Ecopetrol

Grönare olja

Colombias största oljeproducent visar sitt engagemang för hållbar utveckling i företagsnamnet. Ecopetrols framgångar har skapat uppmärksamhet bland investerarna.

Text Stephanie Johansson Foto Cheng Kwok-Keung & Getty Images

Kemi, bränslen och petroleumprodukter Smörjmedel Underhåll

Fakta

ECOPETROL

  • Cirka 6 000 medarbetare
  • Noterade på New York-börsen
  • Den colombianska aktie som det handlas mest med
  • Verksamhet i Colombia, Brasilien, Peru och den amerikanska gulfkusten
  • Colombias främsta oljeexportdestination: USA, följt av Kina och Japan

www.ecopetrol.com.co

Relaterade länkar

Ecopetrol

Försäljning och råd

Carlos Valderrama, Carlos.Valderrama@skf.com

Colombias oljeindustri går mycket bra. Enligt landets departement för gruvdrift och energi är Colombia nu Sydamerikas tredje största oljeproducent med en produktion på närmare en miljon fat om dagen.

Under det senaste årtiondet har olje- och gasindustrin bidragit till att sätta Colombias ekonomi på rätt köl igen. Branschen svarar för 35 procent av landets BNP på 250 miljarder euro. Regeringen har insett vilken betydelse detta har för landet och investerar stort. Utländska investerare ser också vad som händer och under 2011 investerade små och medelstora oljebolag mer än sju miljarder euro i Colombias naturresurser.

Ecopetrol är Colombias statliga oljebolag, numera även delvis privatägt. Företaget svarar för 60 procent av landets inhemska råoljeproduktion och äger landets två största oljeraffinaderier samt merparten av oljeledningarna och fleroperationsledningarna. Ecopetrol är ett av världens 40 största oljebolag och utnämndes 2012 av konsultbolaget Economatica till Latinamerikas största företag sett till marknadsvärde.

– Vårt mål för 2015 är en miljon fat per dag, och 1,3 miljoner till 2020. För att uppnå det måste vi växa med 12 procent årligen. Vi har dock redan i genomsnitt vuxit med 16 procent, säger Ecopetrols VD Javier Gutierrez.

Dessa en miljon fat per dag som Ecopetrol har som mål att pumpa fram till 2015 ska vara ”rena” fat, utan olyckor eller miljöincidenter som följd. Under 2007 fick Ecopetrol, som tidigare hette Colombian Petroleum Company, en nystart när bolaget genomgick en privatiseringsprocess. Närmare 500 000 colombianer blev aktieägare i samband med marknadsintroduktionen. Sedan dess har aktiekursen fyrdubblats. Som ett led i bolagets omvandling fick Ecopetrol en ny logotyp (se fakta­rutan ”Ett grönt varumärke”) och en ny slogan: Energi för framtiden.

Företaget släppte sin första hållbarhetsrapport 2009. I den beskrevs Ecopetrols ansträngningar för att förbättra dieselkvaliteten genom att minska svavelhalten, bygget av nya anläggningar för biodiesel och etanol, liksom företagets stöd till projekt kring biologisk mångfald i Colombias våtmarker.

Ecopetrol investerade mer än 546 miljoner euro i olika miljöprojekt under 2011. Samma år, under bolagets 60-årsjubileum, debuterade Ecopetrol på Dow Jones Sustainability Index och hamnade mycket hedersvärt bland de översta tio procenten av de 2 500 bolag som är noterade på Dow Jones Global Total Stock Market Index. Dessa 250 bolag är ledarna inom hållbarhet. I september 2012 fanns Ecopetrol återigen med på listan.

Som ett led i arbetet med att minska bolagets miljöpåverkan söker Ecopetrol ständigt efter ny teknik och innovationer som kan göra kärnverksamheten – oljeproduktionen – mer effektiv (se faktarutan ”Effektiv smörjning”).

Företaget har en miljöstrategi med viktiga mål för 2020 inom fyra områden: klimatförändring, biologisk mångfald, ekoeffektivitet och biobränslen.

När det gäller biobränslen planerar Ecopetrol exempelvis att väsentligt öka sin marknadsandel inom alternativa bränslen och nå en produktionsnivå på 450 000 ton biodiesel och etanol per år.

Med sin satsning på innovation och hållbar utveckling hoppas Ecopetrol vara rankade bland de 30 bästa olje- och gasbolagen i världen år 2020. Om investerarna fortsätter att välja Colombia när de investerar inom olja och gas i Latinamerika ser utsikterna att lyckas goda ut.


Effektiv smörjning

SKF har under många år levererat lager och tätningar till den colombianska oljejätten Ecopetrol. Under 2009 stod det klart att något behövde göras åt Ecopetrols oljepumpar.

– Vi lade fram ett förslag för ett smörjsystem. Ecopetrol var tvungna att byta lager varannan månad på grund av föroreningar, vilket visar att effektiv smörjning är mycket viktigt för lagren i dessa oljepumpningsenheter, säger Carlos Valderrama, specialist på smörjning vid SKF i Colombia.

Centralsmörjsystemet SKF Multilube installerades på oljefältet Casabe i närheten av Ecopetrols största raffinaderi i Barrancabermeja.

– När vi väl hade installerat systemet i den första pumpen fungerade enheten i sex månader utan att något lager behövde bytas ut, säger Carlos Valderrama.
Förbrukningen av smörjmedel har minskat med 30–40 procent.

– Det nya smörjsystemet innebär mindre arbete, högre driftsäkerhet och förbättrat resultat för bolaget, eftersom behovet av underhåll minskar, säger Didier Saldarriaga, underhållschef vid Ecopetrol.


Ett grönt varumärke

Gröna leguaner, med det latinska namnet Iguana iguana, kan hittas på Ecopetrols raffinaderi i Barrancabermeja och på många av bolagets anläggningar. Ecopetrol använder leguanen som en symbol för bolagets engagemang i att skydda djur­livet, och som ett föredöme när det gäller att anpassa sig och utvecklas.

Relaterat innehåll