Technická kompetence
Scotseal X-Treme

Scotseal X-Treme posouvá výkonnost těsnění uložení kol na vyšší úroveň

Nové těsnění uložení kol Scotseal X-Treme pro nákladní vozidla a návěsy (obr.1), které se velmi dobře ujalo na americkém kontinentu, bylo vyvinuto se záměrem dosáhnout výrazně vyšší životnosti těsnění nebo výrobku a současně prodloužit dobu provozuschopnosti vozidla a snížit veškeré náklady související s jeho prostoji. Za toto těsnění, momentálně velmi dobře přijímané na americkém kontinentu, SKF nedávno získala cenu Automotive News PACE Award za rok 2018.

Související obsah

V mnoha průmyslových zemích tvoří flotily komerčních nákladních vozidel páteř dopravy. Jezdí ve dne v noci, aby zajistily chod dnešních vysoce rozvinutých ekonomik. S rostoucími nároky na provoz 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu v průběhu celého roku se zvyšují požadavky na bezporuchový provoz vozidel mezi plánovanými prohlídkami.

Ke zvýšení spolehlivosti a dosažení dlouhé provozní životnosti chce přispět společnost SKF těsněními Scotseal X-Treme (obr. 1 a 2), která přinášejí výraznou technickou změnu ve srovnání s ostatními těsněními pro uložení kol nákladních vozidel a návěsů. Nové těsnění představuje nejnovější přírůstek zavedené řady těsnění uložení kol SKF (obr. 3) pro hnací a řiditelné nápravy i nápravy návěsů, kterou tvoří těsnění Scotseal PRO, Scotseal Classic, Scotseal Hybrid a Scotseal Plus XL.

Nové těsnění Scotseal X-Treme
Obr. 1: Nové těsnění Scotseal X-Treme

Společnost SKF si je natolik jista spolehlivostí těsnění Scotseal X-Treme, že nabízí pětiletou záruku na těsnění pro traktory a sedmiletou záruku pro návěsy. Záruku poskytuje prostřednictvím plánů SKF US na bezporuchový provoz SKF TFO5, resp. TFO7. Výrobci nábojů a uložení kol však mohou nabízet odlišné záruky, které mohou být v některých případech dokonce delší než záruky SKF.

Uspořádání ložiska a těsnění uložení kola
Obr. 2: Uspořádání ložiska a těsnění uložení kola

Inovace založená na poznatcích z provozu

SKF je předním dodavatelem těsnění uložení kol pro severoamerické výrobce nákladních vozidel již 90 let. Má k dispozici největší centrum pro vývoj a testování těsnění ve Spojených státech a rovněž vlastní některé z nejdůležitějších patentů v této oblasti. Poznatky, které byly uplatněny při návrhu nového těsnění, získala společnost SKF na základě analýzy těsnění vrácených z provozu a opakováním skutečných selhání v laboratorních podmínkách. Využila rovněž nejnovější nástroje počítačové simulace k optimalizaci sil působících v místě styku, aby snížila tření a opotřebení, což se projeví výrazným poklesem provozních teplot těsnění.

Řada těsnění pro uložení kol SKF Scotseal
Obr. 3: Řada těsnění pro uložení kol SKF Scotseal

Nová konstrukce těsnění

Novou konstrukci těsnění (obr. 4) ovlivnilo několik praktických požadavků výrobců nákladních vozidel:

  • zvýšení bezpečnosti dosažené kratšími brzdnými dráhami nákladních vozidel
  • nižší emise a vyšší úspora paliva
  • nižší provozní náklady dosažené delší dobou provozuschopnosti nebo delšími servisními intervaly a
  • delší záruční lhůty
Obr. 4: Nová konstrukce těsnění a hlavní zlepšení

Splnění těchto požadavků se projevilo lepší funkcí při vysokých teplotách a nižším třením, jakož i vyšší spolehlivostí a odolností.
SKF vyvinula nový patentovaný těsnicí břit se třemi funkcemi, které zabraňují průniku částic nečistot do uložení, vyrobený ze zdokonalené akrylnitrilové butadienové pryže (HNBR). Těsnění Scotseal X-Treme je dále opatřeno přídavným kovovým ochranným krytem 1), který chrání těsnicí břit v průběhu montáže a provozu. Přepracovaný bodový nárazník 2) má menší plochu povrchu a nižší provozní teplotu. Upravená lisovaná výztuha 3) axiálního břitu přispívá k lepší ochraně proti kontaminaci celé konstrukce. Pro zlepšení funkce těsnicího břitu Wave byl vyvinut zcela nový „superčerpací” materiál HNBR 4), který se vyznačuje vynikajícím čerpacím účinkem a lepším zadržením oleje. Vrstva bobtnající ethylen-propylen-dien-monomerové pryže třídy M (EPDM) na povrchu díry těsnění umožňuje používat nižší montážní síly a po montáži zajišťuje pevnější sevření 5). V neposlední řadě byla změněna konstrukce hlavního těsnicího břitu 6) s cílem dosáhnout výjimečně nízké přítlačné síly a momentu, a tedy snížit tření a opotřebení.

Předmětem podané patentové přihlášky je nově vyvinutá horní část těsnění, která má zásadní vliv na čerpací účinek a provozní teplotu. Těsnění pracuje s nižším třením, a tedy při nižší teplotě.

Shrnutí

Scotseal X-Treme představuje převratnou konstrukci, která významně přispěje k bezporuchovému provozu flotil komerčních nákladních vozidel. Umožňuje tomuto průmyslovému odvětví dosáhnout vyššího počtu provozních hodin, delších servisních intervalů a omezení neplánované údržby. Dále může snížit tření v uložení kola, a tedy přispět k nižší spotřebě paliva a omezení nežádoucích emisí. V konečném důsledku tedy dojde ke snížení provozních nákladů i dopadů na životní prostředí.

Obr. 5: Technologie těsnicího břitu WAVE

Vynikající těsnicí účinek je dosažen technologií těsnicího břitu WAVE (obr. 5), která nachází uplatnění v mnoha dalších řešeních těsnění. Ochranný kryt umožňuje manipulaci a instalaci bez poškození břitu. Na dosažení neobyčejně velkého počtu ujetých kilometrů se podílí

  • vyšší odolnost proti běžným provozním teplotám
  • nižší tření, které přispívá k lepšímu odvalování
  • nižší spotřeba paliva a nižší emise.

Těsnění s technologií těsnicího břitu WAVE jsou nabízena v různých rozměrech pro uložení kol na hnací i hnané nápravě nákladních vozidel, autobusů a návěsů.

všeobecné porovnání těsnění Scotseal X-Treme s konkurenčními výrobky
Obr. 6: Životnost těsnění – zadržení oleje při vysokých otáčkách – všeobecné porovnání těsnění Scotseal X-Treme s konkurenčními výrobky

Testování

Těsnění Scotseal X-Treme výrazně předčilo v provedených testech nejen konkurenční, ale i stávající vlastní těsnění SKF. Dosáhlo desetinásobné životnosti ve srovnání s ostatními těsněními (obr. 6), trojnásobně lepšího čerpacího účinku při čerpání oleje zpět k nápravě a až 50% snížení provozní teploty (obr. 7). Projevuje se to nižší provozní teplotou, nižšími ztrátami výkonu, nižším opotřebením, a nižšími emisemi oxidu uhličitého.

Výsledky testu třecího momentu
Obr. 7: Výsledky testu třecího momentu – porovnání těsnění Scotseal X-Treme s konkurenčními a dřívějšími těsněními uložení kol

Budoucí nároky

Scotseal X-Treme představuje skutečně významnou změnu vzhledem k vyšší spolehlivosti, delší životnosti a nižším ztrátám výkonu. V praxi tím přispívá k bezporuchovému provozu nákladního vozidla a snížení celkových nákladů spojených s vlastnictvím, a tedy k vyšší spokojenosti konečných uživatelů.

PACE award

PACE award

Prestižní cena PACE, kterou vyhlašují Automotive News a Automotive Parts Manufacturers’ Association (Sdružení výrobců automobilových dílů – APMA), je udělována OE dodavatelům automobilového průmyslu za vynikající inovace, technický pokrok a podnikatelské výsledky.

Nové těsnění současně dokazuje schopnost SKF zavádět inovace, které splňují neustále se měnící požadavky výrobců nákladních vozidel. Bezpečnostní předpisy se průběžně zpřísňují a tlak na snižování nákladů vzrůstá. V dohledné době budou zavedeny funkce, jako např. nepřetržité monitorování a kontrola tlaku v pneumatikách, které si vyžádají nová konstrukční řešení. Trendy směřující k vyšší elektrifikaci vozidel, dokonalejší umělé inteligenci a autonomním systémům řízení vozidel, které již ovlivňují vývoj osobních vozidel, se prosadí i v konstrukci nákladních vozidel. Současně je kladen důraz na ochranu životního prostředí, který se projevuje vyššími nároky na úsporu paliva a snižování emisí. SKF bude nadále využívat své specializované znalosti k efektivní výrobě těsnění a plnění nových výzev, s  nimiž se musí vyrovnávat světoví výrobci nákladních vozidel.

Scotseal je registrovaná ochranná známka skupiny SKF.