Robotar gör grovjobbet

Robotar gör grovjobbet

Det norska teknikföretaget Robotic Drilling Systems låter robotar ta hand om det farligaste grovarbetet på oljeborrplattformarna. Robotarna skapar både en säkrare arbetsmiljö och kapar kostnaderna.

Text Alexander Farnsworth
Foto RDS, Alexander Farnsworth

Gruvbrytning, olje- och gasutvinning

Allt fler uppgifter inom industrin övertas av robotar. Men olje- och gassektorn har varit sen med robotisering. Efter ett decennium av utvecklingsarbete valde Robotic Drilling Systems A/S, ett litet FoU- och robotikföretag i norska Sandnes, att satsa på fyra högpresterande elektriska borrningsrobotar. De nya robotarna automatiserar de tunga uppgifter som traditionellt utförs av människor i oljeborrplattformarnas farliga ”röda zon”. Branschen, som är angelägen om att hålla lönsamheten uppe i en tid av fallande oljepriser, håller ett vakande öga på utvecklingen.

Med borrgolvsrobotar ser framtiden helt annorlunda ut.
Jimmy Bostrøm, operativ chef, RDS

Robotic Drilling Systems (RDS), med huvudkontor nära Norges oljehuvudstad Stavanger, arbetar hårt för att fylla ett tekniskt vakuum. Under det senaste decenniet har RDS, utvecklat och förfinat fyra industrirobotar som gör oljeborrning snabbare, smartare, säkrare och mer kostnadseffektiv när de installeras på borrgolvet. Robotarna är höggradigt autonoma och samtidigt noggranna och snabba. I serien ingår en robot som hanterar rören, en borrgolvsrobot, en elektrisk robot och en hiss som hanterar flera rörstorlekar. Utrustningen samverkar för att manövrera rör och andra borrsträngskomponenter till rätt läge och att skruva ihop dem med rätt moment.

Ett komplett erbjudande

Robotic Drilling Systems A/S (RDS) haft ett nära samarbete med SKF Norge sedan 2014. Samarbetet inleddes med utveckling av ett anpassat kraftfullt manöverdon för RDS elektriska robot. Roboten vrider ihop rörens gängkopplingar till rätt åtdragningsmoment – en uppgift som tidigare sköttes av människor. Det är extremt trångt om utrymmet på borrgolvet, och SKFs tekniska personal fick arbeta hårt för att hitta en lämplig lösning.

– Vi levererar dessutom en rad standardprodukter från SKF, som lager och tillbehör, men även smörjsystem, säger Morten Nilsen, huvudansvarig för industrikunder vid SKF Norge.

Jimmy Bostrøm

Jimmy Bostrøm, operativ chef, RDS

– Imponerande, inte sant? säger Jimmy Bostrøm, operativ chef vid RDS, där han står bredvid företagets rörhanterare, RPH 3 500, en maskin som elegant vrider väldiga rör mellan horisontellt och vertikalt läge. Rörelser som för tanken till ett nöjesfält.

– Armen är tre meter lång och lyfter mer än 3,5 ton med en precision på mindre än en millimeter. Jag vet inget annat robotsystem på marknaden som kan hantera rör på det sättet, säger han.

Rören som används för att borra genom jordskorpan för att komma åt olja och gas djupt ner i berget hanteras fortfarande av oljeindustrins verkliga grovarbetare – så kallade ”roughnecks”.

Robotic Drilling Systems

Robotic Drilling Systems A/S (RDS) från Sandnes, Norge, ­använder robotteknik för att eliminera all mänsklig medverkan i den farliga arbetsmiljön på borrgolvet.

Företaget bildades 2003 som Seabed Rig, men ledningen insåg snart att det fanns ett mer överhängande behov av robotsystem vid ytan på land- och havsbaserade borriggar.

RDS stöds av Norges forskningsråd, Shell, ConocoPhillips, Total, ENI och Innovasjon Norge. För närvarande är två kommersiella robotinstallationer i drift. I augusti 2017 gav RDS största aktieägare klartecken till en försäljning av samtliga aktier i företaget till det amerikanska olje- och gasborrningsföretaget Nabors.

oljeplattformarnas farliga ”röda zon”

RDS elektriska robotar automatiserar de tunga uppgifter som konventionellt utförs av människor i oljeplattformarnas farliga ”röda zon”.

– Det här är en tuff, smutsig, fuktig och farlig miljö, och grovarbetarnas uppgift har inte förändrats ­mycket under årens lopp. Men med borrgolvsrobotar ser framtiden helt annorlunda ut.

RDS är de norska mediernas älskling. Dagstidningen Dagens Næringsliv rapporterar hur RDS nya borrobot ger oljebolagen bättre lönsamhet trots de låga internationella oljepriserna. För närvarande betalas 50 amerikanska dollar per fat, att jäm­föra med 100 dollar per fat för några år sedan.

– Det gäller att hålla driftkostnaderna nere och effektivisera om man ska tjäna några pengar här, säger Jimmy Bostrøm, en sanning som kan appliceras på många branscher under de senaste åren.

Borrgolvsrobot från RDS

Borrgolvsrobot från RDS i drift på en oljerigg.

The New Era of Automation, en vitbok från World Economic Forum publicerad i mars 2017, rapporterar hur RDS robotborrningssystem kan spara upp till 40 dagar per år och rigg – vilket betyder mycket pengar med tanke på att driften av en typisk borrigg till havs utan vidare kan kosta en halv miljon dollar per dag.

Med sin spetskompetens och massor av goodwill från branschen, skördar RDS nu de kommersiella frukterna av sitt forsknings- och utvecklingsarbete. I maj 2016 såldes för första gången en robotiserad rörhanterare till en kund med en rigg utanför Europa. Nästa kund blev Odfjell Drilling i oktober 2016.

– Vår teknik är dokumenterat effektiv. Just nu befinner vi oss i en väldigt spännande fas av affärsutvecklingen. Vi levererar inte bara en fungerande produkt, investeringen är dessutom betald inom ett till två år, och det betyder mycket för en borroperatör med tanke på hur marknaden ser ut i dag, säger Jimmy Bostrøm.
 

Försäljning och råd

evolution@skf.com

− Att skala upp produktionen för att möta stigande efterfrågan är inte heller något problem – vi samarbetar bara med premiumleverantörer som har hög leveranskapacitet. Målet är att inom några år leverera 50 robotar per år till våra kunder.

Relaterat innehåll