Průmyslová řešení
Přípravy na čistou energii

Přípravy na čistou energii

Převodovka s pružnými čepy a pružný přístup umožnily české firmě Wikov získat kontrakt na dodávku převodovek pro ANDRITZ HYDRO pro skotský projekt přílivové elektrárny Meygen.

Související obsah

Fakta

Wikov Industry

Ústředí v Praze, Česká republika.

Roční obrat více než 75 mil. eur a celkový počet zaměstnanců 800.

Tři závody v České republice;
Wikov Gear, který se specializuje na převodovky a pohony pro zpracování ropy a plynu, cementu a nerostů.
Wikov MGI, který se specializuje na převodovky pro kolejová vozidla, těžbu, vodní, větrnou a přílivovou energii.
Wikov Sázavan, který se specializuje na přesné díly a jejich obrábění.
Orbital2 (Velká Británie), je dceřiná společnost, která se zaměřuje na výzkum, vývoj a návrhy převodovek s technologií pružného čepu.

Globální prodejní síť s dceřinými společnostmi v USA, Číně a Rusku.

www.wikov.cz/en

Když konstruktéři z ANDRITZ HYDRO hledali převodovky, které by poháněly jejich turbíny pro skotský projekt MeyGen, obrátili se na českého výrobce průmyslových převodovek a převodovek pro jiná zařízení využívající obnovitelné zdroje energie Wikov MGI a.s.

Výrobní závod Wikov MGI sídlí v malém městě Hronov u česko-polských hranic. „Jsme tu sice daleko od moře, ale o využití větrné a vodní energie toho víme dost,” říká ředitel firmy Zbyněk Berger.

Wikov MGI se specializuje na výrobu planetových převodovek podle požadavků zákazníků. Nabízí široký výběr pohonů pro větrné, vodní a přílivové elektrárny na celém světě. Seznam jejích zákazníků z nedávné doby připomíná spíše almanach ”Kdo je kdo” v odvětví obnovitelné energie. Zahrnuje mimo jiné MCT SeaGen, TGL a ANDRITZ HYDRO, který má objednávku na tři turbíny pro projekt MeyGen fáze 1a.

První fáze konstrukce na místě zahrnuje instalaci čtyř 1,5 megawattových turbín v přílivovém proudu. Tři turbíny ANDRITZ HYDRO jsou vybaveny převodovkami Wikov.

Firma Wikov získala objednávku na převodovku turbíny díky svému patentovanému „pružnému čepu“ s ochranou proti přetížení. Toto jedinečné řešení zajišťující rozložení zatížení vyvinula a již třicet let využívá Orbital2, britská konstrukční kancelář, která je v plném vlastnictví firmy Wikov. Podrobné návrhářské práce na převodovce začaly na podzim roku 2014.

„Většina planetových převodovek je standardně vybavena pevnými čepy a nejvýše třemi nebo čtyřmi satelity na jednom unášeči. To omezuje velikost přenášeného točivého momentu,“ vysvětluje Michal Pohanka, projektový manažer ve firmě Wikov.

Ustavování hřídele na frézce.
Ustavování hřídele na frézce.

Oproti tomu převodovky Wikov přenášejí větší točivý moment při menších rozměrech a nižší hmotnosti, a to díky využití pružných čepů a diferenciálnímu uspořádání planetového soukolí s rozdělováním točivého momentu.

„Naše osvědčené řešení s pružnými čepy zajišťuje rovnoměrné rozdělení zatížení na boku zubů a na jednotlivé satelity – na jednom unášeči jich může být až osm, přičemž současně kompenzuje průhyby vyvolané zatížením rotoru,“ pokračuje Pohanka.

Koncepce pružného čepu se v průběhu doby osvědčila již v mnoha projektech. Byla vybrána pro 1,3MW přílivovou turbínu, kterou vyrobila společnost SeaGen pro první komerční přílivovou elektrárnu Strangford Lough v Severním Irsku. Od té doby firma Wikov prodala další převodovky s pružnými čepy pro gigawattové turbíny.

V případě projektu MeyGen však řešení Wikov podstoupí nejnáročnější test.

„Požadovaná životnost těchto převodovek je 25 let a servis se bude provádět jednou za pět let,“ říká Pohanka. „Jinak budou uloženy na mořském dně.“

„Gondola je naplněna dusíkem. Nebude tedy možné poslat dolů nějakého žabího muže, aby se podíval, co je v nepořádku,“ dodává. „Musí být prostě spolehlivá již od samého začátku.“

Převodovka s pružným čepem
Převodovka s pružným čepem

Tato spolehlivost závisí především na ložiskách, která na základě neobyčejně detailního posouzení specifických nároků projektu MeyGen dodala společnost SKF coby dlouholetý partner firmy Wikov,.

„Tým odborníků SKF provedl podrobný výpočet ložisek a zpracoval nabídku, která spojuje nejvyšší únosnost s vysokou výkonností,“ říká Antonín Vlček, key account manager v pražské pobočce SKF.

Řešení SKF rovněž zahrnuje válečková ložiska s povrchovou úpravou černou oxidací, která dále snižuje riziko poškození ložiska prokluzováním při počátečním rozběhu. „Černá oxidace válečků zvyšuje spolehlivost ve vysoce náročných aplikacích, jako je například právě tato,“ vysvětluje Vlček. „Je také důležité, abychom se ujistili, že ochrana proti korozi a přilnavost maziva k povrchům je co nejlepší.“

SKF dodala firmě Wikov všechna ložiska převodovky. Jakmile začne první turbína dodávat proud do rozvodné sítě (v konečné podobě bude mít elektrárna až 270 turbín, které budou zásobovat energií 175 000 domácností), zapojí se do projektu společnost SKF Skotsko, která bude zajišťovat vzdálené služby bezdemontážní diagnostiky. To pomůže zkrátit odstávky, snížit náklady na údržbu a současně zlepšit výkon a udržitelnost.