Průmyslová řešení

Školení pro řešení problémů

Ropný a plynárenský průmysl klade zvláštní požadavky na výrobu čerpadel a na potrubní systémy. Vlastnosti jako spolehlivost, odolnost či flexibilita při řešení složitého proudění kapalin a jeho regulace jsou nutností.

Související obsah

Fakta

Flowserve

Založena: v roce 1790. Pod názvem Flowserve existuje od roku 1997; vznikla spojením dvou předních dodavatelů technologií proudění kapalin a prvků regulace – BW/IP a Durco International, která byla založena v Itálii v roce 1922 jako Worthington Srl.

Veřejná společnost: obchodovaná na newyorské burze (burzovní symbol FLS).

Sídlo: Flowserve World sídlí v Irvingu, v Texasu, USA; italské sídlo společnosti (Worthington Srl Flowserve) se nachází v Desiu (Itálie).

Produktové řady: celosvětově: průmyslová čerpadla, těsnění a ventily, příbuzné systémy na regulaci průtoku; v Itálii: čerpadla pro ropný a plynárenský průmysl.

Počet zaměstnanců: celosvětově: 18 000; v Itálii: 530.

www.flowserve.com

Příbuzné odkazy

Flowserve

Obchodní kontakty

Giordano Tremolada, Giordano.Tremolada@skf.com

Zárukou spolehlivosti není jen dobře navržené vybavení a vysoce kvalitní součástky. Klíčem k výborným výsledkům a udržení odolnosti jsou také odborná školení. Pro společnost Flowserve, jednu z předních společností na světě zabývající se výrobou čerpadel a systémů pro regulaci průtoku, představují školení absolutní prioritu.

„Pevně věříme, že neustálý rozvoj je základem úspěchu,“ říká inženýr Federico Fella, který vede školicí centrum v italském Desiu (Milán), jednom ze šesti globálních školicích center firmy Flowserve.

„Rozvoj lidských zdrojů je pro nás nejlepší cestou, jak zůstat konkurenceschopní.“

Ke školení zaměstnanců po celé Evropě slouží moderní budova postavená roku 2010 v Itálii vedle továren na výrobu čerpadel ropy a zemního plynu firmy Flowserve. Nabízí klasickou učebnu až pro 20 studentů a laboratoře jak pro statická, tak dynamická praktická školení.

Každý rok zde pod taktovkou Federica Felly projde školením asi 400 až 500 zaměstnanců. Většina se zúčastní standardních kursů, jako jsou základy pro odstředivá čerpadla, mechanická těsnění nebo analýzy čerpacího systému.

Firma Flowserve kromě těchto pravidelných kursů nabízí také specializovaná školení. Ta vznikají v případě, kdy se manažeři, zástupci zaměstnanců a oddělení lidských zdrojů shodnou na tom, že je potřeba pokrýt určitou oblast, kterou standardní kursy neobsáhnou. „O všeobecných školeních rozhodují manažeři a oddělení lidských zdrojů, ale ohledně technických kursů se obracíme na Federica Fellu,“ vysvětluje Federica Meda z oddělení lidských zdrojů. „Společně se dohodneme na tom, co bude potřeba, a Federico zajistí technickou stránku věci.“

V roce 2013 vznikla poptávka po kursu se zaměřením na ložiska použitá v čerpadlech Flowserve – obzvláště na řešení problémů vznikajících při použití s ropou a zemním plynem. Jelikož spolehlivost je na prvním místě, musí ložiska v těchto čerpadlech odolat vysokým teplotám a vibracím, jakož i standardnímu opotřebení. Je nutné nejen vybrat do čerpadel vhodná ložiska, ale také je správně instalovat. Příčinou nesprávné instalace může být situace, kdy technik nepoužije správné nářadí, nemá dostatek znalostí o instalaci, promazání, konstrukci ložiska, novinkách ve vývoji ložisek, o postupech výměny a podobně.

Společnosti Flowserve a SKF proto společně vytvořily kurs, který by tuto problematiku pokryl. Hlavní pozornost byla věnována montáži, dimenzování, promazání a analýze hlavních příčin selhání. Celá jedna sekce byla věnována případovým studiím, což je při řešení problémů klíčová oblast. „Předložili jsme účastníkům poškozená ložiska,“ vysvětluje Fella. „Skupiny dostaly za úkol popsat, kde by podle nich mohl být problém a jak by ho jejich členové řešili.“

„Fotografie poškozených ložisek jsou sice praktické, ale chtěli jsme účastníkům kursu umožnit pořádně si ložisko prohlédnout a osahat,“ pokračuje Fella. Instruktor si nejprve vyslechl všechny účastníky a poté vedl diskuzi k odhalení skutečné příčiny poškození.

Kursy začaly v roce 2013. Jednotlivých kursů se zúčastnilo vždy maximálně 10 zaměstnanců, aby měl každý z nich dostatek času na získání praktických zkušeností. Každý kurs trval dva dny a většinu účastníků tvořili terénní servisní pracovníci a několik inženýrů.

Podle zástupce z oddělení lidských zdrojů Alessandra Borroniho je dosavadní zpětná vazba vynikající. Kursy byly zakončeny testem s otázkami s výběrem z několika možností, který měl za cíl ověřit okamžitou efektivitu. Všichni účastníci ho složili s nejméně 80procentní úspěšností. „Na hodnocení efektivity školení je ještě brzy,“ říká Meda, „ale manažeři zaměstnanců, kteří už testem prošli, jsou velmi spokojeni“.

 

Praktické zkušenosti

Firma SKF nabízí klientům kursy po celém světě, zaměřené na témata od výběru ložisek po celkovou strategii, od zajištění spolehlivosti po analýzu hlavních příčin selhání ložiska. Kursy probíhají různým způsobem, ať už v regionálních centrech SKF, přímo u klienta, nebo jako kursy na dálku.

Nabídka školení SKF v Evropě zahrnuje i standardní použití ložisek, ale kurs není dost specifický, aby pokryl potřeby techniků společnosti Flowserve. Proto odborníci z obou společností vytvořili speciální kurs zaměřený na aplikace s čerpadly a přizpůsobený na míru firmě Flowserve.

Do kursu byla vybrána ložiska nejen z čerpadel Flowserve, ale i z dalších instalací v oblasti ropy a zemního plynu, které by mohly být pro ilustraci řešení problémů užitečné. Mezi další speciální oblasti kursu patří právní normy pro ropu a zemní plyn, protože právě toto odvětví bylo jeho předmětem.

Výsledkem je školení nadřazené obecnému kursu, které lze snadno upravit podle potřeb jiného průmyslového odvětví, jež používá například čerpadla nebo kompresory.

 

Zleva: Federico Fella, inženýr ve Flowserve, Andrea Nocita z SKF service sales development a Simona Allio, vedoucí odborného týmu SKF Federica Meda, oddělení lidských zdrojů, Flowserve