Ett hav av energi

Ett hav av energi

MeyGen-projektet i Pentland Firth är världens hittills största tidvattenprojekt. Det kommer att få stor betydelse för framtidens hållbara energiförsörjning.

Text Sanja Bjelica
Foto Andritz Hydro

El-, gas- och vattenförsörjning Cylindriska rullager

Fakta

Nyckeltal
Genererar energi 20 timmar/dygn
Märkeffekt: 1,2–1,5 MW per turbin
Installationsdjup: 35–100 m
Nominellt rotorvarvtal: 10–15 r/min
Nominell generatorspänning: 6,6 kV

ANDRITZ HYDRO
ANDRITZ HYDRO Hammerfest, Storbritannien, och ANDRITZ HYDRO ingår i Andritzkoncernen.
ANDRITZ HYDRO är global leverantör av elektromekaniska system och service för vattenkraftverk och världsledande på marknaden för hydraulisk energiutvinning.
Huvudkontoret ligger i Wien, Österrike.
ANDRITZ HYDRO har mer än 7 500 anställda över hela världen.
www.andritz.com/hydro

I takt med den växande insikten om att klimatförändringarna utgör ett överhängande globalt hot mot jordens ekonomi och miljö, växer även behovet av ren, förnybar och hållbar energi. Tidvattenenergi är ett steg mot omställning till en ekonomi där fossila bränslen ersätts av förnybar energi för hushåll och samhällen i hela världen.

Tidvattenenergi är en teknik som omvandlar energin i havets cykliska rörelser till elektricitet. Det finns tre sätt att utvinna elektricitet från tidvatten. Ett av dem är undervattenspropellrar som liknar vindkraftverk och som drivs av tidvattenströmmar.

Testkörning av turbinen.

Testkörning av turbinen.

Världens hittills största planerade tidvattenprojekt är MeyGen-projektet i det ogästvänliga Pentland Firth-sundet i Skottland. Här levererar ANDRITZ HYDRO Hammerfest tre av de fyra turbinerna för den inledande fasen, 1a. Projektet anses ha stor potentiell betydelse för framtidens hållbara energiförsörjning. Turbinerna har en kapacitet på 1,5 megawatt vardera, och varvtalet är 14 varv per minut. Planen är att ha 270 turbiner igång år 2020, med en full kapacitet på 398 MW.

För att garantera pålitlig drift och hög prestanda kräver projektet noggrann konstruktion, tillverkning och montering.
Carsten Hermann på konstruktions- och utvecklings­avdelningen vid Andritz Hydro i tyska Ravensburg

Tidvattenturbinerna ska placeras i Pentland Firths Inner Sound, i det vatten som skiljer det nordliga skotska fastlandet från ön Stroma. Sundet utgör hem för valar, delfiner och andra marina djur och är välkänt för sina tidvatten­strömmar som är bland de snabbaste i världen, med hastigheter på upp till 18 kilometer i timmen. Med ett vattendjup på ungefär 30 meter och en strömningshastighet på upp till fem meter per sekund är detta potentiellt en av de bästa platserna i världen för utvinning av tidvattenenergi.

Montering av två tidvattenturbingondoler vid ANDRITZ HYDROS anläggning i Ravensburg i Tyskland.

Montering av två tidvattenturbingondoler vid ANDRITZ HYDROS anläggning i Ravensburg i Tyskland.

Närheten till Atlanten gör Pentland Firth till en av de mest utmanande marina miljöerna i världen. Det är därför en komplicerad plats att arbeta på, vilket kräver toppmodern utrustning.

– För att garantera pålitlig drift och hög prestanda kräver projektet noggrann konstruktion, tillverkning och montering, säger Carsten Hermann på konstruktions- och ­utvecklingsavdelningen vid ANDRITZ HYDRO i tyska Ravensburg, där turbinerna tillverkas.

De komponenter som utvecklats och levererats av ANDRITZ HYDRO har en förväntad livslängd på ungefär 25 år, med ett underhållsintervall på fem år.

Framsteg inom tidvattentekniken möjliggör stort energiuttag. Få företag har utvecklat expertis på denna marknad, men ANDRITZ HYDRO har många års erfarenhet av havsteknik. Företaget har levererat och installerat hela den elektromekaniska utrustningen för världens största tidvattenkraftverk i Sydkorea och helt nyligen fick företaget en order på restaurering av ett tidvattenkraftverk i den franska floden Rance.

Montering av turbinens huvudaxel. Frontkåpan, utrustad med en havsvattentålig tätning från SKF Marine, sätts på plats.

Montering av turbinens huvudaxel. Frontkåpan, utrustad med en havsvattentålig tätning från SKF Marine, sätts på plats.

Konstruktionen av tidvatten­turbinerna, som just nu är under tillverkning för Pentland Firth-projektet, utgår från prototyperna som testades i norska Kvalsund 2003 (300 kW) och vid European Marine Energy Centre på Orkneyöarna 2011 (1 000 kW). 2014 ledde detta till en order på världens första kommersiella tidvattenkraftverk i Pentland Firth.

Ett heltäckande utbud

SKF har bistått ANDRITZ HYDRO med teknisk expertis, särskilt när det gäller konstruktionen av lagringen för propelleraxeln, livlängdsberäkningar – såväl dynamiska som statiska (säkerhetsmässiga) och det specifika utförandet av de specialanpassade lagren i tidvattenturbinen. SKF har också bistått med specifika verktyg samt monteringsförfaranden för propelleraxellagren samt frontkåpetätningen från SKF Marine.

Relaterat innehåll