LEAP-motorn representerar ett viktigt tekniskt framsteg.

Ett ess bland flygmotorer

Sällan har en flygplansmotor skapat en sådan entusiasm som LEAP. Den hör den till den nya generationens motorer och har utvecklats av Safran och GE Aviation, inom ramen för CFM International. Nu sätts underleverantörernas produktionskapacitet rejält på prov.

Text Sylvie Halimi
Foto Safran, Audrey Bardou

Flyg- och rymdteknik

LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion) är beteckningen på en ny motor som är resultatet av ett stort tekniskt framsteg som kommer att få genomslag i hela flygindustrin.
Den i dag bäst säljande flygmotorn i världen, med mer än 29 000 enheter levererade hittills, är CFM56-motorn. Den finns installerad i flygplan med smal kropp hos fler än 550 operatörer över hela världen.

LEAP-motorn har samma tillförlitlighet och låga underhållskostnader som utmärker CFM56 men erbjuder i jämförelse en minskning av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med 15 procent samt en minskning av utsläppen av kväveoxider med 50 procent. Onekligen ett starkt argument med tidens starka fokus på miljöfrågor. Den har en tillförlitlighet vid starter på 99,98 procent och uppfyller marknadens striktaste bullerkrav.

LEAP-motorn har 18 fläktblad i slitstarkt kompositmaterial.

LEAP-motorn har 18 fläktblad i slitstarkt kompositmaterial.

SKF och Safran

SKF förser Safran Aircraft Engines med alla typer av huvudaxellager och flera olika typer av transmissionslager till LEAP-motorer. Av de tolv SKF-anläggningar som tillverkar komponenter för flygindustrin över hela världen är de i Valenciennes i Frankrike och Villar Perosa i Italien specifikt inriktade på LEAP. Den enorma ökningen i produktionen av LEAP fördubblade SKFs försäljningsintäkter från Safran 2016–2017 och de kommer att fördubblas på nytt 2018. Detta har gjort det nödvändigt för SKF att bygga ut och uppgradera dessa två produktionsanläggningar.

LEAP är inte utvecklad från någon befintlig modell utan är konstruerad helt från scratch, ­vilket är ovanligt när det gäller flygteknik. Motorn är en innovation i ordets rätta bemärkelse och entusiasmen hos alla som arbetat med projektet är påfallande.

– Hélène Moreau-Leroy, tidigare VD för Safran Transmission Systems, har varit med i projektet från början och arbetat tätt ihop med SKF-teamen från SKF Aerospace Business Unit. Hon framhåller leverantörernas betydelse för att få en bra slutprodukt.

– År 2014 tog Safran initiativ till ”the inner circle”, ett partnerskap med en utvald grupp primära leverantörer. Inom den gruppen är SKF den enda leverantören av lager för huvudaxel och transmission, berättar Hélène Moreau-Leroy som i dag har rollen som First Circle SKF sponsor.
    

Safran

Safran är en internationell koncern inom avancerad teknik som arbetar med framdrivningssystem och annan utrustning för flygplan, liksom med rymd- och militär­teknik. Koncernen har en global närvaro med över 58 000 anställda över hela världen och redovisade år 2017 en försäljning på 16,5 miljarder euro.

Safran är noterat på Euronext Paris och ingår i CAC40-indexet, liksom i Euro Stoxx 50 European Index

I februari 2018 förvärvade Safran aktiemajoriteten i Zodiac Aerospace, vilket avsevärt breddade koncernens verksamhet inom flygplansutrustning. Hélène Moreau-Leroy, First circle SKF sponsor och tidigare VD för Safran Transmission Systems, har utsetts till chef för integrationen med Zodiac.

www.safran-group.com

I rollen som SKFs projektsponsor i ”the inner circle” fungerar man som en brygga mellan Safran och de olika SKF-teamen. Sponsorerna har till uppgift att säkerställa såväl att de strategiska riktlinjerna följs av alla parter som att utbytet av information fungerar. De ska också söka synenergieffekter mellan de olika aktörerna.

Förtroende är grundbulten för förhållandet med leverantörerna i den inre cirkeln.

Vi känner oss trygga med att en stor tillverkare som SKF har kapaciteten att öka sin produktion i takt med våra behov.Hélène Moreau-Leroy,
First circle SKF sponsor inom Safran

– För att uppnå maximal effektivitet måste vi vara mycket tydliga i vår beställning och med hur våra behov förändras över tid. Nu ser vi våra viktigaste leverantörer bygga ut sina produktionsanläggningar för att möta efterfrågan vilket visar potentialen i deras produktionskapacitet, säger Hélène Moreau-Leroy.

Detta är just vad som skett inom SKF, som en följd av den enorma försäljningsframgången för LEAP.

– Den snabbt accelererande motorproduktionen blev en riktigt stor utmaning för oss och vi har utnyttjat all befintlig expertis inom SKF. LEAP-programmet har krävt stora investeringar och en total omstrukturering av våra produktionsanläggningar, säger Laurent Peinetti, globalt ansvarig för Safran Group inom SKF.

Taktad slutmonteringslinje för LEAP-motorer.

Taktad slutmonteringslinje för LEAP-motorer.

Slutmontering av LEAP-1A-motor.

Slutmontering av LEAP-1A-motor.

Slutmontering av LEAP-1A-motor.

  

Försäljning och råd

evolution@skf.com

I slutet av september 2017 levererade SKF sitt tusende huvudaxellager för LEAP-motorer till Safran och tempot visar inga tecken på att avta. Hittills har LEAP-motorer installerats i ett par hundra flygplan av den nya generationen – ­Boeing 737 MAX och Airbus A320neo. Det finns mer än 14 000 beställningar eller avsiktsförklaringar från cirka 170 kunder.

Safran och SKF samarbetar redan kring andra motorprojekt, vilka sträcker sig ända fram till år 2030. De motorerna kommer att bli ännu mer bränsleeffektiva, ännu tystare och uppvisa än högre prestanda. Vad som händer sedan kan vi bara fantisera om. Visionerna om flygteknikens framtid gränsar till science fiction.

Alla våra projekt inom forskning och teknik ska vara en spjutspets mot framtiden, säger Hélène Moreau-Leroy.

Precision, noggrannhet, säkerhet och kvalitet är fundamentalt för oss.Hélène Moreau-Leroy, First circle SKF sponsor inom Safran

– Lika viktig är emellertid den dagliga ­driften. Våra motorer finns i plan som transporterar hundra­tusentals passagerare varje dag och det måste vara utgångspunkten för vårt utvecklingsarbete. Precision, noggrannhet, säkerhet och kvalitet är fundamentalt för oss, säger Hélène Moreau-Leroy.

Norwegians Boeing 737 MAX, utrustad med LEAP-motorer.

Norwegians Boeing 737 MAX, utrustad med LEAP-motorer.

Relaterat innehåll