Průmyslová řešení
Výtah lodí viditelný nad přehradou Tři soutěsky.

Velký výtah

Nový lodní výtah Tři soutěsky je největším a nejsložitějším zařízením svého druhu na světě. SKF na některých řešeních úzce spolupracovala s čínským Ústavem pro zeměměřictví, projektování, konstrukce a výzkum řeky Jang-c’-ťiang, který odpovídá za realizaci projektu.

Související obsah

Lodní výtah Tři soutěsky na první pohled vypadá spíše jako budova než jako zařízení pro velká plavidla.

Výtah s maximální dopravní výškou 113 m umožňuje překonat přehradu lodím s nosností až 3 000 tun. Komora a související zařízení váží cca 15 500 tun, což znamená, že jde o největší a nejsložitější lodní výtah na světě.

Teoretické přípravy konstrukce lodního výtahu – poslední části projektu Tři soutěsky – byly zahájeny již v padesátých letech 20. století. Konstrukční práce byly dokončeny v roce 2007 a výtah byl uveden do zkušebního provozu v září 2016.

Lodní výtah má urychlit lodní cestu přes přehradu na řece Jang-c’-ťiang, vysvětluje Ju Qingkui, projektový manažer výtahu Tři soutěsky. Ju Qingkui pracuje v Ústavu pro zeměměřictví, projektování, konstrukce a výzkum řeky Jang-c’-ťiang (CISPDR), který spadá pod Komisi pro vodní zdroje řeky Jang-c’-ťiang. Lodní výtah teď podle něj dopraví loď s nosností 3000 tun nahoru nebo dolů přibližně za 50 minut, zatímco překonání přehrady pěti plavebními komorami by trvalo 3,5 hodiny.

Výtah Tři soutěsky má maximální zdvižnou výšku 113 metrů a umožňuje průjezd lodím o výtlaku 3 000 tun.
Výtah Tři soutěsky má maximální zdvižnou výšku 113 metrů a umožňuje průjezd lodím o výtlaku 3 000 tun.

Výtah musí být zabezpečen tak, aby mohla být zajištěna bezpečnost dopravovaných lodí, vysvětluje Ju. Zdvihání natolik těžké komory do takové výšky vyžaduje přesné vyvážení. Výtah Tři soutěsky je vybaven systémem protizávaží, která vyvažují hmotnost komory, a systémem ozubených tyčí a kol pro zdvihání a spouštění komory.

Protizávaží o hmotnosti 15 500 tun, které odpovídá plně naložené komoře, se skládá z 16 souprav, které jsou rovnoměrně rozmístěny ve dvou věžích na stranách komory. Protizávaží je s komorou spojeno 256 lany a 128 dvojitými lanovými kladkami na vrcholu věží. Lana a kladky zajišťují rovnováhu mezi komorou a protizávažím bez ohledu na polohu komory. Ve věžích jsou umístěny čtyři ozubené tyče – vždy dvě na obou stranách komory – které vedou od paty až na vrchol. Komora je poháněna čtyřmi pastorky, které jsou v záběru s ozubenými tyčemi.

Každý pastorek je poháněn dvěma elektromotory. Všechny pohony jsou propojeny synchronizačními hřídelemi pod komorou.

Systém protizávaží zajišťuje, že pastorky a ozubené tyče přenášejí pouze 400 tun a nikoli 15 500 tun. Tím je dosaženo výrazného zvýšení účinnosti a snížení nákladů na energii.

Ačkoli je komora vyvážena protizávažím, je nutný bezpečnostní systém. I nejmenší nehoda totiž může mít katastrofální následky. Na základě doporučení odborníků zvolil CISPDR bezpečnostní mechanismus, který se skládá z dutého sloupku s vnitřním závitem a krátkého šroubu (otočná pojistná tyč). V případě, že na komoru bude působit nevyvážená síla, pohony se zastaví a komora je zajištěna ve svislé poloze bezpečnostním mechanismem, který zabrání možné katastrofě v případě nehody.

Dvojité lanové kladky systému protizávaží vybavené soudečkovými ložisky SKF.
Dvojité lanové kladky systému protizávaží vybavené soudečkovými ložisky SKF.

SKF Explorer

SKF dodala soudečková ložiska SKF Explorer pro zvedací mechanismus lodního výtahu projektu Tři soutěsky. Optimalizovaná vnitřní konstrukce a zlepšení povrchové struktury účinně snižují tření ložiska, vývoj tepla, opotřebení a hlučnost a dále splňují požadavky zařízení na přesnost.

SKF současně dodává plastické mazivo pro vysoké zatížení s vynikající odolností proti vodě, které vhodně doplňuje ložiska SKF Explorer a výrazně přispívá k prodloužení domazávacích intervalů.

SKF také dodává těsnění pro ložisková tělesa a jiné kritické díly lodního výtahu Tři soutěsky.

SKF je registrovaná ochranná známka skupiny SKF Group.

 

Po pečlivém zvážení a porovnání alternativ vybral CISPDR pro systém protizávaží lodního výtahu, hnací systém a bezpečnostní mechanismus soudečková ložiska a axiální ložiska SKF. Pro hydraulické válce a bezpečnostní blokovací ­systém komory dále zákazník zvolil kloubová ložiska SKF, aby se ujistil, že výtahový systém bude fungovat bezpečně a spolehlivě.

SKF dále dodala hydraulické matice a hydraulická čerpadla spolu s dalším montážním a demontážním nářadím, které umožní zvýšit efektivitu údržby.

Ústav CISPDR, který zahájil úzkou spolupráci a výměnu informací s SKF již v počáteční fázi projektu lodního výtahu Tři soutěsky, uznává vysokou kvalitu výrobků a služeb SKF.

Freddy Pan, manažer SKF pro segment hydroenergetiky, zdůrazňuje, že firma China Three Gorges Corp. je významný zákazník. SKF zajišťovala na místě technické konzultace a služby v oblasti provozu a údržby plavebních komor Tři soutěsky od roku 2012.

SKF je neobyčejně spolehlivý dodavatel, který dokáže dodat výrobky včas.
Yu Qingkui, projektový manažer pro lodní výtah Tři soutěsky

Obchodní spolupráce obou společností byla formálně zahájena v roce 2014 na základě vynikajících zkušeností s výrobky SKF, jak uvádí Ju. „S výrobky SKF jsme spokojeni,” prohlašuje. „SKF je neobyčejně spolehlivý dodavatel, který dokáže dodat výrobky včas.”

Spolupráce obou společností se dále prohlubuje. V současné době SKF dodává nejen ložiska pro lodní výtah Tři soutěsky, ale také těsnicí systémy pro ložiska tělesa a jiné kritické díly lodního výtahu. Společnost Three Gorges hodlá i nadále pokračovat ve spolupráci s SKF a po uvedení lodního výtahu do provozu bude od SKF nakupovat náhradní díly.
    

„Jsme hrdi, že můžeme pracovat na světově proslulém projektu Tři soutěsky,“ uvádí Pan z SKF. „V případě lodního výtahu jsme pomohli s řešením mnoha problémů a umožnili jsme uskutečnit nemožné. Spolupráce, která definovala nový standard v tomto odvětví, je výhodná nejen pro projekt Tři soutěsky, ale i pro SKF.