Průmyslová řešení
Stabilní proces

Stabilní proces

Zavedení těsnicího řešení přineslo jedné z největších švédských pekáren jménem Pågen výrazné úspory času i peněz.

Související obsah

Pekárna Pågen v Malmö je jednou z největších ve Švédsku. Sedm dnů v ­týdnu produkuje každou vteřinu jeden bochník chleba. Mimo jiné také ­žitný chléb s brusinkami lingongrova, ­který si Švédové zamilovali. Každý večer ­nákladní vozy z pekárny rozvážejí čerstvě upečené chleby do obchodů s potravinami po celém Švédsku.

Jednou z fází výroby chleba je kvašení. „Úsek kvašení je velmi důležitý,“ říká Johan Olofsson, plánovač údržby v pekárně Pågen. „Musí jím projít veškerý chléb pečený ve formě.“ Jak Johan Olofsson vysvětluje, jedná se o 600 000 bochníků za týden. Kynoucí bochníky se pomalu posouvají po pásovém dopravníku do pece.

Balicí oddělení pekárny Pågen ve švédském Malmö.
Balicí oddělení pekárny Pågen ve švédském Malmö.

Zvýšená dostupnost

V pekárně Pågen ve švédském městě Malmö je posledních deset let úsek kvašení ve výrobním procesu stabilní a spolehlivý, a to díky kuličkovým ložiskům s tuhým olejem Solid Oil od SKF. Zde jsou konkrétní údaje z let 2006 až 2016:

  • zvýšení dostupnosti a využití kapacity díky eliminaci odstávek (došlo k odstranění asi 300 hodin odstávek);
  • nedošlo k žádným neplánovaným odstávkám, což zajistilo úsporu peněz;
  • trvalé odpovídající promazání tuhým olejem Solid Oil;
  • nižší náklady na ložiska, asi 4 000 eur za rok;
  • lepší pracovní prostředí.

Tomuto pomalému procesu v pásovém dopravníku pomáhá také 800 kuličkových ložisek. ­Ložiska pracují při 80procentní vlhkosti a při teplotě 38 až 39 stupňů Celsia. Dnes již vše probíhá hladce, avšak začátkem 21. století proces neustále ­narušovaly výpadky systému. Společnost musela každý rok tento úsek na 35 hodin uzavřít a vyměnit ­všechna kuličková ložiska. V továrně, která je v provozu sedm dnů v týdnu, to představovalo velmi nákladnou odstávku.

Kromě toho docházelo i k nečekaným ­prostojům z důvodu náhlých poruch, na jejichž řešení měli údržbáři pouhých pět minut, než bylo nutné zavřít celou pekárnu. To mělo za následek obrovské ztráty. Problémy způsoboval také únik maziva, ­který vyžadoval důkladné sledování. Teplé a ­vlhké ­pracovní prostředí navíc zvyšovalo riziko ­úrazů z ­důvodu uklouznutí či popálení; i tento stresový prvek se společnost Pågen snažila odstranit.

Distributor výrobků firmy SKF v Malmö se obrátil na SKF při hledání alternativního řešení ke stávajícím standardním kuličkovým ložiskům. SKF proto navrhla kuličková ložiska s tuhým olejem Solid Oil, která byla vyvinuta mimo jiné pro prostředí s vysokou vlhkostí.

Ložiska SKF v pekárenském úseku kvašení.
Ložiska SKF v pekárenském úseku kvašení.

Distributor tak v pekárně nainstaloval ložiska s tuhým olejem Solid Oil a připravil pětiletý záruční balíček, který zahrnoval prvotní montáž v úseku kvašení a každoroční odebírání vzorků ložisek z různých míst. Vzorky se odesílají do SKF k analýze.

Při analýze v SKF se zkontroluje stav ložisek a to, jak bylo ovlivněno ložiskové mazivo.

V období od roku 2006 do 2016 došlo pouze ke dvěma výměnám ložisek, které byly naprosto v souladu se záručním balíčkem. Ačkoli byla výměna standardních kuličkových ložisek s tuhým olejem Solid Oil nákladnější, ušetřila společnost Pågen nejméně 300 hodin plánovaných odstávek. Za pětileté období tak firma Pågen ušetřila na 20 000 eur v přímých nákladech na ložiska. Díky údržbě založené na aktuálním stavu, kdy se ložiska ­odesílají do SKF k analýze, mají firma Pågen i ­distributor SKF jasný přehled o aktuálním stavu ložisek a mohou tak odložit výměnu všech ložisek na pozdější termín.

Nedošlo k jediné neplánované odstávce.
Johan Olofsson, plánovač údržby, Pågen

„Nedošlo k jediné neplánované odstávce,“ říká Olofsson. „Výsledkem jsou výrazné úspory času i peněz. Firma Pågen se díky tomu vyhnula plýtvání ingrediencemi i těstem, ke kterému docházelo, když bylo nutné zastavit celou pekárnu.“

 

Kuličková ložiska s tuhým olejem od SKF jsou navíc bezúdržbová. Nebylo tedy nutné ložiska znovu promazávat. Během této doby také ­nebyly zaznamenány žádné ztráty způsobené potenciálním únikem maziva. To je velmi důležité, jelikož výroba musí splňovat aktuální potravinové směrnice v otázkách čistoty a sledovatelnosti.

Díky minimalizaci servisních prací v úseku kvašení se také zlepšily pracovní podmínky pro údržbáře. Je to výhodné pro všechny.