Průmyslová řešení

Nové řešení pro provozovatele větrných turbín

SKF ve spolupráci s firmou Boralex, vedoucím aktérem kanadského trhu s obnovitelnými energiemi a největším nezávislým výrobcem pobřežní větrné energie ve Francii, vyvíjí novou přístrojovou desku, která provozovatelům větrných farem pomůže optimalizovat efektivitu větrných turbín.

Související obsah

Nová přístrojová deska Wind Reliability Dashboard také zlepší možnosti provozovatele snižovat náklady a činit dlouhodobá rozhodnutí při plánování na základě detailních dat z celé řady důležitých zdrojů, jako jsou systémy sledování podmínek, odhad zbývající doby použitelnosti a dobu vyřízení objednávky do dodání náhradních dílů.

Wind Reliability Dashboard byla vyvinuta na základě existujících nástrojů společnosti SKF pro sledování podmínek a pro preventivní údržbu. Rozšiřuje stávající potenciál a umožňuje sběr a analýzu dat z různých forem rotačních systémů v každé turbíně, a to jak od společnosti SKF, tak od dalších poskytovatelů systémů sledování podmínek (CMS).

Nová přístrojová deska typicky sleduje aktuální a zbývající životnost dílu, a to na základě předchozích případů detekce v rámci CMS. To umožňuje vytvoření spolehlivé knihovny dílů, která naopak umožňuje řízení prediktivní údržby pomocí lepší analýzy rizik.

Deska zaznamenává rovněž informace z údržbových systémů a dodavatelského řetězce, což například umožní provozovateli přizpůsobit dobu do dodání náhradního dílu dle zbývající použitelnosti daného dílu.

Wind Reliability Dashboard v současné době v terénu testuje Boralex, rozvojový partner společnosti SKF.