Technická kompetence

Velký krok vpřed v oblasti modelování

Na posledním hannoverském veletrhu v dubnu 2015 představili Alrik Danielson, prezident a generální ředitel skupiny SKF, a Bernd Stephan, senior vicepresident pro technický rozvoj skupiny, koncepci zobecněného modelu výpočtu trvanlivosti ložisek (SKF Generalized Bearing Life Model, GBLM). Nový model umožní technikům přesněji stanovit trvanlivost ložisek s ohledem na skutečné podmínky. Znamená velký krok vpřed pro průmysl, neboť usnadní výrobcům originálních zařízení (OEM) i koncovým uživatelům zvolit ložiska přímo pro konkrétní aplikace. V konečném důsledku tedy umožní dosáhnout delší životnosti strojů a snížit provozní náklady.

Související obsah

Nový model, vyvinutý v rámci programu SKF EnCompass Field Performance (SKF EnCompass – Zaměřeno na provozní výkon), využívá přednosti stávajícího modelu trvanlivosti, který vypracovala společnost SKF před více než 30 lety. Nový model úspěšně rozlišuje povrchové a podpovrchové příčiny selhání ložisek. Obsahuje větší počet parametrů, které umožňují nový přístup k výpočtu trvanlivosti ložisek.

V rámci představení nové koncepce se v Hannoveru rovněž konaly dvoudenní rozhovory s odborníky na GBLM, předvedení postupu výpočtu pomocí demonstračního softwaru a setkání jednoho odborníka vždy s jedním zákazníkem a novinářem. Koncepce modelu byla velmi dobře přijata návštěvníky i zákazníky a probudila zájem o výpočet trvanlivosti ložisek.

Tento článek představuje základy nového modelu.

Zobecněný model SKF výpočtu trvanlivosti ložisek – síla tribologie
Read complete story »