Cargill Cacao et Chocolat France

Friktionsfritt

För att möta en ökad efterfrågan på sina produkter har chokladtillverkaren Cargill i samarbete med SKF sett över processerna vid sin franska fabrik i Grand-Quevilly. Nu löper verksamheten friktionsfritt.

Text Anna McQueen
Foto Gallery Stock & Cargill

Livsmedel

Sydväst om den medeltida staden Rouen i Normandie ligger Grand-Quevilly. Här doftar det choklad och det kan man tacka Cargill Cacao et Chocolat France för. Företaget, som är en del av USA-baserade Cargill Inc., har producerat industriella kakao- och chokladprodukter sedan 2003. Anläggningen tar hand om hela produktionskedjan – från böna till kaka – och specialiserar sig på högkvalitativa och miljövänliga produkter som kakaopasta, smör och pulver.

I takt med en ökande efterfrågan har företaget försökt hitta olika vägar att öka produktionskapaciteten. Det visade sig finnas utrymme för förbättring när det gäller lager och smörjning i vissa maskiner vid anläggningen i Grand-Quevilly. Efter vibrations-, ultraljuds- och termografisk analys samt noggrann undersökning av oljorna i maskinerna, identifierade företaget en rad möjliga åtgärder som skulle göra produktionen effektivare. Cargill valde att ta hjälp av SKF.

– Vi har en mångårig relation till SKF, säger Didier Parard, platschef vid Cargill Grand-Quevilly.

− Företaget har levererat till oss i många år, så det var logiskt att vi vände oss till SKF för att diskutera hur verksamheten skulle kunna förbättras. Partnerskapet med SKF var en del av en bredare strategi för att optimera vår anläggning och öka produktionskapaciteten. SKFs servicenivå liknar den vi själva erbjuder våra kunder.

Cargill

Cargill förser konsumenter i hela världen med sina produkter. Cargill har 155 000 anställda i 70 länder och anläggningen i Grand-Quevilly förvärvades från OCG Cacao år 2003. Anläggningen har 135 anställda och tar hand om hela produktionskedjan, från böna till kakaopasta, smör och pulver och är specialiserade på högkvalitativa kakao- och chokladprodukter. Varje år produceras 28 000 ton choklad i Grand-Quevilly.

SKF har levererat följande till Cargill:

  • Rullager av typ SKF Explorer
  • SE-lagerhus
  • Radialtätningar HMSA10
  • Utbildning av 12 tekniker

www.cargill.com

Cargill hökvalitativa och miljövänliga kakaoprodukter

Cargill specialiserar sig på hökvalitativa och miljövänliga kakaoprodukter.

Thiebault Muny, SKFs försäljningschef för Normandie, berättar att detta var första gången som SKF arbetade med Cargill i egenskap av konsult. Samarbetet omfattade bland annat utbildning i montering och demontering av lager, smörjning och livslängdsberäkning.

– Vi höll en tre dagar lång workshop för tolv Cargill-medarbetare, säger Thiebault Muny.

− De lärde sig snabbt förstå vikten av lagergeometri, effekten av anpassad smörjmedelskvantitet och betydelsen av att anpassa passning till belastning. Det gjorde det möjligt för företaget att minska sina underhålls- och totalkostnader samt att öka produktiviteten.

En del av vår framgång är samarbeten med partners som SKF.
Didier Parard, platschef vid Cargill Grand-Quevilly

Förutom medarbetarutbildning ställde SKF sin kompetens till förfogande för att åstadkomma en serie specifika produktionsförbättringar.

En av dem handlade om tätning och smörjning av fläkthusen på tre rostmaskiner för att minska antalet produktionsstopp. SKF bidrog också till att förbättra pulverkvarnarnas tillförlitlighet, vilka hade vissa tätningsproblem.

– Vi föreslog andra typer av lagerhus och tätningar och vi modifierade smörjscheman för att öka lagrens livslängd. Sammantaget har det blivit färre driftstopp, säger Thiebault Muny.

Conchning innebär att den flytande kakaomassan blandas, rörs om och luftas vid 80 °C för att skapa en välutvecklad smak och silkeslen struktur. I den processen skedde emellanåt överhettning av lagerhusen. SKFs lösning var att smörja utrustningen med ett mera visköst fett.

Löpande band på Cargills anläggning i Grand-Quevilly.

Löpande band på Cargills anläggning i Grand-Quevilly.

Stegvisa förbättringar gjordes också på malningslinjerna, där kvarnar krossar de rostade bönorna till en pasta.

– Vi föreslog ett annat angreppssätt på lagermonteringen samt förändringar i smörjmedelsmängd och smörjfrekvens i syfte att hindra lagren från att kärva. Därmed kunde tillförlitligheten ökas. Vi installerade dessutom accelerometrar för att kontinuerligt övervaka vibrationsnivåerna, berättar Thiebault Muny.

− Det är väldigt intressant att hålla en utbildning som är specifikt anpassad till en enskild kunds produktionsprocess och det här var första gången vi drev ett sådant projekt. Det är en unik position att få utarbeta en skräddarsydd lösning utifrån kundernas behov. Det hjälper dem att bättre förstå sina problem och hur SKF, med vår specialistkunskap, kan hjälpa dem. Det är en win-win-situation för alla inblandade, och vi vill gärna utforska modellen vidare med andra kunder som också kan behöva ett mer personligt angreppssätt.

Försäljning och råd

evolution@skf.com

– På Cargill är vi experter på vår kärnverksamhet, men en del av vår framgång är samarbeten med partners som SKF, företag som kan erbjuda högkvalitativ service inom sina specifika kompetensområden. Vår företagskultur bygger på kontinuerlig förbättring och ständiga framsteg, på olika plan, säger Didier Parard.

Relaterat innehåll