SKF CZ otevřela Rotating Equipment Performance Center v Ostravě

SKF CZ v Ostravě otevřela zbrusu nové Rotating Equipment Performance Center (REP Centrum) díky kterému bude proces vzdálené diagnostiky mnohem ucelenější a potřeby zákazníků budou sledovány a naplňovány rychleji.

Related Articles

„Rotating Equipment Performance Center je koncept, struktura, vytvářená na úrovni SKF Group. Jedná se o středisko, které má plné kompetence k uzavírání REP kontraktů,“ vysvětluje manažer centra Tomáš Kozelský. Stěžejní částí REP centra je Remote Diagnostic Center (RDC), tedy centrum vzdálené diagnostiky, které vyhodnocuje data přicházející ze sledovaných strojů z výrobních závodů zákazníků SKF. Tito zákazníci užívají například IMx-8 či QuickCollect pro sběr dat, která prostřednictvím SKF Cloud vzdáleně analyzují odborníci v centru v Ostravě.

 

Centrum vzdálené diagnostiky tak zajišťuje dlouhodobé sledování stavu strojů a diagnostikuje, co se se strojem děje, pokud se data oproti stanoveným hranicím vychýlí. Komplexnost Rotating Equipment Performance Center následně spočívá v tom, že pokud diagnostici objeví onen výkyv v datech, který indikuje například závadu ložiska, okamžitě se spojí s aplikačními inženýry, kteří jsou součástí struktury REP centra. Společně pak navrhnou řešení pro daný problém prostřednictvím zákaznického centra či obchodníků, kteří také do struktury REP centra patří, zákazníkovi. Místo několika kroků tak probíhá komunikace v úzké spolupráci několika podjednotek centra, díky čemuž získává zákazník značné výhody. Vzdálená diagnostika strojů sama o sobě zajišťuje hladší průběh provozu, snížení neplánovaných odstavek a nákladů na výměnu strojů. Na závadu se totiž přijde v jejím zárodku, nikoliv až když se plně projeví na funkčnosti stroje. Lze tak snížit celkové náklady na vlastnictví stroje, jelikož stroj jako takový slouží déle s drobnějšími opravami, místo nutných velkých zásahů, pokud důležitá součást zhavaruje. Zároveň SKF tak pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost výrobků svých zákazníkům, jelikož má větší vhled do fungování celého procesu a může ho snadněji pomoct optimalizovat.

Typickým programem, v rámci kterého spolupráce s SKF může vypadat právě takto, je SKF Premium, který je v zásadě programem věrnostním. SKF Premium pomáhá zákazníkům používajícím ložiska SKF identifikovat skutečné požadavky na údržbu a provoz, a zajistit si tak možné úspory nákladů. Je to vlastně typ servisního kontraktu, který se zaměřuje na výkonnost konkrétních rotačních zařízení a doplňuje rámcový kontrakt nákupu produktů. Vedle toho je možné využít také program Rotation For Life, v rámci kterého si zákazník v podstatě nekupuje ložiska, ale obě strany – zákazník a SKF – se domluví na určitém indikátoru, například počtu neplánovaných odstávek, a zákazník SKF každý měsíc platí za to, že daný stroj pracuje. Nákup ložisek a další služby má na starost SKF.