. Dojde tak ke zvyšování výkonnosti strojů a snižování nákladů na údržbu.“

Základem vztahu mezi firmami SKF a JSG je jejich společný zájem na poskytování těch nejlepších řešení pro zákazníky, říká Garland. „Vnímám JSG jako organizaci, která svou energii a úsilí zaměřila na cíl stát se předním hráčem v oblasti správy maziv a mazacích systémů,“ říká. „S dalšími investicemi do infrastruktury, našich zaměstnanců a průmyslového know-how rozšiřují potenciál, který jako náš partner při plnění této vize mají.“

The Lincoln railway wayside lubrication unit is one of the products available through JSG Industrial Systems.

Nové digitální možnosti

JSG již začala rozvíjet svůj vlastní digitální potenciál, a doplňuje tak pokrok firmy SKF v této oblasti, jak říká Sample, který dodává: „Obě firmy mají úžasnou příležitost prohloubit v této oblasti vzájemnou spolupráci.“

JSG zůstává rodinnou firmou a James nyní působí v roli jejího ředitele. Rodinné portfolio se rozšířilo o mezinárodní podniky, jako je PT JSG International a PT Intecs v indonéské Jakartě a JSG Industrial South Africa a International Engineered Products v jihoafrickém Kapském městě. Firma má nyní po celém světě 500 zaměstnanců.

Když se John Sample zamyslí nad budoucností dodávky maziv v Austrálii a v jihovýchodní Asii, pochvaluje si, že spolupráce s SKF velmi posílila roli jeho firmy jako specialisty na maziva. Tato silná spolupráce bude i nadále postavena na společném cíli, kterým jsou služby pro zákazníky, a na pohledu na maziva jako zásadním prvku pro průmyslovou efektivitu a produktivitu. „Pokud pracujete s ložisky, bude vždy nutné jejich účinné promazávání, které zabraňuje poškození a zlepšuje jejich funkčnost,“ vysvětluje. „Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s SKF. Obě firmy vědí, jak důležité je poskytovat na problémy s průmyslovým promazáváním ta nejlepší řešení.“