ISO 199:2014 and ISO 492:2014 standards – complexity versus unambiguity

Standarderna ISO 199:2014 och ISO 492:2014 – komplexitet kontra entydighet

Standarderna ISO 199 [1] och ISO 492 [2] har reviderats för att de bättre ska representera toleransers egenskaper. De senaste metoderna för toleranssättning enligt ISOs geometriska produktspecifikationer (GPS) har tillämpats.

Författare:
Hans Wiesner, expert på geometriska produktspecifikationer (GPS), SKF Group Technology Development – Standards & Practices, Österrike

Övrig industri Övriga produkter Forskning och teori

Relaterade länkar

ISO

Relaterat innehåll