Technická kompetence
Vylepšené těsnění pro ústí ropného vrtu

Vylepšené těsnění pro ústí ropného vrtu

Nutnost těžby ropy ze stále větší hloubky a s ní související zvyšování tlaku a teploty značně zhoršují podmínky práce, která je už nyní sama o sobě velmi náročná. Se snižující se tržní cenou ropy je zároveň nutné klást ještě větší důraz na kontrolu provozních výdajů. SKF proto vyvinula nové inovativní těsnění na ústí ropného vrtu s názvem Zámkové těsnění T (Locking T-seal). Těsnění je vybaveno speciálně navrženými zámkovými spoji, které po montáži zapadnou na místo a pomáhají zabraňovat otáčení či vychýlení. Mechanicky uzamykají pojistné kroužky ve správné pozici proti vytlačování.

Související obsah

Nutnost těžby ropy ze stále větší hloubky a s ní související zvyšování tlaku a teploty značně zhoršují podmínky práce, která je už nyní sama o sobě velmi náročná. Se snižující se tržní cenou ropy je zároveň nutné klást ještě větší důraz na kontrolu provozních výdajů. SKF proto vyvinula nové inovativní těsnění na ústí ropného vrtu s názvem Zámkové těsnění T (Locking T-seal). Těsnění je vybaveno speciálně navrženými zámkovými spoji, které po montáži zapadnou na místo a pomáhají zabraňovat otáčení či vychýlení. Mechanicky uzamykají pojistné kroužky ve správné pozici proti vytlačování.