Digitální technologie

Pokročilý simulační software

Související obsah

Program SKF SimPro Expert je pokročilý simulační softwarový nástroj vyvinutý SKF za účelem ­maximalizace podpory svých zákazníků a spolupráce s nimi. Program SimPro Expert dává zákazníkům větší svobodu a flexibilitu při výběru ložisek SKF pro své konstrukční návrhy, ale zejména jim poskytuje prostředky pro ­hodnocení výkonnosti uspořádání ložisek SKF do nejmenších detailů v celé řadě ­aplikací a servisních podmínek virtuál­ního světa.
      

Program SimPro Expert řeší mnoho různých aspektů použití valivých ložisek v návrhu stroje a ­umožňuje simulaci velmi široké řady provozních parametrů a servisních podmínek provozu ložisek, a to včetně nepřesného uložení, zatížení, momentů, tření, napětí na kontaktních plochách oběžných drah, únavové životnosti nebo mazání. Software vytváří modely, které uvažují teplotu, otáčky, druh maziva, úroveň znečištění, vlastnosti materiálů atd. Zákazníkům také umožňuje spustit 3D animace těchto modelů.