SKF CZ již druhým rokem podporuje orgaizaci PRO Gaudia

Pražskou centrálu SKF CZ koncem března navštívila MUDr. Olga Kunertová, zakladatelka a vedoucí terapeutka organizace PRO Gaudia, aby zaměstnancům SKF přiblížila aktivity této organizace.

Related Articles

PRO Gaudia v rámci svého projektu „Gaudia proti rakovině“ poskytuje terapie a poradenské služby pro onkologicky a jinak vážně nemocné a také jejich blízké, a tím jim pomáhá v extrémně náročné etapě života. Jako první organizace začali chodit přímo do nemocnic za pacienty a terapeutické služby poskytovat tam.

Pro Gaudii je důležité, aby jejich služby byly dostupné opravdu pro každého, a proto kromě dotací z veřejných zdrojů organizace potřebuje také podporu jednotlivců a firemních dárců. SKF CZ podporuje Gaudii proti rakovině již druhým rokem v rámci programu společenské odpovědnosti firmy. Toto setkání bylo prvním z plánovaných v rámci nové zaměstnanecké aktivity Posezení u kávy a koláče, kdy se jednou za čas sejdeme ve firmě se zástupcem organizace, se kterou spolupracujeme, ať už jako dárci nebo se zúčastňujeme dobrovolnických prací.

Pokud byste se o Gaudii chtěli dozvědět více nebo využít její služby, všechny informace najdete na http://www.gaudiaprotirakovine.cz nebo https://www.facebook.com/NeniSedychDnu/ Pokud byste také měli zájem pomoci, ať už finančně nebo jako dobrovolník, na webových stránkách se dozvíte o všech možnostech.