Ett strukturerat angreppssätt

Ett strukturerat angreppssätt

Skadade lager var ett växande problem för U.S. Steel. Ett disciplinerat angreppssätt hjälpte till att hitta roten till det onda, och det som först verkade vara ett problem med smörjningen visade sig vara ett behov av en ny och förbättrad tätningslösning.

Text Vicki Gerson
Foto U.S. STEEL

Metallindustri Smörjmedel Tätningar

U.S. Steel

United States Steel Corp. är ett Fortune 500-företag med en omsättning på 10,2 miljarder dollar.

Med huvudkontor i Pittsburgh, Pennsylvania, är det en integrerad ståltillverkare med stora tillverkningsanläggningar i Nordamerika och Europa.

Företaget kan tillverka cirka 24,4 miljoner ton stål netto årligen. U.S. Steel tillverkar ­stålprodukter med hög kvalitet till fordons-, tillverknings- och byggindu­strin och för andra tillämpningar.

www.ussteel.com

Fettkontaminering hade varit ett återkommande problem på United States Steel Corps stålverk Granite City Works i St. Louis, Illinois, vilket ­gjorde att lagren i valsborden gick sönder i förtid och orsakade skador på valsarna och stopp i produktionen.

Enligt data som samlats in under 16 år, kunde 30 procent av företagets incidenter med skadade valsbord härledas till skadade lager. Under de senaste åren ökade andelen incidenter orsakade av skadade lager ännu mer och uppgick till mer än 50 procent.

U.S. Steel insåg att det krävdes ett disciplinerat och strukturerat angreppssätt för att hitta rätt lösning på problemet. Ett första steg var att pumpa in mer fett i lagerhusen, men det förvärrade bara problemet. Som strategisk partner till U.S. Steel fick SKF i uppdrag att undersöka möjligheten att förbättra tillförlitligheten, med fokus på effektiva sätt att minska produktsvinnet och kostnaderna.
        

Försäljning och råd

evolution@skf.com

Ett särskilt team av specialister från både SKF och U.S. Steel samlade under ett och ett halvt års tid information med syfte att kunna ­identifiera grundorsaken till haverierna. Teamet tittade på alla komponenter i valsen – axeln, lagren, lager­husen, tätningarna och smörjsystemet. De ­samlade information om underhållet, som exempelvis smörj­teknik och tätningssystemets effekti­vitet. Teamet kom fram till att de höga nivåerna av kontaminering och det faktum att lagren felinställdes vid installa­tion innebar stora problem, men även att ­verket använde gammal tätningsteknik. För att ­hantera detta arbetade installatörer från U.S. Steel och SKF med att förbättra underhålls- och installations­arbetet.

Valsbord vid en av U.S. Steels anläggningar.

Valsbord vid en av U.S. Steels anläggningar.

SKF hade tidigt presenterat en tänkbar lösning för smörjningen för Mike Bekeske, direktör för stålverkets driftsäkerhetscentrerade underhåll, men det visade sig att det inte var smörjningen som var problemet.

– Det här började som ett problem med smörjningen men visade sig vara ett problem med ­tätningen, säger Paul Conley, teknisk chef på Lubrication Business Unit, SKF USA. Lager­husen är fyllda med fett för smörjning och skydd mot för­oreningar och tätningen finns för att hålla vatten och fukt ute.

Observationer, tester och analyser visade att tätningarna på valsborden inte fungerade som de skulle, vilket gjorde att vatten och ånga ­trängde in i lagren. När lagren gick sönder och valsarna slutade snurra, måste produktionen stoppas för att byta ut de skadade valsarna i valsborden. ­Detta ­orsakade skador på de heta arbetsstyckena, som därmed måste kasseras.

För att förbättra tätningssystemet ­installerade SKF sina ECOPUR-tätningar med dubbla ­flänsar, vilket gav en tydlig minskning av vatten­mängden i lagren. Innan de nya tätningarna installerades uppmätte U.S. Steel 30 till 35 procent vatten i lagren. Med de nya tätningarna ­uppmättes endast 5 ­procent, en betydande förbättring. En annan förbättring var att fettförbrukningen minskade med 50 procent.

SKF SPEEDI-SLEEVE

SKF SPEEDI-SLEEVE

Den andra delen i lösningen var att ­installera SKF SPEEDI-SLEEVE, en tunn ­skyddande hylsa i metall som övervinner problemet med slitna axlar och dessutom ger en utmärkt tätningsyta. Fält­undersökningar har sedan validerat resultaten.

Vi löste problemen.
Mike Bekeske, direktör för granite citys
drift­säkerhetscentrerade underhålll /span>

– Vi löste problemen, och vi kunde öka genomsnittstiden mellan trasiga valsar från sex månader till en uppskattad tid på 60 månader ­baserat på försöken, säger Mike Bekeske. Färre avbrott leder till ökad driftstid och mindre tid för att rekonditonera valsar och återställa valsbord.

Det disciplinerade angreppssättet för problemlösning är väletablerat i dag, och i framtiden kommer valsbordsanläggningarna att kunna övervakas vad gäller skador för ökad tillförlitlighet. Pilot­programmet på Granite City-verket går nu ­vidare till liknande anläggningar inom U.S. Steel i hela USA.

Relaterat innehåll