Digitální technologie
Vidět, slyšet

Vidět, slyšet

Rozpoznávání řeči a tváře mění způsob našeho života doma nebo ve firmě, ve výrobních prostorách. Spotřebitelé využívají biometrie ve stále větší míře a uplatnění v průmyslu nezůstává pozadu.

Související obsah

V restauraci KFC v čínském městě Chang-čou platí zákazníci za večeři úsměvem. Koncept „Smile to Pay“, který v roce 2017 uvedla na trh společnost Alibaba, největší internetový prodejce na světě, využívá technologii rozpoznávání tváře k ověření totožnosti i k platbě samotné. Pomocí systému Identity Check společnosti Mastercard zákazníci ukáží svůj obličej do kamery chytrého telefonu a potvrdí tak on-line platbu. Na mezinárodním letišti v Arubě funguje systém Aruba Happy Flow, který zaznamenává biometrické údaje cestujících u odbavování; pro další postup je pak identifikují kamery se systémem rozpoznávání tváře u tzv. Passenger Touch Points.

Biometrie, tedy technologie využívané pro zaznamenání a rozpoznávání fyzických vlastností lidí, proniká do stále více odvětví, kde se uplatňuje v oblasti plateb, přístupu a zabezpečení, prosazování práva, zdravotnictví, reklamy, návrhářství i výroby.

Biometriky obličeje zachycují údaje pacienta pomocí jeho jedinečné fotografie. Hesla ani uživatelská jména už tak nejsou potřeba. Řešení pro inteligentní domácnosti, jako je např. systém Alexa společnosti Amazon, využívají inteligentní hlasové ovládání pro osvětlení, topení, regulaci vzduchu a některé další prvky v domácnosti. Britská banka Barclays zcela nahradila tradiční postup pro zpracování dotazů po telefonu systémem pro rozpoznávání řeči, zatímco v Asii společnost Citigroup plánuje zavést technologii rozpoznávání řeči u svých maloobchodních klientů.

Biometrie je postupně aplikována do rostoucího počtu průmyslových odvětví.
Biometrie je postupně aplikována do rostoucího počtu průmyslových odvětví.
James Wayman, director of the Biometric Identification Research Program at San Jose State University in California.

James Wayman

Ředitel Biometric Identification Research Program na Státní uiverzitě v San Jose v Kalifornii.

Jak se dalo očekávat, své uplatnění našla biometrika i v oblasti průmyslu. Společnosti zjišťují, že díky bezdotykové automatizaci mohou snížit výskyt chyb zaměstnanců, ušetřit peníze a také zvýšit produktivitu pracovníků. Pro zefektivnění provozu se technologie rozpoznávání řeči používá při zaznamenávání údajů, čtení údajů z přístrojové desky a ovládání zařízení a systémů. Například v odvětví veřejných služeb mohou servisní technici na vzdálených pracovištích zaznamenat údaje pomocí diktování příkazů do elektronických zařízení zabudovaných do jejich pracovního oděvu a nemusí tak s sebou nosit neskladné vybavení.

James Wayman, ředitel Biometric Identification Research Program na kalifornské Státní univerzitě v San Jose (USA), vysvětluje, že ačkoli se biometrika kolem nás v určité podobě vyskytuje už 40 let, až díky mobilním aplikacím, které slouží jako platforma pro technologie rozpoznávání řeči a tváře, se její využívání ze strany spotřebitelů i v oblasti průmyslu velice rozšířilo. „Biometrika se v mobilních telefonech objevila už na samém začátku 21. století,“ uvádí. „Společnost Apple se do této hry zapojila až později, její vliv však vše změnil.“

Největší starosti mi v oblasti ochrany soukromí nedělá vláda, ale velké společnosti.
Prem Natarajan, výzkumný profesor, Univerzita Jižní Kalifornie

V posledních letech rozpoznávání řeči pokročilo co do rychlosti i přesnosti. Také technologie rozpoznávání tváře se neustále zlepšuje a vydává se tak stejným směrem jako rozpoznávání řeči.

Jeff Rizzie, vedoucí manažer pro obchodní rozvoj ve společnosti Sandvik Coromant, která se věnuje průmyslovému inženýrství, nám na letošním ročníku veletrhu International Manufacturing Technology Show prozradil, jak nám tyto technologie „umožňují snít o tom, jak dokázat nové věci a získávat nová data“. Uvedl například, že stroje mohou využívat rozpoznávání tváře, aby odhalily odchylky v obráběcích procesech i výrobě v téměř reálném čase, což povede nejen ke zvýšení produktivity, ale také k inteligentnějším a bezpečnějším výrobním procesům.

Technologie rozpoznávání řeči a tváře, které se někdy také označují jako umělá inteligence nebo AI, nabízejí širokou škálu praktického uplatnění, uvedl Peter Green, systémový architekt a zakladatel společnosti BellHawk Systems, v článku pro Manufacturing Business Technology Magazine.
Sem spadá schopnost:

  • dynamicky změnit plán výrobních operací v návaznosti na nové objednávky a problémy ve výrobních prostorách
  • pomoci materiálovým a výrobním manažerům s rozhodováním, jaké materiály objednat, co a kdy udělat
  • varovat skladové operátory a pracovníky ve výrobě, pokud se pro daný úkol chystají vybrat nebo použít špatné nebo vadné materiály
  • upozornit manažery na problémy ve výrobě nebo dodávce materiálů, které je třeba řešit, např. na příliš dlouho trvající výrobní úkoly nebo potřebu doplnit zásoby materiálů.

Ve velkých společnostech neexistují limity toho, jak sdílet data a k čemu je využít.
Prem Natarajan, výzkumný profesor na univerzitě Jižní Kalifornie.

Je zřejmé, že biometrika jen tak nezmizí: Podle agentury pro výzkum trhu Research and Markets se předpokládá, že do roku 2025 její hodnota dosáhne 15 miliard dolarů. Výhody biometrik jsou zřejmé, nicméně se objevila i řada obav a námitek. Rozpoznávání řeči i tváře není neomylné. Jedním z prvořadých zájmů je také zachování soukromí.

Zákony o ochraně biometrických údajů v některých státech USA – včetně Illinois a Washingtonu – vyžadují písemný souhlas subjektu údajů pro jakékoli nevládní porovnávání biometrických prvků. „Taková dodatečná administrativní zátěž může od těchto aplikací odrazovat,“ říká Wayman.

Prem Natarajan, výzkumný profesor informatiky a výkonný ředitel Michaela Kestona na Institutu informatiky Univerzity Jižní Kalifornie, pro stanici Hlas Ameriky uvedl: „Největší starosti mi [ve vztahu k technologii rozpoznávání tváře] ve skutečnosti nedělá vláda, ale velké společnosti, kde prakticky neexistují omezení týkající se způsobu, jakým mohou data sdílet, k čemu je mohou využívat a jak je mohou zneužít.“

Toto odvětví si je vědomo odpovědnosti, která se s vývojem a používáním této technologie neodmyslitelně pojí. Jednou ze společností dovolávajících se vládní iniciativy, která by řádné využívání technologie rozpoznávání tváří regulovala, je například Microsoft.

Stroje by mohly využívat rozpoznávání tváře k lepším a bezpečnějším výrobním procesům.
Stroje by mohly využívat rozpoznávání tváře k lepším a bezpečnějším výrobním procesům.

Dalším zásadním problémem je nedostatek zavedených mezinárodních standardů, říká Judith A. Markowitz, poradkyně pro oblast řeči a biometrie se sídlem v Chicagu. Na stránce SecurityInformed.com zabývající se fyzickou bezpečností Markowitz uvedla, že standardní rozhraní pro programování aplikací by snížilo počet problémů s náklady, interoperabilitou, dobou potřebnou pro nasazení, proprietárním uzamčením a dalšími aspekty vytváření aplikací.

Osvojení si této technologie bude z velké části záviset na tom, jak snadno jsou spotřebitelé, zákazníci, zaměstnanci i společnosti ochotni vložit svou důvěru do technologie navzdory jejím nedostatkům.

„Lidé mladší 40 let jsou obklopeni biometrií po celý svůj život, biometrie je tak pro ně přirozená,“ říká Wayman.

Miliony Číňanů už „vystavují“ své obličeje do chytrých telefonů k potvrzení plateb. iPhone X společnosti Apple je vybaven funkcí Face ID, která dokáže spolehlivě rozpoznat tvář majitele telefonu a odemknout zařízení i ve tmě.
 

V době, kdy se technologie vyvíjejí rychlostí blesku, Wayman tvrdí, že budoucnost uplatnění biometrie v průmyslu závisí právě na těchto digitálních domorodcích a na tom, jak tyto technologie měnící náš život i práci uchopí.