Průmyslová řešení

Rodinné hodnoty na světovém trhu

Firma Ingeteam ztělesňuje to nejlepší z dlouhé a bohaté průmyslové historie v Baskicku i typicky baskické odhodlání uspět všemu navzdory.

Související obsah

Fakta

Ingeteam
Firma Ingeteam se specializuje na elektrické inženýrství a na vývoj elektrických zařízení, motorů, generátorů a frekvenčních měničů. Své výrobky firma dodává do čtyř hlavních sektorů: energetika, průmysl, lodní a železniční doprava, kde se snaží optimalizovat spotřebu energie a maximalizovat efektivitu výroby.

Společnost má 3 000 zaměstnanců. Podnikání firmy Ingeteam je postaveno na výzkumu a vývoji, do kterého v roce 2014 investovala více než sedm procent svého obratu – 374,4 milionů eur.

Společnost Ingeteam má výrobní střediska po celém světě a v současné době pracuje na projektech v Austrálii, Brazílii, Chile, Číně, České republice, ve Francii, v Německu, Indii, Itálii, Mexiku, Panamě, Polsku, Rumunsku, Jižní Africe a ve Spojených státech.

www.ingeteam.com

Obchodní kontakty

Antonio Garcia, Antonio.Garcia@skf.com

Společnost Ingeteam se sídlem v Baskicku je na mezinárodním trhu předním výrobcem se specializací na elektrické inženýrství a vývoj elektrických zařízení, motorů, generátorů a frekvenčních měničů.

Vše začalo ve 40. letech 20. století, kdy se daly dohromady dvě rodiny z Baskicka a založily firmu na výrobu lodních motorů. Během dvou následujících dekád firma rozšířila své podnikání i na ponorné motory a čerpadla, elektrické motory pro nová průmyslová odvětví, pro rybářské lodě a dieselové generátory; 90. léta 20. století pak znamenala radikální posun směrem k sektoru obnovitelných zdrojů energie.

„Nyní jsme největšími průkopníky v oblasti větrné energetiky a nabízíme konstrukce a výrobní řešení na míru,“ říká Pedro Garciandia, manažer pro obchodní rozvoj u společnosti Ingeteam.

Po zprovoznění 2GW kapacity převodníku elektrické energie v roce 2015 dosáhla společnost Ingeteam významného milníku jako nezávislý dodavatel zařízení pro převod energie s 30 gigawatty instalované kapacity větrné energie na světě.

„To je oproti roku 2014 navýšení o 17 procent,“ říká Garciandia. „K dnešnímu dni jsme nainstalovali po celém světě více než 2 700 převodníků větrné energie.“

Když Garciandia hovoří o rostoucím úspěchu společnosti Ingeteam, rád zdůrazňuje rodinné hodnoty, na kterých je firemní kultura postavena. „Našich zaměstnanců si vážíme. Jejich loajalita a soudržnost tvoří společně s naší neustálou snahou o vynikající výkon klíčové prvky našich firemních hodnot.“

Na otázku ohledně dalšího vývoje Garciandia odpovídá, že primárním zájmem společnosti Ingeteam jsou výsledky, které se dají ihned využít k inovacím a ke zdokonalení produktů. Firma se zároveň snaží svou oblast výzkumu rozšířit.

„V roce 2015 jsme u Evropské investiční banky podepsali smlouvu o půjčce na 50 milionů eur, kterou chceme použít na financování výzkumu a na vývoj elektrických zařízení pro technologie na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou generátory větrných turbín, fotovoltaické instalace a solární termální a vodní elektrárny a zařízení na regulaci spotřeby energie v některých oblastech průmyslu, lodní a železniční dopravy,“ dodává Garciandia.

Gorka Perez-Cuadrado Alonso, globální vedoucí nákupu firmy Ingeteam, hovoří o tom, jak je náročné se stále zdokonalovat: „Neustále zkoušíme něco nového a hledáme inovativní řešení. Například naše větrné generátory dokáží fungovat v extrémních podmínkách a na stále vyšší výkon. Při použití frekvenčních měničů ale vzniká napětí na hřídeli, což může vést k průchodu elektrického proudu ložisky generátoru, a výsledkem může být poškození styčných povrchů valivých těles a předčasné znehodnocení maziva. To dále vede ke zvýšení tepla, dalšímu poškození povrchu valivých těles a zvýšenému hluku a k vibracím, což ve výsledku radikálně snižuje trvanlivost ložisek.

„Existuje několik způsobů, jak tomu předcházet,“ pokračuje Perez-Cuadrado. „Nejtrvalejším a nejúspornějším řešením, které by zabránilo průchodu proudu ložisky a jejich poškození, je montáž elektricky izolovaných ložisek. A proto jsme se obrátili na společnost SKF, která elektricky izolovaná ložiska nabízí.“

Co do budoucna? Garciandia je optimistický: „V roce 2014 jsme dosáhli obratu 140 milionů eur. V současné době máme 700 zaměstnanců a strategicky své působení rozšiřujeme po celém světě. Naše snaha o udržitelný rozvoj a neustálé investice do výzkumu a vývoje z nás udělaly jednoho z nejsilnějších hráčů na trhu.“

Elektricky izolovaná ložiska od firmy SKF
Prochází-li ložisky elektrických motorů bludný proud, teplo generované elektrickými výboji může způsobovat poškození styčných povrchů valivých těles. Firma SKF dodala společnosti Ingeteam hybridní ložiska a ložiska INSOCOAT, která pomohou problémům s ložisky poškozenými bludným elektrickým proudem zabránit.

Hybridní ložiska od SKF obsahují valivá tělesa z nitridu křemíku ložiskové kvality, která prodlužují životnost ložisek v náročných provozních podmínkách. Tato ložiska odolávají vyšším rychlostem i znečištění, lépe fungují i při nedostatečném promazání a oproti ocelovým valivým tělesům mají výrazně delší životnost.

INSOCOAT jsou standardní ocelová ložiska, jejichž vnější strana jednoho kroužku je plazmově pokrytá keramickým povlakem. Povlak je utěsněn proti vodivému vlivu vody a vlhkosti.

INSOCOAT je registrovaná ochranná známka skupiny SKF.

Navíjení statorů v závodě Ingeteam. Gorka Perez-Cuadrado Alonso, globální­ vedoucí nákupu firmy Ingeteam.