Průmyslová řešení
Moře síly

Moře síly

Projekt MeyGen v úžině Pentland Firth ve Skotsku představuje doposud největší projekt na využití přílivové energie. Pro budoucnost udržitelných zdrojů energie bude mít obrovský význam.

Související obsah

Fakta

Nejdůležitější údaje
Výrobní kapacita 20 h/den
Jmenovitý výkon: 1 200–1 500 kW na turbínu
Provozní hloubka: 35–100 m
Jmenovité otáčky rotoru:
10–15 ot/min
Jmenovité napětí generátoru: 6,6 kV

ANDRITZ HYDRO
ANDRITZ HYDRO Hammerfest (VB) a ANDRITZ HYDRO jsou součástí ANDRITZ GROUP.
ANDRITZ HYDRO je globálním dodavatelem elektromechanických systémů a služeb pro vodní elektrárny a lídrem světového trhu pro výrobu hydraulické energie.
Sídlí ve Vídni v Rakousku.
ANDRITZ HYDRO má po celém světě více než 7 500 zaměstnanců.
www.andritz.com/hydro

Klimatické změny představují naléhavou hrozbu pro světovou ekonomiku i životní prostředí, a proto je potřeba hledat čisté, obnovitelné a udržitelné zdroje energie. Přílivová energie je krokem směrem k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie pro domácnosti a komunity po celém světě.

Přílivová energie je mořská technologie, která přeměňuje energii vznikající cyklickým pohybem moře na elektřinu. Existují tři způsoby získávání elektrické energie z přílivu: jedním z nich je využití podmořských vrtulí (podobných větrným mlýnům), které pohání přílivový proud.

Montáž dvou gondol přílivových turbín v továrně ANDRITZ HYDRO v Ravensburgu, Německo.
Montáž dvou gondol přílivových turbín v továrně ANDRITZ HYDRO v Ravensburgu, Německo.

Doposud největším plánovaným projektem na využití přílivové energie je projekt MeyGen v nehostinné oblasti Pentland Firth ve Skotsku. Tři ze čtyř tamních turbín pro počáteční fázi 1a dodává společnost ANDRITZ HYDRO Hammerfest se sídlem v Glasgow ve Velké Británii, která je součástí rakouské společnosti ANDRITZ HYDRO. Tento projekt by měl být velmi významný pro výrobu energie a možná i pro samotnou budoucnost udržitelných zdrojů energie. Každá turbína disponuje kapacitou 1,5 MW a rychlostí otáčení 14 otáček za minutu. Do roku 2020 se zde ­plánuje dohromady 270 turbín s celkovým výkonem 398 MW.

Je potřeba pečlivé projektování, výroba i montáž, které by zajistily spolehlivý provoz a vysokou výkonnost použitých technologií.
Dr. Carsten Hermann z designového a vývojového oddělení společnosti Andritz Hydro v Ravensburgu v Německu

Přílivové turbíny budou umístěny v úžině Inner Sound v Pentland Firth, ve vodách, které oddělují severní skotskou pevninu od ostrova Stroma. Úžina je domovem velryb, delfínů i dalších mořských živočichů a je známa svými přílivovými proudy, které patří k nejrychlejším na světě, protože dosahují rychlosti až 18 kilometrů za hodinu. Díky své vhodné hloubce asi 30 metrů a velmi vysoké rychlosti toku až pět metrů za sekundu je úžina jedním z nejideálnějších míst na zemi pro získávání přílivové energie.

Zkušební chod turbíny.
Zkušební chod turbíny.

Na druhou stranu ale sousední Atlantický oceán se svými drsnými podnebnými podmínkami činí z Inner Sound v Pentland Firth jedno z nejnáročnějších námořních prostředí na zemi. Provozní činnost na tak komplikovaném místě vyžaduje špičkové strojní vybavení. „Je potřeba pečlivé projektování, výroba i montáž, které by zajistily spolehlivý provoz a vysokou výkonnost použitých technologií,“ říká Dr. Carsten Hermann z designového a vývojového oddělení společnosti ANDRITZ HYDRO v německém Ravensburgu, kde se turbíny vyrábějí. Komponenty, které ANDRITZ HYDRO vyvíjí a dodává, mají předpokládanou provozní životnost asi 25 let a pětiletý provozní interval.

Pokroky v přílivových technologiích umožňují výrobu velkého objemu energie. Jen málo společností pracuje na rozvoji kvalifikace v tomto odvětví, ale ANDRITZ HYDRO má již s mořskými technologiemi spoustu let zkušeností. Dodala a nainstalovala kompletní elektromechanické vybavení pro největší přílivovou elektrárnu na světě v Sihwa v Jižní Koreji. Nedávno společnost získala objednávku na renovaci přílivové elektrárny v La Rance ve Francii.

Montáž hlavního hřídele turbíny. Je montováno přední víko, které obsahuje speciální těsnění od SKF Marine odolné mořské vodě.
Montáž hlavního hřídele turbíny. Je montováno přední víko, které obsahuje speciální těsnění od SKF Marine odolné mořské vodě.

Prototyp přílivových turbín, které jsou právě ve výrobě pro projekt Pentland Firth, byl navržen podle předchozích prototypů, které byly testovány v norském Kvalsundu a instalovány v roce 2003 (300 kW) a v Evropském výzkumném centru mořské energie (European Marine Energy Centre, EMEC) na souostroví Orkneje v roce 2011 (1000 kW). Z tohoto vývoje a know-how vzešla v roce 2014 objednávka na první komerční přílivovou elektrárnu na světě pro skotský Pentland Firth.

Komplexní nabídka

SKF pomáhala ANDRITZ HYDRO technickými znalostmi, a to zejména při navrhování uložení ložisek hřídele vrtule, výpočty trvanlivostí – dynamických i statických – a specifickým provedením pro zákazníka upravených ložisek. SKF také pomohla konkrétními nástroji a montážními postupy pro ložiska hřídele vrtule a speciálním předním těsněním od SKF Marine.