Technická kompetence

Otočná socha

Devítimetrová socha s názvem Impéria způsobila v době svého vztyčení před téměř 25 lety mezi obyvateli německého města Kostnice značný rozruch.

Related Articles

Sochař Peter Lenk vztyčil svou sochu „Impéria“ na nábřeží německého města Kostnice během jedné klidné noci roku 1993. Socha obrovské ženy, držící ve vzduchu sošky papeže Martina V. a císaře Zikmunda, je inspirována povídkou Krásná Imperia od francouzského spisovatele Honoré de Balzaca. Ta pojednává o kostnickém koncilu, který se odehrál mezi lety 1414 a 1418. Svolal jej právě císař Zikmund a Martin byl během něj zvolen papežem.

Sochy historických postav, které se tradičně idealizují, se obvykle vznešeně pyšní na piedestalech na náměstích. Lenkovy sochy, nacházející se hned v několika německých městech, jsou ovšem obvykle spíše groteskní než krásné. Proto i vztyčení 18tunové betonové sochy Impéria doprovázely kontroverze. Městská rada v Kostnici ale nakonec musela své protesty vzdát, neboť nad sochou neměla žádnou pravomoc. Socha totiž stojí v přístavu, jehož vlastníkem je německý železniční dopravce Deutsche Bundesbahn, a tomu se „Impéria“ zamlouvala.
 

V současné době je Impéria uznávanou regionální pamětihodností. Socha se jednou za čtyři minuty otočí. Její hladký a bezproblémový pohyb zajišťuje axiální nosné ložisko promazávané pokročilým automatickým mazacím systémem, který dodala SKF Lubrication Systems.