Digitální technologie
Na velikosti záleží

Na velikosti záleží

Testovací zařízení v novém centru SKF v Německu umožňují testovat velkorozměrová ložiska ve skutečné velikosti.

Související obsah

Společnost SKF investovala v Německu 40 mil. eur do průlomového projektu se záměrem dosáhnout zásadního pokroku ve vývoji velkorozměrových ložisek.

Dvě nová testovací zařízení ve Zkušebním centru Svena Wingquista ve Schweinfurtu pomohou zdokonalit současné simulační modely i budoucí výrobu velkorozměrových ložisek přizpůsobených konkrétním aplikacím s co největší úsporou zdrojů.

Srdcem většího ze zkušebních zařízení je 125tunový ocelový stůl o průměru sedm metrů, který má důležitou úlohu – přenáší sílu vyvinutou 64 axiálními a radiálními válci na testované ložisko.

V průběhu několika týdnů tedy umožní neobyčejně realisticky simulovat ­napětí, jemuž působení je vystaveno ložisko ve větrné elektrárně v průběhu asi 20 let. Díky tomu se během testování ušetří mnoho času a energie, zvláště díky systému regenerace tepla, který zajišťuje opětovné využití odpadního tepla ze zkušebních zařízení.

Poznatky získané na větším i menším zkušebním zařízení přispějí k vývoji nových a energeticky účinnějších výrobních technologií, které podstatně sníží spotřebu materiálů.

Z těchto důvodů podpořilo stavbu „Goliáše“ – většího z obou nových zkušebních zařízení SKF – bavorské ministerstvo pro hospodářství, média, energie a technologie částkou 1,9 mil. eur. Menší „David“ (pro testování velkých ložisek pro uložení v různých odvětvích těžkého průmyslu) byl zařazen do Programu inovací na ochranu životního prostředí německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody, bezpečnost ve stavebnictví a jadernou bezpečnost. Vláda podpořila menší zařízení částkou 1,6 mil. eur.