Novinky
Výměna podvodní lopatky stabilizátoru SKF

Výměna lopatky stabilizátoru SKF pod vodou

Nejmodernější výletní plavidla jsou pod čarou ponoru vybavena párem hydraulicky ovládaných lopatek stabilizátoru. Těmito lopatkami lze zmírnit dopad nepříznivých námořních podmínek na pohyb plavidla.

Související obsah

Nejmodernější výletní plavidla jsou pod čarou ponoru vybavena párem hydraulicky ovládaných lopatek stabilizátoru. Těmito lopatkami lze zmírnit dopad nepříznivých námořních podmínek na pohyb plavidla.

Pohyb na moři s sebou vždy přináší určitou míru nejistoty. Během plánované kontroly výletního plavidla v roce 2014 bylo odhaleno poškození lopatky stabilizátoru, jež bylo pravděpodobně způsobeno srážkou s troskami skrytými pod hladinou. Aby se předešlo dalšímu poškození, byl stabilizátor až do další plánované revize plavidla vyřazen z provozu.

V březnu 2017 plavidlo doplulo do suchého doku v německém Hamburku, kde jej čekala plánovaná pětidenní revize. SKF v Hamburku vyslala na místo tým námořních inženýrů, kteří měli za úkol jednotku demontovat a opravit. Ukázalo se, že škody jsou vážnější, než se očekávalo. Některé důležité části stabilizačního systému byly ohnuté nebo zlomené, přičemž tyto závady nebylo možné v čase vymezeném pro plánovanou revizi v suchém doku odstranit.

Výměna podvodní lopatky stabilizátoru SKF
Výměna podvodní lopatky stabilizátoru SKF

Aby mohli práci dokončit včas bez narušení harmonogramu výletních plaveb, přistoupili majitelé lodě a technici SKF k radikálnímu řešení. Rozhodli se, že při první možné příležitosti poškozené části vymění pod vodou.
      

Na začátku listopadu 2017 loď připlula na Kanárské ostrovy, kde ji čekala 58hodinová přestávka. Za optimálních podmínek v čisté a mírně teplé vodě byla kolem pouzdra lopatky uvnitř trupu lodi nainstalována vodotěsná kupole, díky níž mohli potápěči bezpečně odstranit ocelové desky, které těsnily daný otvor. Poté byla do příslušné pozice spuštěna nová lopatka stabilizátoru, kterou tým potápěčů přesunul přesně na místo a přimontoval.