Försäljning och råd

Definierade klimatmål ger resultat

SKFs klimatmål för 2012−2016 har gett imponerande resultat och delvis lagt grunden för företagets ambitiösa nya mål på klimatområdet.

Text Jan Lindroth
Foto getty images & SKF

El-, gas- och vattenförsörjning

Climate Savers är ett program för klimatmässigt ledarskap som drivs av Världsnaturfonden WWF. Programmet uppmärksammar företag som är föregångare när det gäller klimatlösningar, utvecklar affärsmodeller som innebär låga, inga eller negativa koldioxidutsläpp samt visar att lägre utsläpp av växthusgaser inte behöver utesluta ekonomisk tillväxt. SKF var en del av Climate Savers-programmet mellan 2012 och 2016.

Innan ett företag officiellt går med i Climate Savers-programmet måste det genomgå en intensiv samarbetsprocess med klimatexperter för att definiera, kvantifiera och formulera relevanta mål.

– Ett av de viktigaste åtagandena för företag som deltar i programmet är att de offentligt förbinder sig att uppnå vissa väldefinierade mål. För att uppnå realistiska mål som gör skillnad är det viktigt att studera detaljerna, säger Stefan Henningsson, senior rådgivare klimat, energi och innovation samt globalt ansvarig för Climate Solver på WWF.

När SKF gick med i Climate Savers 2012 var ett av syftena att verifiera företagets tydliga mål för att minska utsläppen av växthusgaser.

− Climate Savers var ett viktigt bollplank när vi skulle formulera konkreta och nåbara mål, säger Jonas André, på SKFs centrala hållbarhetsavdelning.

− Efter fem år har vi absolut minskat vår koldioxidbelastning. Det vi har lärt oss ger oss också ett försprång i jakten på de nya mål som vi har ställt upp för 2025. I mars 2018 räknar vi med att kunna börja rapportera om de nya framstegen.

SKF Climate Targets för 2025*

Att minska:

  • koldioxidutsläpp från tillverkning per ton sålda produkter med 40 procent
  • koldioxidutsläpp från transporter per ton varor levererade till kund med 40 procent.

Att öka:

  • antalet och andelen energiintensiva leverantörer som är certifierade enligt ISO 50001
  • stödet till kunder att minska sina koldioxidutsläpp genom implementering av SKFs BeyondZero-kundlösningar.

* Med 2015 som basår.

BeyondZero är ett registrerat varumärke som tillhör SKF-koncernen.

Solpaneler vid SKFs campus Jiading i Shanghai

Solpaneler vid SKFs campus Jiading i Shanghai som 2016 var stadens största solenergiprojekt.

När de fyra målområdena hade definierats tog SKF itu med att dels förändra hur man arbetade med tillverkning, transport och energianvändning, dels studera hur leverantörerna kunde bidra till en minskning av verksamhetens totala utsläpp av växthusgaser.

– Hela värdekedjan omfattas och ett stort antal åtgärder och projekt är berörda. Det är bra att ha tydliga och offentliga mål eftersom ambitionen blir mer synlig och trovärdig, säger Jonas André.

En viktig aspekt är hur de råvaror som ingår i SKFs produkter anskaffas, och hur energianvändningen ser ut. I stället för att försöka reglera hur leverantörerna skulle arbeta och helt enkelt kräva lägre koldioxidutsläpp, valde SKF att försöka få alla energiintensiva råvaruleverantörer att söka certifiering enligt ISO 50001-standarderna, en certifiering som SKF bestämde sig för att söka 2011. Denna väg visade sig vara mycket effektiv, och i slutet av 2016 var cirka 84 procent av de berörda leverantörerna certifierade. De återstående arbetar för att erhålla certifiering.

När det gäller egen energianvändning satte SKF som mål att energiåtgången 2016 skulle vara 5 procent lägre än 2006, oavsett hur mycket verksamheten ökade. Målet uppfylldes med bred marginal. SKFs energianvändning är i själva verket 14 procent lägre än 2006, trots att verksamheten, sett till nettoomsättning, hade ökat med mer än 35 procent.

Detta kunde uppnås genom projekt som det i koreanska Busan, där optimering av tryckluftssystemet minskade energianvändningen per producerad enhet med 17 procent. Vid SKF Campus Jiading i Shanghai minskade energibehovet per producerad enhet med nästan 30 procent från 2015 till 2016 tack vare installationen av nya belysnings- och tryckluftssystem. Hos SKF Mekan i Katrineholm byggdes ett nytt smältverk som minskade energi­användningen med 20 procent.

– Förutom att minska koldioxidutsläppen betyder energibesparingar att kostnaderna kapas, vilket naturligtvis är mycket välkommet, säger Jonas André.

Godstransporter är en källa till koldioxidutsläpp. SKF satte som mål att minska utsläppen per ton­kilometer med 30 procent senast 2016. Vid slutet av det året uppgick minskningen till 31 procent, detta tack vare att man undvikit onödiga transporter och samtidigt övergått till alternativa transportmedel eller rutter som ger mindre koldioxidutsläpp.

I São Paolo, Brasilien har lokala transportföretag etablerat distributionsanläggningar på SKFs område i stället för på sina egna. Det betyder att varor kan skickas direkt till kunden, vilket i sin tur innebär kortare transportavstånd. Tillsammans med en övergång till mer bränsleeffektiva lastbilar har åtgärden minskat utsläppen med 30 procent på bara ett år, från 2015 till 2016.

I Göteborg används biogas- och biodieselbilar för alla transporter från fabriken till hamnen, vilket minskar koldioxidutsläppen med 70 till 80 procent. I Belgien har SKF övergått till ­flodpråmar för transporter mellan det internationella lagret i Tongeren och Antwerpens hamn, något som halverat koldioxidutsläppen.

Det fjärde definierade målområdet innebär att inte bara leverantörer utan även kunder involveras i miljöarbetet. För SKFs del sker det genom företagets miljöfrämjande kundlösningar. Varje minskning av friktion, vikt eller behov av smörjmedel i applikationer som pumpar, vindkraftverk, personbilar, lastbilar, tåg och andra sammanhang med roterande komponenter innebär fördelar för kunden, för slutanvändarna och för miljön. För att beräkna och verifiera hur mycket en viss lösning minskar klimatpåverkan görs en livscykelanalys.

SKFs ambition har varit att öka försäljningen av den här typen av miljöfrämjande lösningar. Från 2015 till 2016 ökade den årliga försäljningen med 16 procent till 700 miljoner euro, eller cirka 9 procent av koncernens totala försäljning.

– Vindkraft och elfordon är bra exempel. Vi tillhandahåller komponenter som kan göra produkterna både bättre och billigare. Vindturbinindustrin är redan ett mycket viktigt kundsegment för oss, säger Jonas André.

WWF uppskattar också resultaten av SKFs deltagande i Climate Savers.
 

Sales contact

evolution@skf.com

– SKF har spelat en viktig roll i att sätta standarder för branschen och för industrigrenar där företaget är verksamt, säger Stefan Henningsson.

Relaterat innehåll