Digitální technologie
SKF Enlight Centre nabízí výrazně zjedodušené uživatelské rozhraní.

Start Enlight Centre

Enlight Centre skupiny SKF je prvním systémem pro monitorování stavu, který je spíše než na měření orientován na zařízení jako takové. Obsahuje radikálně zjednodušené uživatelské rozhraní navržené pro inženýry i  manažery z celého námořního sektoru.

Související obsah

Enlight Centre skupiny SKF je prvním systémem pro monitorování stavu, který je spíše než na měření orientován na zařízení jako takové. Obsahuje radikálně zjednodušené uživatelské rozhraní navržené pro inženýry i  manažery z celého námořního sektoru.

Tento nový webový „software jako služba“ je prvním segmentem komplexní strategie vývoje softwaru, kterou připravil göteborgský tým SKF zaměřený na sledování stavu strojů. Cílem je nasazení tohoto komplexního standardizovaného systému pro sledování stavu strojů do všech odvětví průmyslu a dopravy, v nichž je důležitý dálkový dohled a provoz. Nový software by měl postupně nahradit stávající systém @ptitude Asset Management System od společnosti SKF.
        

@ptitude je registrovaná obchodní značka společ­nosti SKF.