Seriál o Asset Managementu 2 – správě výrobních prostředků

2. díl – Zvyšte spolehlivost a minimalizujte pravděpodobnost havárie vašeho výrobního zařízení.

Související obsah

V minulém díle jsme psali o SKF analýze potřeb zákazníka a nyní se podíváme, jak je možné zaměřit se na spolehlivost.

Reliability-centered maintenance (RCM) v provedení SKF je analýza, která pomůže nastavit optimální strategii údržby. Výstupem této analýzy je seznam takových údržbářských činností, které mají zásadní vliv na minimalizaci pravděpodobnosti vzniku závažných havárií.

U každého zařízení je třeba zvážit:

• jaká je funkce zařízení a požadované provozní charakteristiky (potřebný výkon, otáčky, apod.);

• jaké poruchové stavy mohou na zařízení nastat (nefunkčnost zařízení, nedostatečný výkon, nízké otáčky, apod.);

• jaké jsou příčiny těchto poruchových stavů;

• jaké následky má každá porucha z pohledu finančních a výrobních ztrát, ohrožení bezpečnosti práce a vlivu na životní prostředí;

• jakou nejlepší strategii údržby zvolit, abychom vznik kritické poruchy minimalizovali;

• které konkrétní údržbářské zásahy je potřeba provést.

Přínosem RCM analýzy je nastavení optimální plánované údržby v souvislosti se skladem náhradních dílů na základě provedené analýzy rizik. Díky RCM přístupu je možné také uchovávat know how o výrobním zařízení systematickým způsobem. Pomocí jednotné metodiky tak dokumentovat rozhodnutí o nastavení strategie údržby a definovat, jaká rizika mohou nastat v případech, kdy tyto údržbářské práce nebudou provedeny.

Jestliže máte zájem o více informací ohledně služeb SKF v oblasti Asset Managementu, neváhejte nás kontaktovat:

Tomáš Kozelský
Key Account Manager
tomas.kozelsky@skf.com

Aleš Choutka
Key Account Manager
ales.choutka@skf.com