Technická podpora očima aplikačního inženýra SKF

O tom, s čím se ve své práci potkává, nám řekl aplikační inženýr Ing. Jiří Kubice.

Související obsah

Jak vypadá vaše práce, pokud se na vás zákazník obrátí například s žádostí o pomoc při výběru ložiska?
Ing. Kubice: Spolupráce na vývoji nového zařízení je jedna z nejzajímavějších částí naší práce. Zákazník se ale obvykle neobrací přímo na mne, ale na obchodního zástupce SKF, protože vše musí proběhnout na základě schváleného obchodního projektu, v němž jsou také dohodnuty podmínky technické podpory. Když spolupracujeme na vývoji nového uložení pro takové zařízení, začínáme vytipováním ložisek podle způsobu provozu, následně se řeší velikost ložisek a doporučení konstrukce souvisejících dílů, jako je hřídel nebo ložiskové těleso, a způsob mazání. Provádíme také výpočty trvanlivosti, různé analýzy a simulace v konkrétních provozních podmínkách.

Můžete uvést nějaký příklad takovéto spolupráce?
Ing. Kubice: Spolupracovali jsme například na vývoji zařízení pro testování náprav nákladních automobilů. Jde o zařízení, do kterého se namontuje testovaná náprava opatřená „falešnými“ koly, která během testů stojí a roztáčí se pouze náboje kol. V daném případě se jednalo o vývoj zcela nového zařízení, jaké nemá obdoby a jehož konstrukce využívá atypické uložení, jdoucí proti všem zvyklostem. Při vývoji se řešilo mnoho problémů jak ze strany provozu, tak vlastní konstrukce. Následně se celé zařízení namodelovalo včetně ložisek a zatížení a byly provedeny výpočty trvanlivosti. Výsledkem simulací bylo, že ložiska byla vyměněna za větší, protože ta původně navržená nevyhověla. Nyní se staví prototypy, které se budou zkoušet, a následně získáme zpětnou vazbu z provedených testů.

Jak dlouho taková spolupráce na vývoji trvá?
Ing. Kubice: Většinou se jedná o roky – od prvních výpočtů až po analýzu ložisek z testovaného prototypu.

Máte vždy nějak zajištěnou zpětnou vazbu od zákazníků?
Ing. Kubice: Když se zákazník neozve, většinou jsme poradili dobře (smích). Ale pokud u konstrukce stojíme od začátku, jde o dlouhodobou spolupráci, kde zpětnou vazbu zajištěnou máme a projeví se minimálně v objednávce ložisek na sérii. Často s takovými zákazníky spolupracujeme dlouhodobě – ne na vývoji jediného zařízení, ale třeba desítky let.

Poskytujete i nějaké krátkodobější služby?
Ing. Kubice: Ano, samozřejmě. Často volají uživatelé z provozu, že mají problém, a ptají se, co mají udělat jinak. V takovém případě zjišťujeme, jak dotyčná aplikace vypadá a jak je provozována. Zjistíme-li například, že se jedná o prašné prostředí a že těsněním proniká prach do ložisek, doporučíme jiné těsnění. Případně můžeme doporučit použití vnějšího těsnění a vyplnění prostoru plastickým mazivem, aby se zvýšila těsnicí schopnost daného uložení a ochránilo se tak před průnikem prachu.

Můžete uvést i nějaký jiný příklad toho, co zákazníci požadují?
Ing. Kubice: Zákazníci se také často ptají, jak u staršího stroje nahradit již nevyráběné náhradní díly. Jindy zjišťují možnost provozu stroje v jiných podmínkách, než jaké udává výrobce stroje – typickým příkladem jsou sériově vyráběné elektromotory, které mají předepsaný rozsah provozních teplot, jenž nemusí odpovídat konkrétním provozním podmínkám. Výsledkem naší rychlé analýzy pak může být, že doporučíme jiné mazivo pro širší rozsah teplot.

Co k provádění takovýchto analýz potřebujete?
Ing. Kubice: Především selský rozum. To je první nástroj, který aplikační technik používá. Kromě toho samozřejmě také celou řadu pokročilých výpočtových nástrojů, metod a know how SKF získané v průběhu 110 let na trhu.

Závěrem dnes dejme opět slovo technickému řediteli Ing. Janu Klementovi.
Ing. Klement: V souvislosti s prací aplikačního technika bych chtěl připomenout, že my primárně   nekonstruujeme, my aplikujeme. Tím, že aplikujeme chytře, jsme schopni i pro velmi specifické provozní podmínky nabídnout některé ze standartních řešení. Nestandartní řešení nabízíme jen tehdy, když žádné ze standartních řešení nevyhovuje podmínkám zadání. Našimi zákazníky jsou tyto služby vyžadovány a také velmi oceňovány a to hlavně proto, že si mohou být jisti, že jsme zvážili všechna pro a proti a zvolili / aplikovali pro ně nejlepší možné ekonomicky obhajitelné technické řešení.