“SKF vnímáme jako silného hráče,” říká Alena Nováková z Národního centra Průmyslu 4.0

Co bylo hlavním impulsem pro vznik Národního centra Průmyslu 4.0?

Related Articles

Co bylo hlavním impulsem pro vznik Národního centra Průmyslu 4.0?

Průmysl 4.0, který představuje digitalizace nebo IoT, jakkoli tento fenomén chceme nazývat, přináší změny nejen v oblasti průmyslu, ale zasahuje téměř do všech oblastí našeho života. Proto je s ním spojen termín Společnost 4.0. Tyto změny jsou tak veliké, že vyvolaly potřebu vytvořit nějakou národní entitu, která by propojovala akademickou a průmyslovou sféru. Inspirovat jsme se mohli především u našich německy mluvících sousedů, kde takové platformy fungují již dlouhou.

Kdo stál u zrodu Národního centra Průmyslu 4.0?

Profesor Mařík a skupina předních českých odborníků z průmyslové oblasti, kteří jsou také zakládajícími partnery Centra.

Čím se Centrum zabývá a jaká je jeho činnost?

V rámci realizace se nejprve začal budovat Testbed, který sídlí v nové budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT. Tam se zhmotňují vize Průmyslu 4.0 a testuje se tzv. chytrá továrna. Mezi naše činnosti v první řadě patří propojování akademické a průmyslové sféry. Pořádáme semináře, konference, dny otevřených dveří a školení v různých oblastech Průmyslu 4.0. Jsou zacíleny jak na odbornou, tak na šiřokou veřejnost. Naším cílem je být hlavním tvůrcem a nositelem technologických vizí digitalizace průmyslu a stát se platformou, která umožňuje sdílení a synergické využití kompetencí a vývojově výzkumných kapacit našich partnerů. Jako velký počin na poli osvěty vnímáme vytvoření Katalogu kompetencí, který poskytuje ucelený přehled kompetencí technických univerzit, který firmám usnadní přístup k výzkumu.

 

 

A jaké máte plány do budoucna?

V rámci osvěty chceme podporovat nové vysokoškolské studijní programy, ale zároveň se chceme zaměřit i na nižší stupně vzdělávání. Už teď spolupracujeme s několika pražskými průmyslovkami a pravidelně k nám zveme studenty. Dále podporujeme, propojujeme a rozvíjíme testbedy, jeden je v CIIRC ČVUT, další při CEITEC v Brně a v současnosti se buduje další i při VŠB TU v Ostravě.

Chystáte nějaké projekty přesahující Českou republiku?

Rozhodně. V loňském roce jsme byli vybráni do projektu Evropské komise Smart Factory – Digitální inovační huby a zároveň jsme v Česku jedním ze tří plně funkčních Digitálních inovačních hubů. S německou výzkumnou organizací DKFI, a českými průmyslovými firmami se také účastníme evropského projektu Cluster 4.0, který má za cíl rozvoj metodologie systémové integrace.

Jak funguje propojení Centra a ČVUT?

ČVUT je jedním ze zakládajících partnerů, jinak je Centrum samostatně fungující pracoviště CIIRC. Díky sídlu na Vítězném náměstí jsme v bezprostředním kontaktu se všemi vědeckými pracovišti a týmy.

Jaké výzvy čekají český průmysl z pohledu Průmyslu 4.0?

Zásadní je propojení s každodenním životem, Společnost 4.0. S tím se pojí pozitiva jako dostupnost, flexibilita, customizace služeb. Ideálně máme kdykoli kdekoli cokoli dostupné, snadno komunikujeme se státní správou, sdílená ekonomika pokrývá velkou část spotřeby, péče o naše zdraví je nastavena preventivně, nikoli reaktivně. Máme více volného času, naše zaměstnání jsou kreativnější, složité procesy řídí umělá inteligence. Do určité míry je to hudba budoucnosti, ale tyto změny se už postupně dějí. Chytré dnes nejsou jen továrny, ale i města, je třeba se vážně zabývat oblastí energetiky.

Pro firmy je to obrovská příležitost a to vše začíná a končí u lidí. U osvěty, vzdělávání, podpory lidského potenciálu. V každém případě je velmi vzrušující být nejen pozorovatelem, ale i hybatelem tohoto společenského fenoménu.

Co centru přináší spolupráce s SKF?

Společnost SKF se stala asociovaným partnerem Centra v květnu 2018 a již nyní spolupracujeme v rámci školení a konferencí, čerpáme a předáváme znalosti odborníků z SKF na naše partnery, třeba v oblasti preventivní údržby. Naše společné plány jdou ale mnohem dále. V říjnu jsme se setkali s globální vice prezidentkou SKF pro inovace a budeme jednat o možné výzkumné spolupráci. SKF také plánuje oslavit své stoleté výročí v květnu příštího roku v prostorách CIIRC. SKF vnímáme jako silného národního i globálního hráče a jsme hrdí, že se stal naším partnerem a šiřitelem jména Národního centra Průmyslu 4.0.