Technická kompetence

Vznik „chytrého průmyslu“

Digitalizace a mobilita mají v průmyslu stále větší význam a počet zařízení připojených k internetu neustále vzrůstá. V průběhu několika uplynulých let zaujala společnost SKF přední místo v tomto odvětví a posouvá téma Průmysl 4.0 do oblasti „smartifikace průmyslu“. Konektivita roste nejrychlejším tempem právě ve výrobě a podle předpokladů představuje téměř 1/3 celkové hodnoty Průmyslu 4.0. Skupina SKF se zaměřila na smartifikaci průmyslu, aby tyto příležitosti využila.

Související obsah

Obchodní kontakty

Maria Eriksson, Maria.Eriksson@skf.com

Smartifikace průmyslu podle SKF přináší přidanou hodnotu, kterou zákazníci poznají podle vyšší výkonnosti výrobních provozů a lepší úrovně služeb. „V případě smartifikace průmyslu využívá SKF výhody, jaké nabízejí digitalizace a mobilita,” vysvětluje Christian Gill, ředitel pro digitální podnikovou technologii SKF. „Všechno závisí na vývoji v oblasti digitálních technologií – to znamená na připojení výrobních prostředků k internetu a využití cloud computingu a výkonných analytických funkcí pro lepší pochopení funkce strojních zařízení. Tyto změny pomohou SKF položit pevné technické základy novému odvětví a zavést nákladovou efektivitu do výroby, aplikační techniky, vývoje výrobků a mezifunkčních procesů, které s těmito oblastmi úzce souvisejí.“

„Zavedení strategie smartifikace průmyslu včetně využití chytrých zařízení a sestavení týmů specializovaných na smartifikovaný průmysl postupně vytvoří v SKF novou obchodní koncepci – nový způsob práce, který bude mít velký vliv i na vztahy se zákazníky, pokračuje.“

SKF hodlá propojit veškeré digitální aplikace, aby zajistila jejich součinnost a tím umožnila využít příležitosti ke zvýšení efektivity výrobních prostředků. Koncepci smartifikace ověřuje SKF ve vlastních provozech každý den. Tyto zkušenosti umožňují lépe pochopit, kam mají směřovat další vývoj a inovace určené pro zákazníky.

Smartifikovaný průmysl vytváří pro společnost SKF a její zákazníky zajímavé příležitosti nejen v tradičním odvětví SKF, ale i v nových oborech a v oblasti zlepšování účinnosti využití provozních prostředků, uvádí Gill.

Zavádění nových způsobů obchodování prostřednictvím digitalizace
SKF se chce stát průkopníkem v oblasti smartifikace průmyslového odvětví, v němž působí. Nejprve je nutno zavést nové způsoby obchodování do vlastních procesů SKF. Chytrá zařízení jsou používána v rámci celé skupiny a umožňují jejím zaměstnancům využívat přednosti mobility při veškerých činnostech od výroby až po prodej. Operátoři výrobní linky, kteří mohou měnit některé parametry, jako například rychlost linky, si okamžitě všimnou výstražné signalizace na mobilních zařízeních, která mají upevněna na předloktí, a mohou na ni reagovat.

Smartifikace průmyslu podle SKF
Jak již bylo uvedeno, skupina SKF smartifikuje průmysl, aby dokázala využít příležitosti, které v tradičních průmyslových odvětvích digitalizace a mobilita vytvářejí. Zde je její recept:

Připojení
Aby bylo možné lépe pochopit chování strojního zařízení nebo výrobních prostředků, je třeba shromažďovat data. Z toho důvodu musí být snímače, přístroje, stroje a jiná zařízení připojena k centrálnímu sběrnému místu – globálnímu cloudovému úložišti SKF One Global Cloud Collect.

Shromažďování
Globální cloudové úložiště SKF One Global Cloud je místo, na něž lze ukládat data, která nepřetržitě přicházejí z propojených výrobních prostředků. Vyšší výkon, nižší náklady na ukládání dat a jejich zpracování umožňují vytvořit infrastrukturu zajišťující snadný a bezpečný přístup k informacím a jejich inteligentní přenos.

Korelace
Na základě korelace poskytnutých dat a jejich zpracování pomocí vyspělých analytických funkcí získá SKF lepší přehled o stavu nebo chování dílů, strojů či systémů. Analytické funkce ve spojení s odbornými znalostmi SKF poskytují informace nutné pro snadnější a rychlejší rozhodování.

Spolupráce
Navázání spojení, shromažďování a korelace dat umožňují nový způsob spolupráce mezi lidmi, mezi lidmi a stroji i mezi stroji samotnými. Stroje provádějí vlastní monitorování a analýzu a rovněž optimalizují provozní podmínky a výrobu. To se projeví vyšší účinností a produktivitou.

MOST podporuje operátory stroje díky propojení strojů a lidí
Aplikace MOST je podpůrný nástroj, který vyvinula SKF pro operátory. Aplikace přináší do výrobních provozů SKF mobilitu, digitalizaci a pokročilé analytické funkce. Při provádění některých činností mohou zaměstnanci částečně řídit virtuální chod výroby z chytrého zařízení upevněného na předloktí.

Na začátku každé směny se zaměstnanci výrobního závodu přihlásí do aplikace MOST pomocí registrovaných přihlašovacích údajů. Na displeji se objeví přehledné uživatelské rozhraní, které zobrazuje příslušný provoz. Každý stroj je graficky znázorněn a operátoři mohou sledovat jednotlivá ložiska tak, jak procházejí výrobní linkou. Stav strojů je vyjádřen barevně, na problémy upozorňuje zvuková signalizace. Zaměstnanci výrobního závodu mohou prostřednictvím zabezpečeného chatu rovněž předávat informace a okamžitě reagovat na problémy bez ohledu na místo, kde se nacházejí.

Složité informace o stroji a systémech jsou zobrazovány ve zjednodušené formě na snadno ovladatelném uživatelském rozhraní. Zaměstnanci ušetří čas, protože již nemusejí chodit křížem krážem po výrobním závodu a shromažďovat data z různých strojů a stolních pracovních stanic. Aplikaci MOST lze také využít při týdenní údržbě strojního zařízení ve výrobním závodu.

Enlight spojuje průmyslové aplikace pro údržbu a spolehlivost
Toto mobilní a cloudové řešení spojuje aplikace vyvinuté SKF pro průmyslové použití s celou řadou mobilních platforem a snímacích technologií. Poskytuje uživatelsky příjemná a flexibilní řešení pro procesy využívané v oblasti spolehlivosti a údržby. SKF Enlight umožňuje uživatelům v provozu shromažďovat a měřit stavové údaje zařízení. V případě potřeby se mohou okamžitě připojit k předplaceným znalostním službám SKF a využít diagnostickou podporu a doporučení.

Použití SKF Enlight je stejně jednoduché jako používání běžné aplikace v chytrém telefonu. Stisknutím jediného tlačítka umožňuje zákazníkům přímý přístup k předplaceným specializovaným službám, které poskytují technici SKF. Zákazník se musí pouze zaregistrovat, aby mohl ihned začít využívat tuto službu. Nepotřebuje k tomu žádné investice. V případě malých a středně velkých výrobních linek může smartifikační řešení přinést takové snížení nákladů, které umožní zákazníkům zachovat si konkurenceschopnost, aniž by museli přestěhovat výrobu v rámci snižování provozních nákladů.

Tato služba je založena na využití chytrých telefonů nebo tabletů, snímačů a cloudových uložišť přizpůsobených průmyslovému využití. Informace ze snímačů jsou interpretovány a zobrazovány ve srozumitelné grafické formě na displeji, a proto poskytují přehled o okamžitém stavu parametrů stroje. Funkce lze dále rozšířit.

Přístup k informacím pro provozní údržbu 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu
Cloudová technologie zajišťuje propojení a sjednocení vzdálených diagnostických služeb SKF. Dále umožňuje zákazníkům přístup k informacím z oblasti provozní údržby 24 hodin a sedm dnů v týdnu. K této nákladově příznivé službě je již připojeno půl milionu strojů na celém světě.

Každá společnost, která využívá tuto službu, k ní má přístup prostřednictvím internetového připojení a může analyzovat stav stroje a provozní údaje. Data o zařízení či informace z celého podniku lze sdílet kdekoli na světě. Jedno celosvětové cloudové úložiště SKF umožňuje zákazníkům rychlý přístup k softwaru pro bezdemontážní diagnostiku bez přerušení provozu stávajících IT systémů. SKF One Global Cloud chrání neporušenost dat v tak důležitých oblastech, jakými jsou například zabezpečení dat, přístup k datům a přenos, ukládání a zálohování dat.

Velký potenciál
Pokročilé analytické funkce založené na cloud computingu a správě velkého objemu dat nabízejí velký potenciál pro vznik chytřejších závodů, které přinesou vyšší produktivitu, účinnost a konkurenceschopnost. Při smartifikaci průmyslu jsou využívána inteligentní řešení, která zpracují data na chytré informace na základě konektivity, shromažďování dat, lepšího porozumění datům a spolupráce při vzájemném poskytování dat. Analytické funkce prováděné v reálném čase umožňují zákazníkům přijímat rozhodnutí a současně zavádět změny, šetřit zdroje a omezit zbytečné prostoje na nejnižší možnou míru.

Příští průmyslová revoluce

 • Smartifikace průmyslu je založena na propojení lidí a věcí. Zahrnuje opatření pro digitalizaci tohoto propojení a využívá příležitosti, které podstatně zvýší účinnost a a promění náš způsob života z dlouhodobého hlediska.
 • Výrazné zvýšení účinnosti a prodejů založené na nových digitálních výrobcích a řešeních přinese evropskému průmyslu v průběhu pěti let dodatečné tržby ve výši cca 110 mld. eur a 18procentní nárůst účinnosti.
 • Počet nových věcí připojených k internetu roste v současné době rychlostí 160 připojení/s.
 • To zahrnuje navázání spojení, shromažďování a korelaci dat.
 • Přínosy těchto opatření zahrnují lepší kontrolu, transparentnost, rychlost, produktivitu, modularitu, dostupnost, bezpečnost a udržitelnost.

SKF MOST

 • Je aplikace, která zajišťuje zaměstnancům výrobního závodu přístup k živým datům ze zařízení výrobního závodu. Umožňuje jim vzájemně spolupracovat, řešit problémy a zvyšovat výrobu.
 • Je vybavena snadno ovladatelným uživatelským rozhraním.
 • Zajišťuje navázání spojení, shromažďování a korelaci dat a dále spolupráci při vzájemném poskytování dat.
 • Aplikace SKF MOST například umožňuje novému operátorovi resetovat brusku za necelé dvě hodiny, zatímco zkušený operátor na to potřebuje v průměru více než tři hodiny. Tím lze dosáhnout podstatných úspor.
 • K přínosům této aplikace patří sdílení vědomostí, aktualizace a rychlé předávání informací, rychlé řešení problémů, zvýšení bezpečnosti a zlepšení sledovatelnosti, jakož i vznik menšího objemu odpadu a předávání správných informací správné osobě ve správnou chvíli.

SKF Enlight

 • SKF Enlight je aplikace určená ke shromažďování dat, která umožňuje připojení k několika kritickým snímačům.
 • Snímače posílají provozní údaje do chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím technologie Bluetooth. Aplikace vypočítá stav ložiska a navrhne potřebná opatření.
 • Aplikace je vybavena snadno ovladatelným rozhraním a nevyžaduje zvláštní školení ani ji nemusejí používat pouze odborníci.
 • Pokud je vydáno varování nebo výstraha, uživateli prostě stačí stisknout tlačítko, aby získal odbornou analýzu z centra vzdálené diagnostiky SKF.
 • Aplikace ušetří práci uživateli, který nemusí odpojovat zařízení a provádět dokumentaci ručně.
 • Chytré telefony a tablety lze upravit pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu.
 • Zajišťuje navázání spojení, shromažďování a korelaci dat a dále spolupráci při vzájemném poskytování dat.
 • K přínosům této aplikace patří nižší náklady, rychlé a snadné ovládání a okamžitý přístup ke specializovaným vědomostem SKF.

Mobilní a cloudová řešení spojují využití aplikací vyvinutých SKF pro průmyslové účely s celou řadou mobilních platforem a snímacích technologií a poskytují uživatelsky příjemná a flexibilní řešení pro aplikace využívané v oblasti spolehlivosti a údržby. Operátoři výrobní linky, kteří mohou měnit některé parametry, jako například rychlost linky, si okamžitě všimnou výstražné signalizace na mobilních zařízeních upevněných na předloktí a mohou na ni reagovat. Složité informace o stroji a systémech jsou zobrazovány ve zjednodušené formě na snadno ovladatelném uživatelském rozhraní.