Hur avfall blir guld

Hur avfall blir guld

En svensk företagare förvandlar avfall som utslitna bildäck och plast till guld. Svart guld!

Text Alexander Farnsworth
Foto Cassandra Oil, Alexander Farnsworth

Fakta

SKFs lager i CASO-reaktorn
SKF och dess svenska distributör Momentum Industrial AB levererar flera typer av lager från SKF till Cassandra Oil för användning i företagets pyrolytiska CASO-reaktor, som återvinner olja från kolväterikt avfall. Ett av lagren är CARB C 3136 som används vid krossning, fragmentering och kemisk krackning av kolväten, och sfäriska rullager av standardtyp i kompletterande anläggningar.
– Det är en viktig och unik kund. Det här kan bli riktigt stort i framtiden, säger Magnus Fors, account manager på SKF.
Det finns dessutom ett historiskt band mellan de båda företagen. För omkring 100 år sedan var Cassandra Oil-grundaren Anders Olssons morfar ingenjör och konstruktör på SKF.

Patenterad teknologi
Cassandra Oils patenterade reaktorteknologi återvinner olja från kolväterika material som däck, plastavfall, oljeslam, spillolja, oljesand, olje­skiffer och elektronikavfall. Teknologin bygger på en unik och snabb termisk depolymerisation genom friktion samt fluidiserad bädd, en stor yta för värmeutbyte samt katalysatoreffekten. Teknologins hjärta är en egenutvecklad reaktor som använder katalytisk depolymerisation för att bryta ned kolvätekedjorna och därigenom skapa lätta oljefraktioner. Mekaniskt genererad friktion används för att få maximal avkastning och låga produktionskostnader i förhållande till kostnaden per fat. Reaktorn CASO 600 kan bearbeta omkring två ton avfall i timmen dygnet runt.

Anders Olsson, svensk finansman och ­grundare av Cassandra Oil, står bredvid sin CASO-reaktor som utvinner olja från avfall vid hans företags huvudanläggning i Västerås. På ena sidan av den patenterade reaktorn matar en skruvtransportör in finskurna uttjänta däck i maskinen. På andra sidan rinner lätt råolja ur en kran.

Det här är råolja av Brent-kvalitet eller högre. Vi har tekniken nu, om två år kommer vi att kunna leverera 20 sådana här reaktorer årligen.
Anders olsson, grundare av cassandra oil

– Det här är råolja av Brent-kvalitet eller högre, säger Anders Olsson och syftar på en handelsklass för lätt råolja. Han håller upp en flaska olja som om det vore ett årgångsvin.

– Vi har tekniken nu, om två år kommer vi att kunna leverera 20 sådana här reaktorer årligen.

Råolja produceras i Cassandras reaktor i Västerås.

Råolja produceras i Cassandras reaktor i Västerås.

Cassandra Oils affärsidé är att tillverka bioolja från avfall – och ta bra betalt för det. Namnet Cassandra kommer från den trojanska prinsessa i den grekiska mytologin som var känd för sina profetior. För Anders Olsson, hans 20 kollegor och olika finansiärer är det en lockande dröm att återvinna världens kolväterika avfall till användbar råolja, som både kan ge dem rikedom och göra något gott för naturen.

Kan detta vara lösningen för de plastöar som flyter omkring, problemen med oljesand i Nordamerika, oljesjöarna i Mellanöstern och de berg av uttjänta bildäck som är synliga från rymden?

Cassandra Oils patenterade CASO-reaktor.

Cassandra Oils patenterade CASO-reaktor.

– Det kan i alla fall vara en del av lösningen. Vad vi behöver är storskalighet. Precis som alla företag måste vi vara målmedvetna, tänka långsiktigt och vara tålmodiga, säger Anders Olsson, men tillägger att reaktorn i Västerås redan nu är färdig att levereras.

– I västvärlden förbrukar vi ett däck per person och år. Det blir en miljard däck! Hantering och bortskaffande av däck utgör ett jättelikt miljöproblem, och fram tills nu har det inte funnits någon hållbar teknik för att återvinna dem. Därför är vår planet belamrad med berg av gamla däck.

Anders Olsson, svensk finansman och grundare av Cassandra Oil.

Anders Olsson, svensk finansman och grundare av Cassandra Oil.

Anders Olsson innehar patent på 15 uppfinningar. Han har också varit delaktig i att exportera olika produkter till Mellanöstern, där han såg behovet av teknik för oljesanering. CASO-reaktorn kan packas ned i två eller tre containrar och användas var som helst i världen inom några veckor. Anders Olssons vision är att använda den som en mobil återvinningsanläggning för oljeskiffer och oljesand, samt för spill och utsläpp orsakade av oljeutvinning. Den skulle också kunna användas för återvinning av elektronikavfall.

För närvarande går dock Cassandra Oils affärskoncept ut på att tillverka miljövänliga anläggningar för att återvinna olja och gas från mer lättillgängliga och kolväterika material som däck och plastmaterial som dunkar och plastpåsar samt upprätta partnerskap med marknadsledande avfallshanteringsbolag.

Plast som flyter omkring på vattenytan är en möjlig källa för återvinning av råolja.

Plast som flyter omkring på vattenytan är en möjlig källa för återvinning av råolja.

– För det första anses tillgången på råvara i princip outtömlig. För det andra kan den utvunna oljan, eftersom den är miljövänlig, säljas till ett bra pris på den öppna oljemarknaden. Den kan också säljas direkt till energiintensiva industrier, eller användas till produktion av oljebaserade produkter som ny plast, däck eller diesel. Cassandra Oil vill vara en viktig länk i den nya globala cirkulära ekonomin där kolväten återvinns, säger Anders Olsson.

Cassandra Oil är börsnoterat på Nasdaq First North, Stockholm.

Relaterat innehåll