Průmyslová řešení
Stroj na sklízení cukrové třtiny ve výrobním závodě CNH v brazilském městě Piracicaba.

Sladký úspěch

Pěstování cukrové třtiny je páteří brazilské ekonomiky. Když velkovýrobce žacích strojů Case IH narazil na problémy s jedním ze svých strojů na sklizeň cukrové třtiny, obrátil se na SKF s prosbou o řešení.

Související obsah

Brazílie je předním světovým výrobcem cukrové třtiny. Ročně se zde na devíti milionech hektarů polí sklidí více než 700 milionů tun, což představuje více než 40 procent celosvětové produkce. Příspěvek tohoto odvětví do brazilské ekonomiky překonává celé HDP mnoha jiných států a zaměstnává více než milion Brazilců.

Cukrová třtina se v Brazílii začala pěstovat v polovině 16. století. Sklizeň se tradičně prováděla ručně. V současné době podle předního výrobce sklízecích strojů, společnosti Case IH, sklizeň plodin z 95 procent zajišťují stroje. Mechanizace zlepšuje pracovní podmínky a zvyšuje produktivitu.

Obrátili jsme se na SKF a společně jsme hledali řešení, jak design zdokonalit.
Anderson Moreno, koordinátor inženýrských služeb společnosti Case IH

Case IH, gigantický výrobce sklízecích strojů a součást firmy CNH Industrial, zaznamenal problémy se svou sklízecí mlátičkou MR 8800 Multi-Row. Během ověřovací fáze se ukázalo, že původní návrh konstrukce nábojové převodovky čelního spodního žacího nože nedosahuje předpovídané přijatelné životnosti. Skutečné provozní a okolní podmínky na poli byly náročnější, než se předpovídalo ve virtuálních modelech, a následně tak osová vůle, opotřebení těsnění, pronikání nečistot a únik maziva způsobovaly poškozování ložiska náboje.

„Nedosahovalo se takové odolnosti, jakou zákazníci požadovali,“ říká Anderson Moreno, koordinátor technických služeb ­společnosti Case IH ze závodu v městě Piracicaba. „Na poli docházelo k problémům a počet provozních hodin byl příliš nízký. Obrátili jsme se proto na SKF a společně jsme hledali řešení, jak do druhého kola testování design převodovky zdokonalit.“

Case IH

Case IH je součástí firmy CNH Industrial, světového lídra v oblasti investičních statků. Nabízí kompletní řadu zemědělského vybavení a služeb, včetně kombajnů na cukrovou třtinu, obilí a kávovník, dále traktory a rozprašovače či sázecí stroje s vlastním pohonem. Jeden z jejích výrobních závodů se nachází ve městě Piracicaba v brazilském státě São Paulo.

www.caseih.com

Montáž strojů na sklizeň třtiny v závodě CNH.
Montáž strojů na sklizeň třtiny v závodě CNH.

Thiago Christofoletti, aplikační inženýr SKF Brasil, vysvětluje, že partnerství vyplynulo „jaksi přirozeně“ z jeho pravidelných návštěv provozovny firmy Case IH.

Moreno a Christofoletti se společně se svými týmy pustili do hledání problematických míst a příslušných řešení (viz rámeček).

Sklizeň cukrové třtiny v Brazílii je sezónní a probíhá od konce března do začátku prosince. Společnost Case IH si nemohla dovolit čekat s testováním nového náboje do sklízecí mlátičky až do další sklizně. Bylo nutné mlátičku prověřit ještě před začátkem sklizně, a to ve zrychlených laboratorních zkouškách, při nichž se testování muselo vtěsnat do krátkého časového období.

SKF přichází na scénu

Následkem nízké výkonnosti při ověřovací testovací fázi se společnost Case IH obrátila na brazilskou pobočku SKF s žádostí o pomoc při úpravě designu nábojové převodovky pro čelní spodní žací nůž na sklízecí mlátičky Multi-Row MR 8800.

SKF s Case IH navázala úzkou spolupráci. V novém designu byla ložiska nasazena zády k sobě, bylo přidáno těsnění SKF a mechanické labyrintové těsnění, které brání vnikání znečišťujících látek. Tyto změny zajistily zvýšenou tuhost a výkonnost těsnění, což vedlo k zajištění delší provozní trvanlivosti ložisek.

Zleva: Giullano Maestro, výrobní technik Case IH, Anderson Moreno, koordinátor týmu Case IH, Thiago Christofoletti, aplikační technik SKF, Jean Camargo a Daenio Cleodolphi, produktoví technici Case IH.
Zleva: Giullano Maestro, výrobní technik Case IH, Anderson Moreno, koordinátor týmu Case IH, Thiago Christofoletti, aplikační technik SKF, Jean Camargo a Daenio Cleodolphi, produktoví technici Case IH.

SKF se může pochlubit sofistikovaným simulačním programem, který umožňuje provádění virtuálních testů. Firma Case IH ale potřebovala vidět i fyzickou verzi jednotky v akci v laboratoři. Fyzické testování tedy proběhlo v laboratoři pro automobilový průmysl SKF ve městě Plymouth v americkém státě Michigan.

Při těchto laboratorních testech byly jednotky vystaveny ještě drsnějším podmínkám, než je standardem, a hlavně velmi kontaminovanému prostředí. Výsledky byly velmi pozitivní.

Ukázalo se také, že i výsledky virtuálního testování byly velmi dobré.

Úspěšná spolupráce se společností Case IH posiluje dobré jméno SKF v brazilském zemědělství, což je pravděpodobně jedno z nejdynamičtějších odvětví této země. „Pomáháme rozvíjet zemědělský trh v Brazílii, který se ve výhledu několika následujících let jeví z ekonomického hlediska velmi slibně,“ říká Christofoletti.

Daenio Cleodolphi, technický produktový manažer pro řadu sklízecích mlátiček společnosti Case IH, zdůrazňuje, že spolupráce mezi oběma společnostmi přinesla výhody nejen jim samotným, ale také zákazníkům firmy Case IH.