Výroba
Řešení pro BP North Sea

Řešení pro BP North Sea

Společnosti BP a SKF podepsaly tříletou smlouvu v hodnotě několika milionů eur o podmínkách poskytování monitorovacích služeb pro námořní zařízení společnosti BP ve Spojeném království.

Související obsah

Společnosti BP a SKF podepsaly tříletou smlouvu v hodnotě několika milionů eur o podmínkách poskytování monitorovacích služeb pro námořní zařízení společnosti BP ve Spojeném království.

Vedle sběru dat z řady rotačních zařízení – například ventilátorů, motorů a generátorů – bude SKF poskytovat analytické služby, protokoly a doporučení k zajištění lepší informovanosti společnosti BP k přijímání rozhodnutí ohledně efektivního využívání zařízení.
  

Zatímco smlouva mezi BP a SKF pokrývá definovaný seznam zařízení, SKF dokáže BP dodat na vyžádání také „nerutinní“ služby, jako například monitoring elektromotorů a dynamické vyvažování rotačních zařízení.